Global Goals Business Navigator (GGBN) appen er udviklet af 3B IMPACT i forbindelse med årstemaet om FN’s Verdensmål som konkurrenceparameter og blev lanceret på VL Døgnet den 6. juni i FN Byen. Appen har, som årets workshops om temaet, til formål at inspirere og engagere virksomhedsledere til at indarbejde Verdensmålene i virksomhedernes strategi og finde de nye forretningsmuligheder og konkrete løsninger, som Verdensmålene åbner for.

Appen: Global Goals Business Navigator (GGBN) præsenterer en række cases – én for hvert Verdensmål – hvor en virksomhed bidrager til et Verdensmål og samtidig gør det på en måde, der forbedrer forretningen. Hver case er udvalgt blandt over 100 små og store danske og internationale virksomheder.

“Måden, appen fungerer på, er inspireret af de workshops, vi har deltaget i, med mere end 300 VL-medlemmer. Workshops, der gav en klar indikation af, hvordan man kommer godt i gang med at arbejde med Verdensmålene? Hvordan fastholder man fokus på, at det er en forretningsmæssig agenda, der skal drive dette arbejde?” fortæller Christian Honoré, der er partner i 3B Impact, som har udviklet og været medproducent af appen.

Hver case viser klart og tydeligt, at der er en vej, men de anviser ikke nødvendigvis en bestemt vej.

“Djævlen er i detaljen, og hver enkelt virksomhed har sine egne karakteristika og specielle måder at operere på, og som man skal tage hensyn til. Det er ikke nok bare at putte et par Verdensmål i årsrapporten, og så kommer succesen af sig selv. Analyse, strategi og eksekvering betyder stadig rigtigt meget for, om en virksomhed får succes,”  understreger Christian.

Appen kan hjælpe, hvis Verdensmålene skal flytte sig fra CSR årsrapporten henimod forretningen. For hvordan driver man bæredygtighed? Hvad er de første skridt, man skal tage i ledelsen for at have en samlet forståelse af retningen? Hvilke Verdensmål er vigtige for den enkelte virksomhed, og hvilke virksomheder har gjort noget, som kan være til inspiration?

“Det er her, at vi er overbevise om, at appen kan hjælpe,” siger Ida Bratting Kongsted, direktør for VL, der ser appen som et centralt element i VL´s årstema om Verdensmålene som konkurrenceparameter.

“Man skal huske på, at bæredygtighed ikke er noget nyt. Det er noget virksomheder har arbejdet med i en mange år, hvor fokus har været på at opbygge et godt omdømme og minimere risici. Det, vi oplever nu, er at ambitiøse virksomheder spørger sig selv, hvordan de kan tage ejerskab af bæredygtighed og gøre det til deres fordel, både på langt og kort sigt,” understreger Ida, der ser appen som et globalt gennembrud, idet der ikke findes andre tools, som bygger på real cases.

>”Sådan gør du”