Tilmeldingsbetingelser VL Døgnet 2023

Dansk Selskab for Virksomhedsledelse (herefter VL): VL Døgnet 2023

 

Tilmelding

Tilmelding sker efter ”først til mølle”-princippet og kan ske indtil 14 dage før dagen for arrangementet, medmindre andet er aftalt. Vi anbefaler dog, at man tilmelder sig i god tid, da der er et begrænset antal pladser. Deltagelse i VL Døgnets dagsprogram er inkluderet i VL-medlemmers årskontingent. Deltagelse i den efterfølgende middag om aftenen er ikke inkluderet og faktureres særskilt ved tilmelding. Prisen for at deltage i middagen er DKK 700 inkl. moms.

Samtykke

Ved tilmelding accepteres betalingsbetingelserne, herunder reglerne for opkrævning af gebyr ved for sen afmelding/udeblivelse. Der gives samtidig tilladelse til, at VL, til brug for markedsføring, herunder elektronisk og digital markedsføring, må benytte billeder og film, hvorpå deltagerne optræder, f.eks. til VL’s hjemmeside, VL-intranettet samt sociale medier.

Afmelding

Tilmelding til henholdsvis deltagelse i VL Døgnet samt til den efterfølgende middag er bindende, så snart deltageren modtager en skriftlig bekræftelse på tilmeldingen. Afmelding kan ske senest den 17. maj 2023. Ved afmelding til VL Døgnet modtaget senere end den 17. maj 2023 eller ved udeblivelse på dagen, vil VL opkræve et no-show-gebyr på DKK 500. Opkrævning af no-show-gebyret sker ved fremsendelse af faktura.

Ved afmelding til den efterfølgende middag modtaget senere end den 17. maj 2023 eller ved udeblivelse, kan beløbet på DKK 700 inkl. moms for deltagelse heri ikke refunderes.

Afmelding til VL Døgnet og/eller den efterfølgende middag kan alene ske skriftligt til bogholderiets e-mailadresse accounting@vl.dk.

Overdragelse

Hvis man er forhindret i at deltage på VL Døgnet, er det muligt at overdrage pladsen til et andet VL-medlem indtil 3 arbejdsdage før dagen for arrangementet, hvis Selskabet modtager besked herom senest kl. 10.00 på seneste overdragelsesdag ref. ovenstående. Såfremt VL modtager beskeden inden for fristen, vil deltageren, som overdrager sin plads, ikke blive opkrævet et no-show-gebyr. Det VL-medlem, som pladsen overdrages til, opkræves et no-show-gebyr på DKK 500 ved afbud senere end 17. maj 2023 eller ved udeblivelse på dagen.

Orientering om overdragelse skal sendes til bogholderiets e-mailadresse accounting@vl.dk inden for ovennævnte frist, med følgende information:

  • Navn og kontaktoplysninger på overdrageren af pladsen.
  • Navn og kontaktoplysninger på modtageren af pladsen.

En orientering om overdragelse uden ovenstående oplysninger anses ikke for gyldig overdragelse.

Overdragelse er først gyldigt gennemført, når det VL-medlem, til hvem pladsen overdrages, skriftligt har accepteret VL’s tilmeldingsbetingelser. Deltagelse i den efterfølgende middag kan overdrages på samme vilkår som anført ovenfor.

Ændringer

VL forbeholder sig retten til at foretage ændringer af arrangementet, herunder aflysning. Hvis VL aflyser middagen, vil beløbet betalt herfor blive tilbagebetalt hurtigst muligt. VL hæfter i øvrigt ikke for eventuelle direkte eller indirekte tab, der måtte opstå som følge af aflysning eller ændringer af arrangementet. 

Ophavsret

Alt materiale fra VL Døgnet er underlagt ophavsret og er derfor beskyttet af den til enhver tid gældende ophavsretslov. Hel eller delvis kopiering, anden videregivelse, redigering eller genanvendelse af materialet må kun ske efter skriftlig aftale med VL. 

Bekræftelse

Tilmeldingen ekspederes hurtigst muligt, og umiddelbart efter tilmeldingen modtages en e-mail med bekræftelse. Hvis man ikke modtager en bekræftelse, eller hvis bekræftelsen indeholder fejl eller mangler, skal Selskabet kontaktes hurtigst muligt. Det er deltagerens ansvar at kontrollere, at alle deltageroplysninger er korrekte samt at holde VL opdateret, såfremt oplysningerne ændrer sig. 

Betaling af no-show-gebyr

Når VL Døgnet er gennemført, vil VL inden for rimelig tid fremsende faktura med no-show-gebyr på DKK 500 til den ved tilmelding angivne e-mail/EAN til de medlemmer, som ikke har overholdt den retmæssige afmeldingsfrist, eller som er udeblevet. Betalingsfristen på fakturaen er 30 dage. Yderligere betalingsvilkår fremgår af fakturaen. 

Persondata

Ved tilmelding til arrangementet samtykker man samtidig til, at VL indsamler og lagrer navn og andre personlige oplysninger, som frivilligt er afgivet i forbindelse med tilmeldingen til arrangementet. Personlige oplysninger, som afgives i forbindelse med tilmelding og deltagelse i VL Døgnet, anvendes udelukkende i forbindelse med deltagelsen, og disse oplysningerne opbevares alene af VL og videregives ikke til tredjepart. 

Diverse

VL forbeholder sig ret til at foretage ændringer i priser og tager desuden forbehold for eventuelle fejl og mangler i arrangementsbeskrivelser og priser for VL Døgnet. Alle priser er ekskl. moms, medmindre andet er anført.