Virtuelt møde for internationale VL-gruppeledere – 22. august 2024

Virtuelt møde for internationale VL-gruppeledere

Torsdag den 22. august kl. 16:00 - 17:30 (CEST) inviteres du som international VL-gruppeleder til et virtuelt møde, hvor fokus vil være på erfaringsudveksling og styrkelse af VL på internationalt plan.
Mødet ledes af undertegnede og adm. direktør Ida Bratting Kongsted og har blandt andet følgende på dagsordenen:

- Status fra VL Selskabet.

- Erfaringsudveksling - hvordan kan vi, i endnu højere grad, sætte jeres internationale viden og perspektiver i spil?

- Drøftelse om rollen som international VL-gruppeleder og de udfordringer, der følger med.

- Fokuspunkter i forhold til VL's kommende generalforsamling og nye Årstema.

- Inspirationskatalogerne og VL Forum Intranet og App.

Du er naturligvis velkommen til at invitere andre fra din gruppe, der også er med i den løbende planlægning. Er du selv forhindret i at deltage i mødet, så send gerne en anden repræsentant for gruppen – da der er vigtig information at hente.

Du kan forberede dig til mødet ved at orientere dig på VL's hjemmeside  om f.eks. VL Selskabet, VL-grupperne og kommende events.

Tilmeld dig nedenfor. Link til Teams-mødet sender vi til din e-mailadresse dagen før mødet.
Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at skrive til info@vl.dk
De bedste hilsener,
Lisbeth Knudsen
Bestyrelsesleder
VL - Dansk Selskab for Virksomhedsledelse