Back to School

Kompetencer for fremtiden!

CBS, KØBENHAVN – 1. JUNI 2017 – 08.00-24.00

 

VL Døgnet 2017 og CBS byder torsdag den 1. juni 2017 i universitetets 100 års jubilæumsår alle velkommen ”Back to School”.

 

Tilmeld dig

“”…..Vi vil gerne tiltrække dem, der er de nuværende ledere til at møde de kommende ledere – nemlig vores studerende””
Per Holten-Andersen, Rektor, CBS

 

Tilmeld dig

“VL Døgnet 2017 er noget helt særligt, fordi vi har opfundet og skabt en lang række diskussioner, hvor erhvervslivet og forskere sammen står for indholdet.”
Majken Schultz, Professor, CBS

 

Tilmeld dig

Kl. 10.30-12.45

Skoleskema: Fit for fremtiden

Hver deltager får udleveret et skema for hele dagen og undervisningen, som er inddelt i forelæsninger, seminarer & gruppearbejder, der vil vise, hvad samspillet mellem forskning og erhvervslivet kan bidrage med.

(Opdateres løbende)

Seminarer, forelæsninger og gruppearbejder med fremtidens medarbejdere

Succes med data-dreven forretningsudvikling

Der er mange, som har en forestilling om, at datadreven forretningsstrategi kan være vejen til en bedre bundlinje. Det er bare ikke alle virksomheder, der har de rigtig kompetencer. Thomas Ritter guider dig igennem de ni kompetencer, der er afgørende for, at din virksomhed kan blive klar til den profitable data-drevne transformation. Der bliver også lejlighed til at analysere din virksomhed real-time på CBS’ digitale platform.

Transforming big data sets into assets

‘Business Data Analytics’ er et stærkt redskab til at skabe forretningsmæssig værdi. Ravi Vatrapu vil forklare om, hvordan du i din virksomhed kan skabe værdi og konkurrencefordele med udgangspunkt i virksomhedens egne data, som med ny teknologi kan omdannes til meningsfulde fakta.

Thomas Ritter, Professor, Department of Strategic Mangement og Globalization, CBS
Thomas Ritter’s main research interest is in firms’ commercial competence, i.e. the way firms earn profits. This overall interest can be divided into studies on customer insight and market segmentation, customer value creation and value modelling, customer relationship management, and market strategy development. Projects are either on the operational, execution level (how are things done) or on the executive level (how to lead the market-oriented and customer-centric firm). Thomas’ work has been widely published in journals including International Journal of Research in Marketing, Journal of Business Research, Industrial Marketing Management and Journal of Business Venturing.
Ravi Vatrapu, Professor, CBS
Ravi Vatrapu is a professor of human computer interaction at the Department of IT Management, Copenhagen Business School; professor of applied computing at the Westerdals Oslo School of Arts Communication and Technology; and director of the Centre for Business Data Analytics (http://bda.cbs.dk).  Prof. Vatrapu’s current research focus is on big social data analytics. Based on the enactive approach to the philosophy of mind; phenomenological approach to sociology; and the mathematics of classical, fuzzy and rough set theories; his current research program seeks to design, develop and evaluate a new holistic approach to computational social science, Social Set Analytics (SSA). SSA models social media interactions as associations to ideas, values, identities and social actors and consists of novel formal models, predictive methods and visual analytics tools for big social data. Prof. Vatrapu holds a Doctor of Philosophy (PhD) degree in Communication and Information Sciences from the University of Hawaii at Manoa, a Master of Science (M.Sc) in Computer Science and Applications from Virginia Tech, and a Bachelor of Technology in Computer Science and Systems Engineering from Andhra University.
Alternative investeringer og robotics: Brug for nye skills i den finansielle sektor

Lave renter og dyre aktiemarkeder har ført til markant stigning i pensionssektorens investeringer i helt nye aktiver: Hoteller, sygehuse, vindmølleparker, direkte udlån til virksomheder. Det kræver nye kompetencer i investeringsafdelingerne. Hvor skal de komme fra? Og den 4. industrielle revolution fører til massiv digitalisering, automatisering og anvendelse af robotteknologi. Hvad betyder det for kravene til kompetenceprofilen på næste generation af medarbejdere i finanssektoren?

Allan Polack, Group CEO, PFA
Allan Polack tiltrådte som Group CEO d. 1. april 2015. Allan Polack kom til PFA fra en stilling som CEO for Nordea Asset Management, hvor han siden sin tiltræden i 2007 var med til at fordoble formuen under forvaltning fra ca. 600 mia. kr. til ca. 1.200 mia. kr. Tidligere har Allan Polack haft flere ledende stillinger i Nordea koncernen, herunder direktør for Nordea Liv og Pension fra 2002 til 2007. Allan Polack er medlem af bestyrelsen for The Stockholm Environment Institute (SEI), La Banque Postale Asset Management, Axcelfuture, FIH Holding A/S, Forsikring & Pension, PFA Asset Management, PFA Ejendomme, PFA Brug Livet Fonden og er formand for PFA Bank. Endvidere er Allan Polack medlem af BlackRock Retirement Institute. Allan Polack er cand.merc. i økonomi og business administration fra Copenhagen Business School, og har en AMP (Advanced Management Programme) fra INSEAD.
Jesper Rangvid, Professor, CBS
Jesper Rangvid is a Professor of Finance at the Copenhagen Business School (CBS). The unifying theme in Jesper’s research is the relation between financial markets and the wider economy. More specifically, he looks at (i) asset price predictability using macroeconomic variables, (ii) financial crises, (iii) international finance, (iv) mutual funds, and (v) household finance. Jesper Rangvid has published the results of his research in international journals such as the Journal of Financial Economics, Journal of Financial and Quantitative Analysis, Review of Finance, Journal of Empirical Finance, European Economic Review, and Economics Letters. Jesper has received the silver medal from the University of Copenhagen, as well as several other rewards for his research and dissemination of his research. Jesper has leadership experiences from CBS and part-time roles in both the public and the private sector. He was Chairman of the government-appointed committee investigating the causes and consequences of the financial crisis in Denmark;In Denmark, the report is referred to as the “Rangvid-report”. He is a member of the Board of Directors at the Doctors’ Pension Fund, the Doctors’ Pension Bank, and SKAGEN AS. Jesper is Associate Dean and responsible for the CBS Executive MBA. In addition, he co- directs the Pension Research Center at CBS (PeRCent). Jesper Rangvid is often cited and used as an expert on economic and financial issues in the Danish media. Jesper likes giving talks in the Danish financial community. In his spare time, Jesper likes to go for a run; his favorite distance is 15-20 km. Jesper has decided that a marathon is too long. In addition, Jesper likes being in Spain.
Torben Möger Pedersen, CEO, Pension Danmark
Torben Möger Pedersen har været adm. direktør i PensionDanmark siden selskabets start i 1992. Før da har han været adm direktør i PKS Pension, sekretariatschef i SiD (nuværende 3F) og økonom i Det økonomiske Råds sekretariat. Torben Möger Pedersen er medlem af bestyrelserne for bl.a. Forsikring & Pension, Danish Society for Education and Business, Bestyrelsesforeningen, Gigtforeningen og Arbejdernes Landsbank, hvor han også er medlem af  af aflønningsudvalget og risiko- og revisionsudvalget. Torben Möger Pedersen er medlem af investeringskomiteerne i Copenhagen Infrastructure I og II, Danish Climate Investment Fund og Danish Agribusiness Fund. Han er medlem af  Center for Pensionsøkonomis Advisory Board.  Han er medlem af FN’s Green Climate Fund’s Private Sector Advisory Group og World Economic Forums Council on Investment’s Steering Committee. Torben Möger Pedersen er cand.polit fra Københavns universitet og har gennemført efteruddannelsesprogrammer på Babson College, INSEAD Fontainebleau, INSEAD Singapore og Wharton Business School.
Designing Leadership – A new avenue to business transformation?

This session invites you to explore the potential of design thinking to inspire your leadership practice. Building on brief introductory presentations on the intersection between designing and managing, the participants will be engaged in a conversation on how to transform today’s leadership challenges into new innovative solutions, drawing on the principles and practices of professional designers and our unique Danish design DNA. This seminar is part of the VL Annual Theme 2017 on “Design af ledelse”.

Christian Bason, CEO, Danish Design Centre

Som adm. direktør for Dansk Design Center er Basons rolle at sætte den overordnede strategiske retning for organisationen samt at lede de mest krævende indsatser og aktiviteter. Christian er også administrerende direktør for Design Society. Fra 2007 til 2014 var han chef for MindLab, den danske regerings innovationsteam, og fra 1998 til 2006 var han konsulent og Business Manager i Rambøll Management med ansvar for rådgivning i organisation og ledelse.

Shannon Hessel, Assistant Professor, CBS

Shannon Hessels research and teaching address collaborative group work practices, innovation management, and the role of aesthetics and arts-based practices in processes of business value creation. Her PhD thesis develops our understanding of a special form of collaborative work in which arts ensembles and innovative groups engage, which I call “ensembling.”  Shannon has coauthored two Harvard Business Press books on CEO and IT leadership, as well as several Harvard Business School teaching cases. She has expertise using the Harvard Business School case-teaching method and as a theatre arts professional inform the way she creates a dynamic, interactive classroom experience.

Hvad er potentialet for og impact af automatisering i Danmark?

Med afsæt i den dugfrisk rapport om potentialet for automatisering i Danmark præsenteres i dette seminar det potentiale, der er for automatisering i Danmark og hvilken impact, det kan have på tværs af den danske økonomi. Seminaret vil også afdække de udfordringer på vejen, som Danmark står overfor, og hvordan danske virksomheder og den offentlige sektor i samspil kan adressere en række af de muligheder, der kan indfries igennem automatisering.

Bjarne Corydon, global direktør, McKinsey Center for Government (MCG)
Bjarne Corydon er global direktør for the McKinsey Center for Government (MCG), København. Han var tidligere medlem af Folketinget for Socialdemokratiet og finansminister fra 3. oktober 2011 til 28. juni 2015. Bjarne Corydon er Cand.scient.pol. fra Aarhus Universitet.
Anders Sørensen, Professor, CBS
Anders Sørensen holds an MSc degree in economics from Aarhus University (1993) and a PhD from Copenhagen Business School (1997). During his doctoral studies he was visiting graduate student at University of California, Berkeley. He is Professor of Empirical Economics at the Department of Economics, CBS (2006-present). Previously, he was Assistant Professor at Johns Hopkins University, the Paul H. Nitze School of Advanced International Studies (SAIS), Washington DC, USA (2002-2004) and associate professor at CBS (2004-2005). He was a member of the Danish Productivity Commission (2012-2014). His main research interest is in human capital, R&D, innovation and firm performance as well as empirical economics.
Er du parat til din digitale fremtid?

Den hurtige udvikling i robotteknologi og digital teknologi ændrer alle brancher og virksomheder. Hvordan udvikles nye forretningsmodeller? Og hvordan sikrer du dig, at du bestemmer over din digitale fremtid?

Jan Damsgaard, Professor, CBS
Jan Damsgaard, professor og institutleder på Institut for IT-ledelse på CBS, København. Jan Damsgaard er digital vismand udpeget af Akademiet for de Tekniske Videnskaber. Som ekspert sidder Jan i mange fagråd blandt andet i Dansk IT’s fagråd for Finans og IT samt i styregruppen for Copenhagen FinTech i regi af Finans Danmark. Til daglig leder Jan Damsgaard Institut for IT-ledelse, der forskningsmæssigt rangerer som det 3. bedste i Europa. Jan har en lang international forskningskarriere bag sig, han har arbejdet på mange universiteter i udlandet blandt andet i Kina, USA, Australien og Finland.
Jesper Nielsen, EVP, Head Business Development, Personal Banking, Danske Bank
Hvordan sikrer man sig, at man har den rigtige bestyrelse – til enhver tid?

Hvordan har opfattelsen af bestyrelsens kompetencer udviklet sig? Hvorfor giver de bedste kompetencer ikke altid den bedste bestyrelse? Hvordan kan man arbejde med bestyrelsens kompetencer? Sessionen lægger op til diskussion og trækker på egne og andres erfaringer fra CBS Bestyrelsesuddannelserne, hvor begge oplægsholdere er aktive undervisere.

Marianne Philip, partner, Kromann Reumert
Marianne Philip er adjungeret professor ved CBS; formand for Komitéen for god Fondsledelse, formand for og medlem af en række bestyerlser, herunder bl.a. Codan A/S, Danfoss Fonden (næstformand), Nordea Invest (næstformand), Novo Nordisk Fonden og Toms Gruppens Fond (formand).
Majken Schultz, Professor, CBS
Majken Schultz er professor på CBS, Medlem af Det Kgl. Danske Videnskabernes Selskab og bestyrelsesmedlem i Bang & Olufsen, Danish Crown, Danske Spil og Realdania.
Værdiskabende bestyrelsesarbejde

Hvordan får vi bestyrelser, der kan gøre en forskel for virksomhederne og samfundet? Hvilke kompetencer skal der til i bestyrelseslokalet? Hvad er bestyrelsesformandens rolle som coach og teamleder? Kan man opgradere bestyrelserne gennem uddannelse? Bør der være et ‘kørekort’ for bestyrelsesarbejde, der kan sikre et vist minimum?

Steen Thomsen, Professor, CBS
Steen Thomsen, professor, Ph.D., is chairman of the Center for Corporate Governance at Copenhagen Business School (CBS). He specializes in corporate governance as a teacher, researcher, consultant, commentator and practitioner. His academic publications include some 30 international journal articles and 3 books on the subject.
Ole Andersen er formand for bestyrelsen i Danske Bank, Chr. Hansen og Bang & Olufsen
Ole Andersen er formand for bestyrelsen i Danske Bank, Chr. Hansen og Bang & Olufsen og bestrider en række andre tillidshverv. Ole Andersen er adjungeret professor ved Center for Corporate Governance på CBS og blev i 2016 kåret som Årets Bestyrelsesformand i Norden 2015. Ole Andersen er uddannet Cand.merc.aud og statsautoriseret revisor og bag sig har han en karriere inden for Private Equity.
Tom Jacobsgaard, direktør, Bestyrelsesforeningen og CBS Bestyrelsesuddannelserne

Tom Jacobsgaard er direktør i Bestyrelsesforeningen og for CBS Bestyrelsesuddannelserne. Tom har 30 års erfaring i ledelsen af organisationer og virksomheder som finansministeriet, Apple Computer og ØK, og har 20 års bestyrelseserfaring i roller som bestyrelsesformand og bestyrelsesmedlem og som arbejdende bestyrelsesformand, CEO. I dag fokuserer Tom på udvikling af ​​bestyrelsesledelse og corporate governance som fag og som best practice.

Kommer der (virkelig) mere regulering i fremtiden?

Finanskrise, tillidskrise og reguleringsbølge er måske forbi – men den finansielle sektor vil fortsat være under forandring. Jacob Aarup-Andersen (CFO i Danske Bank) sætter ord på Danske Banks rejse igennem den hastige udvikling i den finansielle sektor og Jesper Rangvid diskuterer finanssektorens nuværende udfordringer. Tilsammen vil Jacob og Jesper give bud på, hvordan rejsen for den finansielle sektor ser ud for de kommende år, og hvilke kompetencer der efterspørges.

Jacob Aarup-Andersen, CFO, Danske Bank
Jesper Rangvid, Professor, CBS
Jesper Rangvid is a Professor of Finance at the Copenhagen Business School (CBS). The unifying theme in Jesper’s research is the relation between financial markets and the wider economy. More specifically, he looks at (i) asset price predictability using macroeconomic variables, (ii) financial crises, (iii) international finance, (iv) mutual funds, and (v) household finance. Jesper Rangvid has published the results of his research in international journals such as the Journal of Financial Economics, Journal of Financial and Quantitative Analysis, Review of Finance, Journal of Empirical Finance, European Economic Review, and Economics Letters. Jesper has received the silver medal from the University of Copenhagen, as well as several other rewards for his research and dissemination of his research. Jesper has leadership experiences from CBS and part-time roles in both the public and the private sector. He was Chairman of the government-appointed committee investigating the causes and consequences of the financial crisis in Denmark;In Denmark, the report is referred to as the “Rangvid-report”. He is a member of the Board of Directors at the Doctors’ Pension Fund, the Doctors’ Pension Bank, and SKAGEN AS. Jesper is Associate Dean and responsible for the CBS Executive MBA. In addition, he co- directs the Pension Research Center at CBS (PeRCent). Jesper Rangvid is often cited and used as an expert on economic and financial issues in the Danish media. Jesper likes giving talks in the Danish financial community. In his spare time, Jesper likes to go for a run; his favorite distance is 15-20 km. Jesper has decided that a marathon is too long. In addition, Jesper likes being in Spain.
Bankregulering efter krisen – Hvad skal du vide som leder?

Bankregulering er blevet drastisk revideret efter den finansielle krise. Kom og få et hurtigt overblik over dens hovedkomponenter. Hvorfor føres der i det hele taget tilsyn med banker, og hvilke områder er der særlig fokus på i øjeblikket?  Hvor langt skal vi gå for at sikre, at pengeinstitutter er sikre for indskydere, og at de aldrig påfører skatteydere tab? Hvorfor er er den sidste etape af Basel 3 (populært kaldet ”Basel 4”) så kontroversiel? Giver Danmarks position uden for Euro-zonen anledning til særlige udfordringer i dansk regulering? Denne forelæsning sætter dig i stand til at forstå de nye spilleregler, der gælder for fremtidens finansmarkeder.

David Lando, Professor CBS
David Lando is Professor of Finance at Copenhagen Business School and Director of the Center for Financial Frictions (FRIC) funded by the Danish National Research Foundation. David Lando’s main area of research in finance is credit risk modelling and risk management. He is the author of a monograph on credit risk modeling published by Princeton University Press and has been a visiting scholar at among other places: Princeton University, the Federal Reserve Board in Washington and The Federal Reserve Bank of New York. Before joining Copenhagen Business School, David Lando was a Professor at the Department of Applied Mathematics and Statistics at the University of Copenhagen. David Lando holds a Master’s degree from the joint mathematics-economics program at the University of Copenhagen and a PhD in statistics from Cornell University.
Jesper Berg, Finanstilsynet
Jesper Berg tiltrådte i 2015 stillingen som direktør i Finanstilsynet. Inden dette var han  fra 2010 ansat i Nykredit-koncernen, senest som bankdirektør i Nykredit Bank. Han har på koncernbasis haft ansvar for regulering og rating. Jesper Berg har tidligere i en årrække arbejdet i Danmarks Nationalbank, blandt andet som chef for finansiel stabilitet, handelsafdelingen og betalingsformidlingskontoret. Fra 2000-2004 var han chef for ECB’s afdeling for kapitalmarkedsforhold og finansielle strukturer, og som sådan er han den dansker, der har siddet tættest på den pengepolitiske beslutningsproces i ECB. Fra 1988-1991 var han økonom i IMF. Jesper Berg er cand.polit. og har en MBA fra IMD. Han er forfatter til flere bøger, herunder Finansernes Fald, der udkom i 2009.
Værdiskabelse via opkøb – The DSV way

DSV har via en række opkøb skabt værdi for selskabets aktionærer. Dette indlæg beskriver processen omkring DSVs seneste opkøb, UTI, som er DSVs største opkøb til dato. Indsigt i forhandlingerne omkring opkøbet af UTI samt den efterfølgende integration vil blive adresseret.

Thomas Plenborg, Professor, CBS
Thomas Plenborg er professor ved institut for Regnskab og Revision. Forskningsinteresser inkluderer regnskabsanalyse, kreditanalyse, præstationsbaseret aflønning, værdiansættelse af virksomheder og finansiel rapportering. Thomas Plenborg arbejder med forskellige forskningsmetoder/undersøgelsesdesigns og nyder forskning lavet i samarbejdet med erhvervslivet. Thomas Plenborg har modtaget flere undervisningspriser.
Jens Lund, CFO, DSV

Jens H. Lund began his career as an auditor with Deloitte in Esbjerg, Denmark, in 1989. After four years with Deloitte, he transferred to the UK division of Krogh & Partners to work as an auditor at the London offices until 1995, when he took up a position as an auditor with Deloitte in Birkerød, Denmark. At the same time, Mr Lund completed his education as MSc in Business Administration and Auditing.

From 1998, Mr Lund worked at Danske Bank’s Corporate Finance Department with financial consulting in connection with the acquisition, sale and financing of companies. In 2000, he moved to Carnegie, but continued to focus on corporate finance.

In March 2002, Mr Lund became Group CFO and thus part of the Executive Management of DSV A/S. He holds various supervisory board positions in the Group, including in DSV Air & Sea Holding A/S and DSV Solutions Holding A/S.

Human Capital Analytics – Stop guessing, start knowing

Tremendous advancements in information technology, disruption of the main business processes and growing stakeholder expectations for economic gains pose significant challenges to the ways you manage your people, but also offer tremendous opportunities for reinventing people management for organizational value creation. To rise to this occasion and meet these higher expectations many “traditional HR legacy” mind-sets that may have been true in the past need to evolve to modern realities.

In this session, Professor Dana Minbaeva and leading HR practitioners will provide you with concrete examples of how this is done in organizations that decided integrate human capital analytics in their everyday people management. 

Peter V.W. Hartmann, Head of People Performance and Analytics, Getinge Group
After acquiring his Ph.D. on the topics of cognitive ability, personality & psychometrics, Peter V.W Hartmann worked as the Chief Psychometrician for the leading test publishing company in Denmark, validating assessment tools, as well as advising on test construction and the use of assessment tools. Later he joined the Maersk Group in 2012 to work with measurement and analytics, where Peter was the Maersk Group´s expert on HR Analytics. In 2016 Peter joined the Getting Group as Director, Head of People Performance and Analytics – where he is responsible for all aspects of Performance Management and HR Analytics
Esther Bongenaar, VP HR Data & Analytics, Royal Dutch Shell

Esther Bongenaar is manager of the HR Analytics team at Shell. The HR Analytics team provides strategic and analytical inputs to senior management, HR and the business to support evidenced-based decision-making on Human Capital. Esther holds a MSc degree in Operations Research (University of Amsterdam) and a PDEng degree in Mathematics for Industry (Eindhoven University of Technology). She started her career as a Business Consultant for Accenture and joined Shell Group in 2005. In her initial role as Statistical Consultant she supported a broad range of internal and external customers. Amongst others, she derived valuable insights for the Shell Scenarios Team, refineries, LPG traders, and R&D groups. In 2014, Esther joined Shell HR to build the HR analytics capability; she recruited a world-class team that delivers predictive analytics on Shell’s Human Capital. The team combines expertise in data science, psychometrics, assessment- and employee survey design to have maximum impact on business performance.

Dana Minbaeva, Professor in Strategic and Global HRM, CBS
Dana Minbaeva’s research on strategic international HRM, knowledge sharing and transfer in multinational corporations has appeared in such journals as Journal of International Business Studies, Journal of Management Studies, Human Resource Management, International Journal of Human Resource Management, Management International Review, International Business Review, Employment Relations, Personnel Review, European Journal of International Management, etc. Dana is on Editorial Board of Human Resource Management (Wiley).
Jacob Jeppesen, Strategic Workforce, Planning Novo Nordisk

Jacob Emil Jeppesen is a senior workforce analyst in Novo Nordisk where he supports the business with real world evidence and insights into the influence of different workforce compositions on business outcomes. Jacob has a MSc in IT and are working on his Ph.D. within the field of Innovation and Social Network Analysis. He has presented his research at some of the largest management conferences in the world and was a visiting scholar at Stanford, Graduate school of Education.

The global Workforce Analytics & Planning unit consists of two teams delivering operational excellence and compliance in daily HR reporting, as well as providing the business with a basis for informed decision-making and strategic planning.

Henrik Gjesing Antvor, Senior Specialist Analytics, Vestas Wind Systems
Henrik is MSc Economics and has worked with analytics for more than 15 years. Starting out in the Market Research industry he has gained real life, hands-on experience in research methods. He was part of the team that conceptualized and developed the European Employee Index. Henrik has been Executive Advisor for some of Denmark’s largest corporations, helping them to develop early warning systems and harvest insights. As an external lecturer Henrik has taught classes in Business Performance Management and Business Research Methods at Aarhus Business School and Aarhus University. His interests include predictive analytics, linking HR to bottom line, employee engagement, and diversity.
Fremtidens ledelsesaflønning: Bare mere gammel vin på nye større flasker?

Jobmarkedet for topledere bliver mere og mere internationalt funderet, og samtidigt øges opmærksomheden omkring ledelsesaflønning fra aktionærer, bestyrelser, pressen og sågar politikere. Denne session vil diskutere udviklingen i niveauet og sammensætningen af ledelsesaflønningen, og hvordan fremtidens ledelsesaflønning kan virke tiltrækkende, fastholdende og motiverende inden for ”acceptable” rammer.

Ken L. Bechmann, Professor, CBS
Ken Bechmann’s research interests are within corporate finance and corporate governance and include many hot topics like executive compensation, incentive-based pay, payout policy, and corporate governance in the Danish banking sector. Much of the research has received extensive attention in the media and has been used in connection with recent work on changing recommendations and regulations. In addition, Ken Bechmann have received different awards for the practical relevance of his research and for the dissemination of the research.
Claus Wiinblad, Vicedirektør, Danske aktier, ATP

Claus Wiinblad kom til ATP fra Nordea i 2002 og har siden 2004 haft ansvaret for ATP’s Danske aktieportefølje. Som aktiv Chief Portfolio Officer er han samtidig leder af ATP’s team for Danske aktier. Claus Wiinblad er uddannet Cand. Polit fra Københavns Universitet.

Ny kur mod stressrelateret sygefravær – hjælp til den menneskelige og virksomhedens bundlinje

Det centrale ved at forebygge stressrelateret sygefravær er ikke at forhindre stress, men at forebygge udviklingen af skam og dårlig samvittighed – lyder budskabet fra ny forskning. Det er nemt at opfordre og træne medarbejdere og ledere til at være robuste, men det risikerer at gøre mere skade end gavn i en tid, hvor arbejdet for mange er blevet som et kærlighedsforhold. På seminaret præsenterer Pernille en ny kur mod stressrelateret sygefravær, der tager højde for både den menneskelige og den virksomhedsmæssige bundlinje. Forhenværende leder i Dansk Erhverv, Charlotte Biil vil sammen med deltagerne udfordre og teste Pernilles anbefalinger.

Pernille Steen Pedersen, Post.doc, Institut for Ledelse, Politik og Filosofi, CBS

Pernille Steen Pedersen er ph.d. og ansat som post.doc på Institut for Ledelse, Politik og Filosofi på CBS. Hun har i sin forskning fokus på, hvordan ledelse kan gribe forebyggende ind ift. stress på arbejdspladsen. I efteråret 2016 udgav hun bogen ”Slip stress ud af skammekrogen” (2016) og er derudover en passioneret debattør og foredragsholder. Hun har en fortid i Beskæftigelsesministeriet, hvorfra hun har indgående viden om indsatser mod sygefravær.

Charlotte Biil, cand.jur & MPA

Charlotte Biil er jurist, MPA og har en baggrund fra Dansk Erhverv (DE), hvor hun igennem en årrække var miljøchef og erhvervspolitisk chef, medlem af Arbejdsmiljørådet og bl.a. ansvarlig for arbejdsmiljørådgivning. Hendes spidskompetence er at skabe synergi mellem parterne i forhold til udvikling og politisk interessevaretagelse. Siden 2011 har hun været tilknyttet CBS LPF med et praksisnært forskningsprojekt om velfærdspartnerskaber.

Virksomhedens værdier og medarbejderens rationalitet

Mød to Ph.D. stipendiater; begge arbejder tæt med virksomheder, den ene undersøger kognition og effektivitet, den anden salg og prissætning. Sammen har de begået innovativ forskning i tæt samarbejde med en af verdens største virksomheder, som viser, hvordan virksomhedsværdier kan ændre lederes rationalitet, og hvorvidt disse forandringer påvirker centrale ledelsesbeslutninger – du bliver sikkert inspireret og udfordret. På seminaret hører du også hvad de to hver især arbejder med, hvordan deres fælles forsøg er blevet til, og hvad de ser som spændende emner indenfor erhvervsforskningen.

Jesper Christensen

Jesper Christensen er Ph.D. stipendiat ved Copenhagen Business School og del af Manufacturing Academy of Denmark (MADE). I samarbejde med en række af de største virksomheder i Danmark og et bredt udsnit af små og mellemstore virksomheder undersøger hans forskning, hvordan indsigt i menneskelig kognition kan omsættes i bedre organisering og udnyttelse af human kapital i danske virksomheder med henblik på styrket konkurrenceevne. Jesper præsenterer løbende på internationale forskningskonferencer og virksomhedskonferencer. Han underviser på kandidatniveau i adfærdsøkonomi og ledelse af beslutningsprocesser, og han bidrager til Master of Public Governance.

Stefan K. Sløk-Madsen
Stefan K. Sløk-Madsen skriver PhD efter 5 år i erhvervslivet hvor han blandt andet arbejdede for kapitalfonde og havde sit et start-up som i dag er solgt. Han har præsenteret sin forskning flere gange i udlandet og har netop afsluttet et forskningsophold på Sauder School of Business. Stefan er allerede en meget efterspurgt underviser, og har blandt sit eget valgfag i salg og anvendt prissætning. Hans PhD er betalt af Den Maritime Fond og ser på de kommercielle udfordringer for leverandører til den maritime offshore industri.
Hvor er strategi på vej hen?

Hvad er strategi, og hvordan kan man arbejde med strategi i tider, som er kendetegnet ved volatilitet, usikkerhed og kompleksitet? Sessionen tager deltagerne med ind i det strategiske maskinrum, og belyser hvilke udfordringer og muligheder arbejdet med strategi både i form af udvikling og eksekvering indebærer fremadrettet.

Anders Colding Friis, CEO i Pandora A/S

Næstformand i bestyrelsen for IC Group, medlem af DI’s hovedbestyrelse og forretningsudvalg. 

Har tidligere bestredet ledelsesposter i Scandinavian Tobacco Group, House of Prince og Schulstad.

Flemming Poulfelt, Professor, CBS
Flemming Poulfelt is Professor of Management & Strategy and Vice Dean of Research Communication at Copenhagen Business School, Denmark. His current research focuses on strategy, managing knowledge intensive firms, management consulting and global leadership. Flemming Poulfelt has published extensively. His most recent publications are “Managing the Knowledge-Intensive Firm”, “Return on Strategy”, “Management Consulting Today and Tomorrow” and “Consultant-Client Collaboration – Coping with Complexity and Change.” He has held visiting positions at various universities in the US and Australia. He has been giving seminars and lectures on most continents. He is on the board of several companies and he acts as a consultant.

Praktisk info

Tid og sted

Torsdag 1. juni 2017
Kl. 08.00-24.00
CBS, Solbjerg Plads 3
2000 Frederiksberg

Pris
Kr. 2995,- ekskl. moms