Back to School

Kompetencer for fremtiden!

CBS, KØBENHAVN – 1. JUNI 2017 – 08.00-24.00

 

VL Døgnet 2017 og CBS byder torsdag den 1. juni 2017 i universitetets 100 års jubilæumsår alle velkommen ”Back to School”.

 

Tilmeld dig

“”…..Vi vil gerne tiltrække dem, der er de nuværende ledere til at møde de kommende ledere – nemlig vores studerende””
Per Holten-Andersen, Rektor, CBS

 

Tilmeld dig

“VL Døgnet 2017 er noget helt særligt, fordi vi har opfundet og skabt en lang række diskussioner, hvor erhvervslivet og forskere sammen står for indholdet.”
Majken Schultz, Professor, CBS

 

Tilmeld dig

Programoversigt

VL Døgnet 2017

Torsdag, den 1. juni 2017, CBS, Solbjerg Plads 3 (morgen & formiddag) og Ovnhallen, Porcelænshaven 20 (eftermiddag), 2000 Frederiksberg.

8.00 – Dørene åbnes

8.00 – 8.45 Morgenmad

Sted: Solbjerg Plads

8.45 – 9.00 God morgen!

Rektor Per Holten-Andersen og formand Jens Wittrup Willumsen byder velkommen til VL Døgnet 2017.

Uddannelses- og forskningsminister Søren Pind åbner VL Døgnet 2017.

Sted: Solbjerg Plads

9.00 – 10.00 Fremtidens lederkompetencer

Alle hævder at der vil blive stillet nye og anderledes kompetencekrav til topledere fremadrettet. Men hvilke, der er tale om, er mere usikkert. Vores tre indledere giver med afsæt i deres erfaringer og visioner om fremtiden deres bud på, hvilke kompetencer fremtidens topledere skal besidde. Hvad er det for en række både eksisterende og nye kompetencer, der skal til for at kunne bestride topposter i fremtiden, og hvordan sikrer vi os at disse findes? Og er der kompetencer, som vil blive mindre relevante i fremtiden?

Lone Fønss Schrøder, Bestyrelsesformand Saxo, NKT, Ikea, Aker m.f.
Bert Nordberg, Bestyrelsesformand Vestas Wind Systems A/S m.f.
Richard Emerton, Senior Partner KornFerry, UK

Læs om talerne og deres session her

Sted: Solbjerg Plads

10.00 – 10.30
Frikvarter

12.45 – 14.00 Store spisefrikvarter

Bliv klogere i Spisefrikvarteret

Benyt det ’Store spisefrikvarter’ til at møde flere erhvervs-Ph.d.-studerende fra CBS, hør om deres forskningsprojekter, og mulighederne for din virksomhed. Et erhvervs-Ph.d. projekt er et 3-årigt erhvervsrettet forskningsprojekt, der gennemføres i samarbejde med en virksomhed, en erhvervs-Ph.d.-studerende og et universitet.

Sted: Kilen

14.00 – 14.45 Skolesamling 1: Fremtidens Lederskab og Ejerskab

 

Vejen til fremtidens lederskab kan være vidt forskellig og tage mange former. Den kan f.eks afhænge af virksomhedstypen, industrien, geografien og ejerskabet. Denne session tager derfor deltagerne med på en rejse, som illustrerer dette. F.eks.; Hvordan kan et konkret eksempel på et karriereforløb se ud, samt hvilke kompetencer har dette krævet. Hvad betyder ejerskabet for virksomheders vækst og indtjening, og hvilke refleksioner kan drages baseret på lederskab i forskellige geografier?

Robert Uggla, CEO A.P. Moller Holding
Jean Francois Manzoni, President, IMD, Switzerland

Læs om talerne og deres session her 

Sted: Ovnhallen

14.45 – 15.15
Frikvarter

15.15 – 16:15 Skolesamling 2: Fremtidens Entrepreneurielle Spirit

At skabe en succes som iværksætter er ikke nemt. Det kræver både vedholdenhed og en vilje til sejr. Der er sket et voldsomt skifte fra tidligere, hvor en entreprenør var korttidsuddannet til i dag, hvor flere og flere har en videregående uddannelse. En tendens, der forventes at fortsætte – også i fremtiden. At være entreprenør er fundamentet for fremtidens samfund, og derfor er det vigtigt, at der løbende udvikles en underskov af nye virksomheder.

Juha Christensen, Founder & CEO CloudMade, Cogniance USA
Ken Villum Klausen,Founder & CEO LunarWay
Christian Zigler,Founder & CEO ShopBox
Christian Visti Larsen,Founder & CEO  NewBanking
Ivan Sandqvist, Founder & CEO  Storebox

Læs om talerne og deres session her

Sted: Ovnhallen

16.15 – 16:45
Frikvarter

16.45 – 17.45 Skolesamling 3: Fremtidens Globale Kompetencer

En evne til at være rette sted på rette tidspunkt bliver en af de vigtigste kompetencer for at være en succesfuld leder i fremtiden. Uforudsigelighed og tilfældigheder er og vil være en del af hverdagen for de fleste. En leder skal være i stand til at identificere tendenser og navigere i forhold til dem. Derfor er der brug for et helt nyt sæt af kompetencer i fremtiden, som gør fremtidens ledere i stand til at stå i spidsen for de forandringer, der er en del af hverdagen.

Global ledelse er ikke en entydig størrelse, og hvordan den udfoldes, og hvilke udfordringer der er i forskellige dele af verden vil være forskellige. Eftermiddagens sidste seance er en slags ‘Tour de Global Leadership’ ud fra erfaringer og indtryk fra forskellige kontinenter i verden.

Soren W. Schroder, President & CEO Bunge, USA
Matt Brittin,President, EMEA Business and OperationsGoogle: Digital Skills for the Future
Chen Lifang, Director of the Board, Corporate SVP of Huawei

Læs om talerne og deres session her

Sted: Ovnhallen

17.45 – 18.00 Tak og næste VL Døgn

Rektor Per Holten-Andersen, CBS & Formand Jens Wittrup Willumsen, VL

Sted: Ovnhallen

18.15 – 19.00 Pre-dinner drinks

Pre-dinner drinks & Professor All Star Jazzband

Guitar: Michael W Hansen, assoc prof, MSC
Tenor Sax: Jens Gammelgård, professor and HoD, INT
Bass: Allan Bo Sørensen, adjunct professor, OM
Trumpet: Sven Bislev, assoc prof, MSC
Drums: Niels Bjerre-Poulsen, assoc prof, Southern Danish University

Sted: Solbjerg Plads, Nexus & Vandrehallen

19.00 – 21.00 Middag

Sted: Solbjerg plads

21.00 Back-to-school fest

  

Sted: Solbjerg Plads, Nexus & Vandrehal