Om Selskabet

 

Dansk Selskab for Virksomhedsledelse (Selskabet) er et selskab bestående af virksomhedsledere fra det danske erhvervsliv. Vores formålsparagraf lyder som den blev formuleret af selskabets stiftere den 8. april 1965:

Selskabets formål er at fremme kendskabet til og forståelsen for moderne ledelsesprincipper og derved bidrage til økonomisk fremgang, sociale fremskridt og almindelig højnelse af levevilkårene i vort land.

Vi arbejder altså for at klæde vores medlemmer på til at løfte ledelsesfunktionens opgaver, men også til at varetage det særlige ansvar, der medfølger erhvervslivets ledere som medborgere i det danske samfund.

Til sammen tæller vi omkring 4.000 medlemmer, som er organiseret i netværksgrupper (VL-grupper) af 30-40 medlemmer hver. Medlemmer optages alene per invitation. Det er således ikke muligt fx at købe sig adgang til selskabet.

Hvad gør vi?

Selskabet virker især gennem VL-grupperne, der mødes med jævne mellemrum for at udveksle erfaringer og synspunkter på tværs af brancher og sektorer i det danske samfund. 
Vi stræber efter at inspirere dialogen i de enkelte grupper til ikke kun at handle om ledelse, men også om almene samfundsforhold og ledernes roller i relation hertil.

Vi afholder endvidere medlemsmøder på tværs af grupperne og arrangementer, der også kan være for ikke-medlemmer. Vi medvirker i øvrigt i nationale og internationale organisationer i et ønsket omfang defineret af bestyrelsen, og formidler de opnåede erfaringer og informationer til medlemmerne og eventuelt andre.

Og hvad gør vi ikke?

Selskabet er en non-profit organisation. Vi driver ikke virksomhed med fortjeneste for øje, vi har ikke et politisk formål, og vi repræsenterer ikke noget medlems særinteresse. Selskabets indtægter og formue skal alene anvendes til fremme af selskabets formål:

…at fremme kendskabet til og forståelsen for moderne ledelsesprincipper og derved bidrage til økonomisk fremgang, sociale fremskridt og almindelig højnelse af levevilkårene i vort land.

Ida Bratting Kongsted

Adm. direktør
T: +45 35 43 92 92
M: +45 51 51 98 01
Email: ibk@vl.dk

Pernille Wandel-Petersen

Sekretariatsleder
T:  +45 35 43 92 92
M: +45 51 50 84 18
Email: pwp@vl.dk

Anne-Sofie Rahbek Wendelboe

VL-koordinator
T: +45 35 43 92 92
M: +45 51 94 29 67
Email: asw@vl.dk

Anders Monrad Rendtorff

Kommunikation

T: +45 29 40 70 16 
Email: amr@vl.dk

Ida Bratting Kongsted
Ida Bratting Kongsted er adm. direktør for Dansk Selskab for Virksomhedsledelse – og tegner som direktør selskabet i forhold til en række tværgående arrangementer på tværs af alle VL-grupperne, herunder VL Døgnet, Årstemaet m.m.
Ida fastlægger i samarbejde med bestyrelsen den fremadrettede strategi for Dansk Selskab for Virksomhedsledelse – der skal være med til at sikre den fortsatte succes og eksklusivitet, som har kendetegnet VL siden begyndelsen i 1965.
Ida Bratting Kongsted kom til VL fra AS3 Executive i 2018, hvor hun var adm. direktør og partner.

Pernille Wandel-Petersen

Pernille er leder af Sekretariatet og medlem af styregruppen for VL Døgnet og de arrangementer, som Selskabet afholder. Pernille har en lang international shippingkarriere fra bl.a. rederiet Peter Döhle, Hamburg og ØK som hhv. Shipbroker, Group Communications Coordinator og Sale & Purchase Manager i EAC Shipping.

Anne-Sofie Rahbek Wendelboe
Anne-Sofie er ansvarlig for medlemsservice, support og koordinering ifm. årstemaet og andre arrangementer i Selskabet.
Anne Sofie er uddannet Cand.ling.merc. i engelsk fra CBS og kommer senest fra en stilling som Executive Assistant hos Egon Zehnder.

Anders Monrad Rendtorff

Anders Monrad Rendtorff er tilknyttet VL som ansvarlig for kommunikation, herunder VL-Nyt, digitale platforme og medie-relationer.

Anders er parallelt med arbejdet for VL associeret partner for RelationsPeople. Udover at være senior-kommunikationsrådgiver er Anders en af hovedkræfterne bag et forskningsprojekt med Københavns Universitet om Toplederkommunikation og Fremtidens Rådgivning.

På CBS er Anders tilknyttet som ekstern lektor, hvor han underviser og vejleder kommunikationsstuderende.

Anders er uddannet cand-scient.soc. fra RUC og Executive MBA fra CBS.

Anders har tidligere bl.a. været kommunikationsdirektør hos Vestas, HR- og Kommunikationsdirektør hos Coloplast og en årrække kommunikationsansvarlig for Ericsson og Telia. Endelig er Anders bestyrelsesformand for K1 og GAME.

Skriv til os

Adresse:

Sankt Annæ Plads 13, 1250 København K.

Dansk Selskab for Virksomhedsledelse

Sankt Annæ Plads 13 · DK-1250 København K. Denmark