LUKKET FORUM.
ÅBEN PANDE.

Læs mere her

VI MØDES AF LYST.
VI SENDER AFBUD AF NØD.

Læs mere her

UDVALGT OG INDVALGT.

Læs mere her

Hvad er en VL-gruppe?

Læs om VL-gruppernes aktiviteter, og hvad man får ud af at deltage.

Om Selskabet

Dansk Selskab for Virksomhedsledelse (Selskabet) er et selskab bestående af virksomhedsledere fra det danske erhvervsliv. Vores formålsparagraf lyder som den blev formuleret af selskabets stiftere den 8. april 1965:

Selskabets formål er at fremme kendskabet til og forståelsen for moderne ledelsesprincipper og derved bidrage til økonomisk fremgang, sociale fremskridt og almindelig højnelse af levevilkårene i vort land.

Vi arbejder altså for at klæde vores medlemmer på til at løfte ledelsesfunktionens opgaver, men også til at varetage det særlige ansvar, der medfølger erhvervslivets ledere som medborgere i det danske samfund.

Til sammen tæller vi omkring 4.000 medlemmer, som er organiseret i netværksgrupper (VL-grupper) af 30-40 medlemmer hver. Medlemmer optages alene per invitation. Det er således ikke muligt fx at købe sig adgang til selskabet.

Hvad gør vi?

Selskabet virker især gennem VL-grupperne, der mødes med jævne mellemrum for at udveksle erfaringer og synspunkter på tværs af brancher og sektorer i det danske samfund.
Vi stræber efter at inspirere dialogen i de enkelte grupper til ikke kun at handle om ledelse, men også om almene samfundsforhold og ledernes roller i relation hertil.

Vi afholder endvidere medlemsmøder på tværs af grupperne og arrangementer, der også kan være for ikke-medlemmer. Vi medvirker i øvrigt i nationale og internationale organisationer i et ønsket omfang defineret af bestyrelsen, og formidler de opnåede erfaringer og informationer til medlemmerne og eventuelt andre.

Og hvad gør vi ikke?

Selskabet er en non-profit organisation. Vi driver ikke virksomhed med fortjeneste for øje, vi har ikke et politisk formål, og vi repræsenterer ikke noget medlems særinteresse. Selskabets indtægter og formue skal alene anvendes til fremme af selskabets formål:

…at fremme kendskabet til og forståelsen for moderne ledelsesprincipper og derved bidrage til økonomisk fremgang, sociale fremskridt og almindelig højnelse af levevilkårene i vort land.

Ida Bratting Kongsted

Adm. direktør

T: +45 35 43 92 92
M: +45 51 51 98 01
Email: ibk@vl.dk

Ida Bratting Kongsted...
Ida Bratting Kongsted er adm. direktør for Dansk Selskab for Virksomhedsledelse – og tegner som direktør selskabet i forhold til en række tværgående arrangementer på tværs af alle VL-grupperne, herunder VL Døgnet, Årstemaet m.m.
Ida fastlægger i samarbejde med bestyrelsen den fremadrettede strategi for Dansk Selskab for Virksomhedsledelse – der skal være med til at sikre den fortsatte succes og eksklusivitet, som har kendetegnet VL siden begyndelsen i 1965.
Ida Bratting Kongsted kom til VL fra AS3 Executive i 2018.

Pernille Wandel-Petersen

Head of Secretariat

T:  +45 35 43 92 92

M: +45 51 50 84 18
Email: pwp@vl.dk

Pernille Wandel-Petersen ...

Pernille Wandel-Petersen er den daglige leder af sekretariatet og medlem af styregruppen for VL døgnet og de arrangementer, som VL inviterer til på tværs af grupperne.

Henrik Ørholst

Redaktør for VL Nyt (Cand.oecon.)

T: +45 40 32 33 51

Email: ho@vl.dk

Henrik Ørholst...

Henrik Ørholst er erhvervskommentator på TV2 News og Mandag Morgen. Det er især ledelsesmæssige- og strategiske problemstillinger, der er hans felt. Han er samtidig redaktør for VL Nyt siden 2010. Henrik er også medlem af styregruppen bag VL Døgnet 2018.

Hver uge anmelder Henrik en aktuel ledelsesbog i  Børsen. Han har været anmelder på flere forskellige medier siden år 2000. Udover at være anmelder har Henrik skrevet tre bøger om ledelsesmæssige emner, som er publiceret på Gyldendal, Børsens Forlag og DJØF-forlaget. Endvidere er han bl.a. tilknyttet Dansk Erhverv og Hildebrandt & Brandi.

På CBS er Henrik tilknyttet som ekstern lektor siden 2014, hvor han vejleder cand. merc, MBA og HD-studerende med deres specialer. Han har undervist og været censor siden 1987 på flere forskellige universiteter og andre undervisningsinstitutioner. Udover det underviser han på Aros Mini MBA.

Tidligere har han været ansat hos bl.a. PFA Pension som head of relations  fra 2011-2015. Hos PA Consulting Group i perioden 1996-2011. Først som Dansk marketingchef. Senere i en stribe internale lederstillinger, bl.a. global marketing- og kommunikationschef.

Skriv til os

Adresse:

Sankt Annæ Plads 13, 1250 København K.

Dansk Selskab for Virksomhedsledelse

Sankt Annæ Plads 13 · DK-1250 København K. Denmark