Om Selskabet

 

Dansk Selskab for Virksomhedsledelse (Selskabet) er et selskab bestående af virksomhedsledere fra det danske erhvervsliv. Vores formålsparagraf lyder som den blev formuleret af selskabets stiftere den 8. april 1965:

 

Selskabets formål er at fremme kendskabet til og forståelsen for moderne ledelsesprincipper og derved bidrage til økonomisk fremgang, sociale fremskridt og almindelig højnelse af levevilkårene i vort land.

 

Vi arbejder altså for at klæde vores medlemmer på til at løfte ledelsesfunktionens opgaver, men også til at varetage det særlige ansvar, der medfølger erhvervslivets ledere som medborgere i det danske samfund.

 

Til sammen tæller vi omkring 4.000 medlemmer, som er organiseret i netværksgrupper (VL-grupper) af 30-40 medlemmer hver. Medlemmer optages alene per invitation. Det er således ikke muligt fx at købe sig adgang til selskabet.

 

Hvad gør vi?

 

Selskabet virker især gennem VL-grupperne, der mødes med jævne mellemrum for at udveksle erfaringer og synspunkter på tværs af brancher og sektorer i det danske samfund.
Vi stræber efter at inspirere dialogen i de enkelte grupper til ikke kun at handle om ledelse, men også om almene samfundsforhold og ledernes roller i relation hertil.

 

Vi afholder endvidere medlemsmøder på tværs af grupperne og arrangementer, der også kan være for ikke-medlemmer. Vi medvirker i øvrigt i nationale og internationale organisationer i et ønsket omfang defineret af bestyrelsen, og formidler de opnåede erfaringer og informationer til medlemmerne og eventuelt andre.

 

Og hvad gør vi ikke?

 

Vi driver ikke virksomhed med fortjeneste for øje, vi har ikke et politisk formål, og vi repræsenterer ikke noget medlems særinteresse. Selskabets indtægter og formue skal alene anvendes til fremme af selskabets formål.

 

Bestyrelse og sekretariat

 

Selskabet ledes af bestyrelsen udpeget efter gældende vedtægter. Sekretariatet, som er oprettet af bestyrelsen, står til rådighed for medlemmer og bestyrelse, og kan formidle kontakt til – og imellem – grupperne. Sekretariatet står desuden for planlægning af medlemsmøder og arrangementer, som selskabet inviterer til på tværs af grupperne.

Dansk Selskab for Virksomhedsledelse

Fiolstræde nr. 44, 2. sal.
DK-1171 København K.

Telefon +45 35439292

CVR nummer 54763611

Bankoplysninger:
Danske Bank
Reg 4190 konto 8141541
SWIFT: DABADKKK
IBAN: DK5130000008141541

LUKKET FORUM.
ÅBEN PANDE.

Læs mere her

VI MØDES AF LYST.
VI SENDER AFBUD AF NØD.

Læs mere her

UDVALGT OG INDVALGT.

Læs mere her

Medlemmer

Spørgsmål om medlemskab

Skriv til Sekretariatet, som er klar til at hjælpe Klik her >

Hvem er vores medlemmer?

Her kan du se hvem, der er med i hvilke grupper.