Tilmeldingsbetingelser

 

Tilmelding

Tilmelding sker efter ”først til mølle”-princippet og kan ske indtil 8 dage før dagen for arrangementet, medmindre andet er aftalt. Vi anbefaler dog, at man tilmelder sig i god tid, da der er et begrænset antal pladser.

 

Afmelding

Tilmelding til deltagelse i VL Døgnet er bindende, så snart deltageren modtager en skriftlig bekræftelse på tilmeldingen. Ved afmelding modtaget inden 22. september 2021, refunderes 50% af deltagerprisen. Ved afmelding modtaget senere end 22. september 2021, vil deltagerprisen ikke blive refunderet. Afmelding kan alene ske skriftligt til sekretariatets e-mailadresse info@vl.dk

 

Overdragelse

Hvis man er forhindret i at deltage på VL Døgnet, er det muligt at overdrage pladsen til et andet VL-medlem indtil 3 arbejdsdage før dagen for arrangementet, hvis sekretariatet modtager besked herom senest kl. 10.00 på seneste overdragelsesdag. Det er en forudsætning for muligheden for at overdrage pladsen, at deltagerbetaling er modtaget af VL.

Orientering om overdragelse skal sendes til sekretariatets e-mailadresse info@vl.dk inden for ovennævnte frist, med følgende information:

  • Navn, medlemsnummer og kontaktoplysninger på modtageren af pladsen.

En orientering om overdragelse uden ovenstående oplysninger anses ikke for gyldig overdragelse.

 

Ændringer

VL forbeholder sig retten til at foretage ændringer af arrangementet, herunder aflysning. Hvis VL aflyser VL Døgnet vil det indbetalte beløb blive tilbagebetalt hurtigst muligt. VL hæfter i øvrigt ikke for eventuelle direkte eller indirekte tab, der måtte opstå som følge af aflysning eller ændringer af arrangementet.

 

Ophavsret

Alt materiale fra VL Døgnet er underlagt ophavsret og er derfor beskyttet af den til enhver tid gældende ophavsretslov. Hel eller delvis kopiering, anden videregivelse, redigering eller genanvendelse af materialet må kun ske efter skriftlig aftale med VL.

 

Betaling

Når tilmeldingen er gennemført, vil VL inden for kort tid fremsende faktura til den angivne e-mail/EAN til betaling af deltagergebyret. Alle priser er eksklusiv moms, medmindre andet er oplyst. Betalingsfristen på fakturaen er netto 8 dage. Yderligere betalingsvilkår fremgår af fakturaen.

 

Bekræftelse

Tilmeldingen ekspederes hurtigst muligt, og umiddelbart efter tilmeldingen modtages en e-mail med bekræftelse. Hvis man ikke modtager en bekræftelse eller hvis bekræftelsen indeholder fejl eller mangler, skal Sekretariatet kontaktes hurtigst muligt på info@vl.dk. Det er deltagerens ansvar at kontrollere, at alle deltageroplysninger er korrekte samt at holde VL opdateret, såfremt oplysningerne ændrer sig.

 

Persondata

Ved tilmelding til arrangementet samtykker man samtidig til at VL indsamler og lagrer navn og andre personlige oplysninger, som frivilligt er afgivet i forbindelse med tilmeldingen til arrangementet. Personlige oplysninger, som afgives i forbindelse med tilmelding og deltagelse i VL Døgnet, anvendes udelukkende i forbindelse med deltagelsen, og disse oplysningerne opbevares alene af VL og videregives ikke til tredjepart.

E-mails vil udelukkende blive anvendt til at sende information om arrangementet, medmindre der er givet samtykke til andet.

 

Diverse

VL forbehold for eventuelle fejl og mangler i arrangementsbeskrivelser og priser for VL Døgnet.