Bankoplysninger

Danske Bank
Reg 4190 konto 8141541
SWIFT: DABADKKK
IBAN: DK5130000008141541

Medlemskab

 

Dansk Selskab for Virksomhedsledelse (Selskabet) optager medlemmer, som er virksomhedsledere inden for handel, industri og service samt ledere inden for liberale erhverv, offentlig administration, institutioner, organisationer, forskning og uddannelse.

En virksomhedsleder defineres som en person, der deltager i virksomhedens overordnede beslutningsproces på øverste niveau. Foruden aktieretlige direktører og bestyrelsesmedlemmer, optages funktionschefer i større virksomheder. Nøglepersoner, som spiller en aktiv rolle i den offentlige meningsdannelse kan også optages som medlemmer.

For så vidt angår de liberale erhverv – revisorer, advokater og virksomhedskonsulenter – forudsættes det, at der er tale om personer, der deltager i den overordnede beslutningsproces i den virksomhed, de fungerer i, som partnere, aktionærer, bestyrelsesmedlemmer eller direktører.

Et medlemskab af en VL-gruppe forudsætter medlemskab af Selskabet.

 

Sikring af diversitet

VL-grupperne er kendetegnet ved høj diversitet, som de opfordres til at opretholde både ift. fag, køn, alder m.v. VL-grupperne optager ikke nye medlemmer fra en virksomhed, som i forvejen er repræsenteret i gruppen – heller ikke fra en konkurrerende virksomhed.

 

Selskabskontingent

Selskabet opkræver et årligt selskabskontingent, som fastsættes af generalforsamlingen. Kontingentet dækker deltagelse i de arrangementer, som Selskabets inviterer til på tværs af gruppener; bl.a. en række landsdækkende årstema-møder og workshops samt VL-årsmødet, der afholdes i forbindelse med generalforsamlingen. Selskabskontingentet giver desuden adgang til VL-intranettet, nyhedsbrevet VL Nyt samt service fra VL-sekretariatet.

Selskabets regnskabsår løber fra 1. juli til 30. juni. Ved indmeldelse opkræves Selskabskontingent som følger:

  • Ved indmeldelse i perioden 1. juli til 31. december opkræves fuldt kontingent.
  • Ved indmeldelse i perioden 1. januar til 31. marts opkræves halvt kontingent.
  • Ved indmeldelse i perioden 1. april til 30. juni opkræves ikke kontingent.

Udmeldelse skal ske med tre måneders varsel til udgangen af et regnskabsår.

 

Gruppekontingent

Den enkelte VL-gruppe opkræver typisk også et gruppekontingent til at dække udgifter til gruppens egne møder og øvrige aktiviteter. Gruppekontingentet opkræves af gruppens kasserer eller formand og kan variere meget fra gruppe til gruppe.

 

Hvordan bliver du medlem?

Det er de respektive VL-grupper selv, som suverænt træffer beslutning om optagelse af nye medlemmer i grupperne. Optagelse sker ved, at du modtager en invitation fra en given VL-gruppe. Du kan også søge uopfordret om optagelse. Læs mere her.

Vedtægterne

Læs Selskabets vedtægter her>

Arrangementer

Se kommende arrangementer her>