LUKKET FORUM.
ÅBEN PANDE.

VI MØDES AF LYST.
VI SENDER AFBUD AF NØD.

UDVALGT OG INDVALGT.

"VL2 er mit professionelle pusterum."

Lars-Erik Brenøe

Executive Vice President, A.P. Møller-Maersk

Medlemskab

 

Dansk Selskab for Virksomhedsledelse (Selskabet) optager medlemmer, som er virksomhedsledere inden for handel, industri og service samt ledere inden for liberale erhverv, offentlig administration, institutioner og organisationer. En virksomhedsleder defineres som en person, der deltager i virksomhedens overordnede beslutningsproces på øverste niveau. Nøglepersoner, som spiller en aktiv rolle i den offentlige meningsdannelse kan også optages som medlemmer.

Når det drejer sig om liberale erhverv – revisorer, advokater og virksomhedskonsulenter – forudsættes det, at der er tale om personer, som deltager i beslutningsprocessen dér, hvor de fungerer som partnere, aktionærer, bestyrelsesmedlemmer eller direktører.

Et medlemskab af en VL-gruppe forudsætter medlemskab af Selskabet.

 

Sikring af diversitet

 

VL-grupperne er kendetegnet ved høj diversitet, som de opfordres til at opretholde både ift. fag, køn, alder m.v. VL-grupperne optager ikke nye medlemmer fra en virksomhed, som i forvejen er repræsenteret i gruppen – heller ikke fra en konkurrerende virksomhed.

 

Selskabskontingent

 

Selskabet opkræver et årligt selskabskontingent, som fastsættes af generalforsamlingen. Kontingentet dækker deltagelse i Selskabets aktiviteter som bl.a. morgenmøder i Jylland og på Sjælland samt VL-årsmødet, der afholdes i forbindelse med generalforsamlingen. selskabskontingentet giver desuden adgang til VL-intranettet, nyhedsbrevet VL Nyt samt service fra VL-sekretariatet.

Selskabets regnskabsår løber fra 1. juli til 30. juni. Ved indmeldelse opkræves Selskabskontingent som følger:

  • Ved indmeldelse i perioden 1. juli til 31. december opkræves fuldt kontingent.
  • Ved indmeldelse i perioden 1. januar til 31. marts opkræves halvt kontingent.
  • Ved indmeldelse i perioden 1. april til 30. juni opkræves ikke kontingent.

Udmeldelse skal ske med tre måneders varsel til udgangen af et regnskabsår.

 

Gruppekontingent

 

Den enkelte VL-gruppe opkræver typisk også et gruppekontingent til at dække udgifter til gruppens egne møder og øvrige aktiviteter. Gruppekontingentet opkræves af gruppens kasserer eller formand og kan variere meget fra gruppe til gruppe.

 

Hvordan bliver du medlem?

 

Det er VL-grupperne selv, som suverænt træffer beslutning om optagelse af nye medlemmer. Du kan blive optaget i Selskabet, hvis du modtager en invitation på anbefaling af aktive VL-medlemmer. Du kan også søge uopfordret om optagelse. Læs mere her.

Medlemmer

Spørgsmål til en faktura?

Kontakt vores bogholderi.

Bankoplysninger:
Danske Bank
Reg 4190 konto 8141541
SWIFT: DABADKKK
IBAN: DK5130000008141541