Medlemsoversigt

Find VL medlemmer i vores oversigt

Om grupperne

 

Dansk Selskab for Virksomhedsledelse (Selskabet) tæller i alt omkring 4.000 medlemmer, som er organiseret i netværksgrupper af 30-40 medlemmer, også betegnet VL-grupperne. Grupperne dannes med blik for medlemmernes geografiske tilhørsforhold, men på tværs af brancher i både den private og den offentlige sektor.

 

Hvad sker der i en VL-gruppe?

Gennem deltagelse i VL-gruppens møder får medlemmerne bl.a. mulighed for på højt plan at:

  • udveksle erfaringer og drøfte holdninger med andre på samme høje ansvarsniveau
  • afprøve egne tanker og ideer omkring forretningsudvikling, organisationsudvikling og personlig udvikling
  • være med i tiltag vedrørende ledelsesmæssige, samfundsmæssige og økonomiske forhold
  • drøfte egne udfordringer i fortrolighed og på uforpligtende måde
  • få overblik over aktuelle erhvervs- og samfundsmæssige problemstillinger
  • få indblik i større sammenhænge med relevans for den enkeltes personlige udvikling – fagligt, funktionsmæssigt og menneskeligt
  • holde egne meninger og holdninger op imod andres

Med gruppeformanden i spidsen og med input fra sekretariatet tilrettelægger den enkelte gruppe selv sine aktiviteter, herunder mødefrekvens og emnevalg – dog mindst 8 møder om året og altid med emner af høj faglig karakter.

Selskabet arrangerer også en række større, højt profilerede tværgående møder,  hvortil alle VL-medlemmer inviteres. Det er for eksempel generalforsamlingen/topmøde, det årlige VL Døgn, der er Danmarks førende konference for virksomhedsledere, møder med de internationale VL-grupper, de mange formænd for grupperne etc.

Alle møder har VL’s formål som omdrejningspunkt:

“Dansk Selskab for Virksomhedsledelses formål er at fremme kendskabet til og forståelsen for moderne ledelsesprincipper og derved bidrage til økonomisk fremgang, sociale fremskridt og almindelig højnelse af levevilkårene i vort land.”.

 

Lars-Erik Brenøe

Executive Vice President, A.P. Møller-Maersk

LUKKET FORUM.
ÅBEN PANDE.

VI MØDES AF LYST.
VI SENDER AFBUD AF NØD.

UDVALGT OG INDVALGT.