VL-medlemmerne

Her er oversigt over hvem, der er med i hvilke grupper.

Medlemsoversigt

Find VL medlemmer i vores oversigt

Om grupperne

 

Dansk Selskab for Virksomhedsledelse (VL) tæller i alt omkring 4.000 medlemmer, som er organiseret i netværksgrupper af 30-40 medlemmer, også betegnet VL-grupperne. Grupperne dannes med blik for medlemmernes geografiske tilhørsforhold, men på tværs af brancher i både den private og den offentlige sektor.

 

Hvad sker der i en VL-gruppe?

Gennem deltagelse i VL-gruppens møder får medlemmerne bl.a. mulighed for på højt plan at:

  • udveksle erfaringer og drøfte holdninger med andre på samme høje ansvarsniveau
  • afprøve egne tanker og ideer omkring forretningsudvikling, organisationsudvikling og personlig udvikling
  • være med i tiltag vedrørende ledelsesmæssige, samfundsmæssige og økonomiske forhold
  • drøfte egne udfordringer i fortrolighed og på uforpligtende måde
  • få overblik over aktuelle erhvervs- og samfundsmæssige problemstillinger
  • få indblik i større sammenhænge med relevans for den enkeltes personlige udvikling – fagligt, funktionsmæssigt og menneskeligt
  • holde egne meninger og holdninger op imod andres

Med gruppeformanden i spidsen og med input fra sekretariatet tilrettelægger den enkelte gruppe selv sine aktiviteter, herunder mødefrekvens og emnevalg – dog mindst 8 møder om året og altid med emner af høj faglig karakter.

 

Møder på tværs af grupperne

 

Alle medlemmer inviteres derudover  bl.a. til det årlige VL Døgn, VL-årsmødet og årstemaworkshops hvor der med inspirerende og engagerende indlæg af danske og internationale talere er lejlighed til at mødes og sparre med medlemmer fra andre grupper.

Alle møder har VL’s formål som omdrejningspunkt:

“Dansk Selskab for Virksomhedsledelses formål er at fremme kendskabet til og forståelsen for moderne ledelsesprincipper og derved bidrage til økonomisk fremgang, sociale fremskridt og almindelig højnelse af levevilkårene i vort land.”.

Lars-Erik Brenøe

Executive Vice President, A.P. Møller-Maersk

LUKKET FORUM.
ÅBEN PANDE.

VI MØDES AF LYST.
VI SENDER AFBUD AF NØD.

UDVALGT OG INDVALGT.