Om grupperne

 

Dansk Selskab for Virksomhedsledelse (Selskabet) tæller i alt omkring 4.000 medlemmer, som er organiseret i netværksgrupper af 30-40 medlemmer, også betegnet VL-grupperne. Grupperne dannes med blik for medlemmernes geografiske tilhørsforhold, men på tværs af brancher i både den private og den offentlige sektor.

 

Hvad sker der i en VL-gruppe?

Gennem deltagelse i VL-gruppens møder får medlemmerne bl.a. mulighed for på højt plan at udveksle erfaringer og drøfte holdninger med andre på samme høje ansvarsniveau, afprøve egne tanker og ideer omkring forretningsudvikling, organisationsudvikling og personlig udvikling, være med i tiltag vedrørende ledelsesmæssige, samfundsmæssige og økonomiske forhold, drøfte egne udfordringer i fortrolighed og på uforpligtende måde, få overblik over aktuelle erhvervs- og samfundsmæssige problemstillinger, få indblik i større sammenhænge med relevans for den enkeltes personlige udvikling – fagligt, funktionsmæssigt og menneskeligt og holde egne meninger og holdninger op imod andres.

Med gruppeformanden i spidsen og med input fra sekretariatet tilrettelægger den enkelte gruppe selv sine aktiviteter, herunder mødefrekvens og emnevalg – dog mindst 8 møder om året og altid med emner af høj faglig karakter.

Selskabet arrangerer også en række større, højt profilerede tværgående møder,  hvortil alle VL-medlemmer inviteres. Det er for eksempel generalforsamlingen/topmøde, det årlige VL Døgn, der er Danmarks førende konference for virksomhedsledere, møder med de internationale VL-grupper, de mange formænd for grupperne, virtuelle serier mm.

Alle møder har VL’s formål som omdrejningspunkt:

“Dansk Selskab for Virksomhedsledelses formål er at fremme kendskabet til og forståelsen for moderne ledelsesprincipper og derved bidrage til økonomisk fremgang, sociale fremskridt og almindelig højnelse af levevilkårene i vort land.”.

 

Medlemsoversigt

Find VL medlemmer i vores oversigt

Lars-Erik Brenøe

Executive Vice President, A.P. Møller-Maersk