RESPONSIBLE BUSINESS

VL og InterForce 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSIBLE BUSINESS

VL og InterForce

Den sikkerhedspolitiske situation og Forsvarets udvikling i lyset heraf samt Cybertruslen

 

Det næste arrangement i rækken af unikke møder med Forsvarets øverste ledelse om den sikkerhedspolitiske situation, som hele Danmark befinder sig i samt Cybertruslen mod Danmark og internationalt er udskudt. Der meldes en ny dato ud senere.

Temaet er højaktuelt i forhold til vores årstema: ”Responsible Business – A Competitive Advantage” og relevant for alle dele af Danmarks erhvervsliv.

Du kommer også ‘bag scenen’ i InterForce, som er en del af det Danske Forsvar, og hvis formål er at forbedre forholdene for de medarbejdere, der har både en militær og civil forpligtelse. InterForce er et samarbejde mellem forsvaret og den private og offentlige sektor, der er etableret for – gennem bl.a. netværksarrangementer som dette – at fremme relationer og udbrede kendskabet til InterForce og de kompetencer, som Reservestyrkens medarbejdere har fra forsvaret, og som ofte også bringes i spil i civile job. Tilsvarende arbejder InterForce for, at man internt i forsvaret har kendskab til Reservestyrkens civile kompetencer.

 

Årstemaet 2020 og workshoppen er støttet af Industriens Fond og afvikles og planlægges i samarbejde med InterForce, CBS, Aarhus Universitet og Alliance of Democracies.

Dette arrangement udskydes grundes Corona-virus. Vi sender ny invitation senere.

I et samarbejde med InterForce inviterer vi til en unik aften med Forsvarets øverste ledelse om den sikkerhedspolitiske situation, som hele Danmark befinder sig i samt Cybertruslen mod Danmark og internationalt. Temaet er højaktuelt i forhold til vores årstema: ”Responsible Business – A competitive Advantage” og relevant for alle dele af Danmarks erhvervsliv.

Indlægsholdere

Bjørn Ingemann Bisserup

Jan Werner Jensen

Thomas Lund-Sørensen

Ida Bratting Kongsted

Related Links

Lisbeth Knudsen, chefredaktør og bestyrelsesformand

Partnere