RESPONSIBLE BUSINESS

VL og InterForce 

 

Mandag den 24. februar 2020, 16:00-20:00, Danske Bank, Aarhus

           

RESPONSIBLE BUSINESS

VL og InterForce 

24. februar 2020 i Aarhus, hvor mødet afholdes hos Danske Bank,

Jægergårdsgade 101 B, 8000 Århus.

 

Den sikkerhedspolitiske situation og Forsvarets udvikling i lyset heraf samt Cybertruslen

I et samarbejde med InterForce inviterer vi til det første arrangement i rækken af unikke møder med Forsvarets øverste ledelse om den sikkerhedspolitiske situation, som hele Danmark befinder sig i samt Cybertruslen mod Danmark og internationalt.

Temaet er højaktuelt i forhold til vores årstema: ”Responsible Business – A competitive Advantage” og relevant for alle dele af Danmarks erhvervsliv.

Du kommer også ‘bag scenen’ i InterForce, som er en del af det Danske Forsvar, og hvis formål er at forbedre forholdene for de medarbejdere, der har både en militær og civil forpligtelse. InterForce er et samarbejde mellem forsvaret og den private og offentlige sektor, der er etableret for – gennem bl.a. netværksarrangementer som dette – at fremme relationer og udbrede kendskabet til InterForce og de kompetencer, som Reservestyrkens medarbejdere har fra forsvaret, og som ofte også bringes i spil i civile job. Tilsvarende arbejder InterForce for, at man internt i forsvaret har kendskab til Reservestyrkens civile kompetencer.

Årstemaet 2020 og workshoppen er støttet af Industriens Fond og afvikles og planlægges i samarbejde med InterForce, CBS, Aarhus Universitet og Alliance of Democracies.

Indlægsholdere

Bjørn Ingemann Bisserup

Peter Vinther Christensen

Eva Leisner

Ida Bratting Kongsted

Related Links

Lisbeth Knudsen, Chefredaktør og bestyrelsesformand

Praktisk & Tidsprogram

Praktisk

 

Dag og tid:

Mandag den 24. februar 2020, kl. 16:00-20:00

 

Venue:

Danske Bank, Jægergårdsgade 101 B, 8000 Aarhus.

Tidsprogram

16:00

30 min

Ankomst & networking

16:30

5 min

Velkomst v/ VL adm. direktør Ida Bratting Kongsted

16:35

20 min

Velkomst & præsentation af InterForce v. InterForce Regionsformænd

16:55

45 min

Cybertruslen mod Danmark v/ Policy chef Eva Leisner, Center For Cybersikkerhed

17:40

10 min

Pause

17:50

45 min

Den sikkerhedspolitiske situation og Forsvarets udvikling i lyset heraf v/Forsvarschef, General Bjørn Bisserup

18:35

85 min

Networking & buffet

20:00

Slut

16:00 - 30 min
Ankomst & networking
16:30 - 5 min
Velkomst v/ VL adm. direktør Ida Bratting Kongsted
16:35 - 20 min
Velkomst & præsentation af InterForce v. InterForce Regionsformænd

Velkomst & præsentation af InterForce v/Peter Vinther Christensen Bankdirektør, konsul & formand for InterForce Region Midtjylland


16:55 - 45 min
Cybertruslen mod Danmark v/ Policy chef Eva Leisner, Center For Cybersikkerhed
17:40 - 10 min
Pause
17:50 - 45 min
Den sikkerhedspolitiske situation og Forsvarets udvikling i lyset heraf v/Forsvarschef, General Bjørn Bisserup
18:35 - 85 min
Networking & buffet
20:00
Slut

Partnere