VL-årstema

“Design af ledelse” er overskriften på VL-årstemaet 2017. Årstemaet sætter fokus på, hvordan vores ledelsesmodeller – måske – er udfordrede, og hvordan ledere kan lade sig inspirere af designeres arbejdsformer til at nytænke deres tilgang til emner som digitalisering, organisation, forretningsudvikling og forandring.

I anledning af temaet har VL udviklet et dialogværktøj i samarbejde med Dansk Design Center og konsulentvirksomheden Workz. Dialogværktøjet er et åbent, frivilligt tilbud til alle grupper i VL og målet er at omsætte årstemaet til konkrete og udfordrende dialoger i grupperne om emner som:

o    Hvilke tendenser udfordrer vores topledelse netop nu?

o    Hvad er de vigtigste forandringer – positive som negative – som vi bør tage stilling til?

o    Hvordan kan vi som ledere aktivt skabe den fremtid, vi ønsker for vores organisationer?

o    Hvad kommer det konkret til at kræve?

Praktiske tips

 

Kære alle,

På VL Døgnet 2017 og i ugerne efter blev ovennævnte dialogværktøj uddelt til alle grupper. Tanken er nu, at så mange grupper som muligt – frivilligt – tager værktøjet i brug på et tidspunkt, hvor det passer ind i årets mødekadence. I takt med at flere grupper nu har gjort sig erfaringer med værktøjet, vil vi gerne dele nogle gode råd og tips, som kan styrke oplevelsen og værdien af det:

1.
Der bør sættes god tid af til at bruge værktøjet seriøst i grupperne; også mere tid end afviklingsguiden der følger med værktøjet umiddelbart lægger op til. I praksis er det gruppernes erfaring at minimum 1,5 timer og gerne 2 timer er ideelt.

2.
Det er en klar fordel, at gruppen udpeger en dedikeret facilitator, som kan holde processen i gang og justere kadencen, alt efter hvordan gruppen får arbejdet med værktøjets spørgsmål og temaer.

Det er lidt af et eksperiment at bringe dialogredskabet i spil i VL grupperne, som vi gør i år. Det betyder dels, at vi meget gerne sparrer forinden både med formændene og med dem, der tager ansvar for afviklingen. Det betyder også, at vi fortsat meget gerne hører ros & ris, som yderligere kan kvalificere anvendelsen af redskabet.

Endelig vil vi nævne at temaet ”Design af Ledelse” er omdrejningspunkt på VL’s årsmøde i København d 2 oktober. Ud over keynotes og workshops vil der også være en session hvor rådgiverne fra Workz, som har udviklet værktøjet, står personligt til rådighed med tips og tricks.

Mange hilsner

Christian Bason
Formand for Årstema-arbejdsgruppen

Jens Wittrup Willumsen
Formand

Skriv eller ring til info@vl.dk / +45 35439292, hvis I har spørgsmål.