VL Døgnet 2018 – 97 procent var tilfredse

VL Døgnet 2018 – 97 procent var tilfredse

VL Døgnet 2018 på Borreby Gods blev et af de mest succesfulde nogensinde. Det var ikke mindst det faglige indhold, som blev vurderet positivt: 93 procent pegede på, at det faglige indhold var enten ‘rigtig godt’ eller ‘godt’.

Der var stor tilfredshed med den historiske ramme, som går helt til tops. 98 procent syntes, det var ‘rigtig godt’ eller ‘godt’.

 

Stærk helhedsoplevelse

 

Deltagerne var begejstrede: “Fantastisk helhedsoplevelse – inspiration til såvel professionel som personlig udvikling”, siger en deltager. En anden er lige så positiv: “Har deltaget i de fleste VL Døgn siden 2009. Dette var et af de mest vellykkede, og det bliver svært at overgå. Gælder både de smukke rammer, vejret og et super indhold”.

 

Inspiration til medlemmerne

 

En af de vigtigste opgaver for VL Døgnet er at give inspiration til egen ledelsespraksis. 89 procent lærte noget nyt. Derfor vil næsten alle deltagere anbefale deltagelse i VL Døgnet til andre.

“Det er første gang, at jeg har været med til planlægningen af VL Døgnet, og jeg er imponeret over, det endnu engang er lykkedes at overraske og udfordre deltagerne. Stort tillykke til VL15, som stod for succesen”, siger Ida Bratting Kongsted.

Se alle billeder og film fra VL Døgnet:

Planlægningen af næste år er i fuld gang. Det bliver den 6. juni 2019 i UN-byen i København. ‘Verdensmålene LIVE’ er overskriften. Formand for styregruppen er Generalsekretær for UNICEF Steen M. Andersen (VL64).

Udviklingsdirektør UNICEF Hanna Line Jakobsen (VL18) fik på vegne af styregruppen overdraget stafetten for VL Døgnet af Direktør Arne Juul, VL15.

Robotten Sophia viser vej til fremtiden på VL Døgnet 2018

Robotten Sophia viser vej til fremtiden på VL Døgnet 2018

Den verdenskendte robot Sophia åbner VL Døgnet 2018. Sophia er et eksempel på, hvor meget robotter i dag kan med kunstig intelligens og menneskelige ansigtstræk.

Credit Hanson Robotics Ltd.

“Sophia er inviteret som en slags gimmick og øjenåbner til dette års VL Døgn. Men hun er også en konkret reminder om, hvor langt man er nået med computere og kunstig intelligens. Udviklingen er kommet for at blive. Så det handler om at være godt rustet til både at udnytte de muligheder som teknologien fører med sig for dansk erhvervsliv, men også at kunne håndtere de udfordringer, der uundgåeligt følger med” , lyder det fra Mads Lebech, adm. direktør i Industriens Fond, der har været med til at invitere Sophia til Danmark og VL Mødet den 7. juni på Borreby Gods”.

VL Døgnet blev åbnet af Sophia sammen med formanden Jens Wittrup Willumsen, og Erhvervsminister Brian Mikkelsen afsluttede eftermiddagens session om AI & Fremtidens ledelse med et åbenhjertigt interview af Sophia.

Skandinavisk ledelse forsvinder, når virksomheder vokser

Skandinavisk ledelse forsvinder, når virksomheder vokser

Interview med Henrik Jeberg, Silicon Valley

 

Advant Partners Henrik Jeberg er en af de danskere, der har taget det store spring – og bor nu i Californien, hvor han er aktiv inden for Hi Tech. Sammen med Chris Shern har han skrevet bogen “Return of the Vikings”, hvor de går tæt på skandinavisk ledelse, og hvordan rødderne går mere end 1000 tilbage. Det viser sig, at vores ledelsesform er meget udbredt i Silicon Valley’s Startup-virksomheder, men i takt med at de vokser, overtager amerikanske ledelsesprincipper.
Hvorfor har du udgivet en bog med titlen “Return of the Vikings”?

 

“Chris Shern, som er min medforfatter på bogen, og jeg har begge arbejdet med ledelse i mange forskellige internationale sammenhænge. Bogen udspringer af vores samtaler om nordisk ledelse sammenlignet med resten af verden. Det har vi brugt mange timer på. Jeg er selv dansk, men Chris er amerikaner og har arbejdet i flere skandinaviske lande og har derfor et andet perspektiv end jeg selv, som er opvokset i kulturen. På den baggrund er vi nået frem til, hvad det helt specielle er ved nordisk ledelse.”

“Chris bruger udtrykket “This is your time”, fordi de nordiske lande de seneste år har oplevet en stigende indflydelse inden for ledelse, film, TV, kunst, arkitektur, musik, mad og ikke mindst Tech Start-ups. Det er samtidig noget man ser, når danskere, svenskere og nordmænd rejser ud i verden for at starte et nyt liv, så klarer de sig relativt godt.”

“Vi ser også, at man finder skandinaviske ledere i store globale virksomheder. Det er ikke alene fordi, de er dygtige eller heldige. Det er også deres kulturelle bagage, som gør forskellen. Derfor gik vores tanker 1000 år tilbage, hvor vikingerne fra de nordiske lande rejste ud og erobrede verden. Først som krigere. Senere som handelsmænd.”

“Det ligger dybt i vores skandinaviske kultur, at det er nødvendigt at rejse ud for at dygtiggøre sig. Vores lande er små, og derfor er det nødvendigt at rejse til de store lande for at finde nye muligheder.”

“”Return of the Vikings” fortæller om, hvad Nordic Leadership er, og hvordan vores kultur fungerer set fra udlandet. De fleste undersøgelser, der foretages globalt af OECD; UN; The Economist etc., har altid skandinaviske lande i toppen, når man opgør livskvalitet, tillid, erhvervsmiljø og BNP. Et-eller-andet må vi altså gøre rigtigt.”

 

Er der ting i den skandinaviske kultur, som går 1000 år tilbage i tiden, og som er en del af vores liv?

 

“Mod, ærlighed, troskab, tillid, stor tiltro til, at andre mennesker gør det rigtige og overholder aftaler. Bagsiden er, at danskere nogle gange bliver snydt, fordi de tror for meget på andre mennesker. Skandinaver vil ikke betale den omkostning, der er ved IKKE at stole på andre mennesker. Det er meget dyrt. Det amerikanske samfund fungerer på en anden måde. Amerikanere pynter på deres CV, således at det kommer til at se prangende ud. I Danmark falder hammeren hårdt, hvis der er nogen, som har overdrevet med deres CV. Det betyder, at man i USA har adskillige virksomheder, som lever af at baggrunds-checke nye medarbejdere for at sikre, at de er dem, de siger, de er.”

“I USA bruger man store summer på kontrol og på at sikre sig, at der ikke er snyd. Det gør man ikke i Danmark. Det er den danske tillidskultur, der har medført, at SKAT ikke fangede svindlerne med udbytteskattelempelser. Det var næppe sket i USA, fordi der ville være så mange kontrolmekanismer, der havde fanget det.”

“Det er meget udbredt i USA med kameraer i forruden af bilen for at undgå at blive draget til ansvar for skader ved trafikuheld. Ulykker med personskader kan ruinere dig, hvis du bliver gjort ansvarlig, hvis der ikke er en forsikring, der dækker. I de nordiske lande er sygehusene offentligt finansierede, og derfor kommer man altid under behandling, hvis der sker en ulykke. Sådan er det ikke i USA.”

Når der findes en skandinavisk ledelsesform, findes der så en europæisk ledelsesform?

 

“Den findes ikke. Der er nogle fællestræk mellem de Europæiske lande, men der er store forskelle mellem landene. Vi skelner lidt i spøg om, hvorvidt man er nord eller syd for målebægergrænsen, altså om man bruger målebæger, når der skænkes en drink. I nord går vi ind for at gøre tingene korrekt og som aftalt, medens det i syd er lidt mere på slump eller Laissez Faire, om du vil. Tilsvarende er der en stor magtdistance i store dele af Europa, hvor man bruger titlerne, når andre tiltales, og man stiller ikke spørgsmål ved en ordre fra en foresat. Sådan gør vi ikke i Skandinavien.” “I Frankrig er forskellen meget tydelig, når der skal ansættes ledere. De skal komme fra de rigtige skoler og universiteter, før de kommer i betragtning. Det bliver tilsvarende forventet, at hvis man kommer fra en velhavende familie, så har man gået på elitens uddannelsessteder. Det betyder, at der ikke er den frie kommunikation, som vi kender hjemmefra.”

 

Hvad kan man bruge “Return of the Vikings” til?

 

“Det er en bog, som kan give ledere inspiration til at fastholde deres skandinaviske ledelsesstil. Danskere med karriere i udlandet holder kun fast i de skandinaviske ledelsesprincipper til et vist niveau. Når de nærmer sig toppen, forsvinder den kulturelle bagage hjemmefra – ofte på grund af pres fra organisationen.” “Startup-ledelse herovre har mange fælles træk med skandinavisk ledelse. I den første tid i en virksomhed er organisationen flad, og alle er tæt på hinanden. Der er ikke forskel på høj og lav, og der er ingen hemmeligheder. Når venturekapitalen dukker op, bliver det anderledes. Så bliver grundlæggeren skiftet ud med en CEO, så kommer der processer og procedurer, som kommer fra den store virksomhed. På meget kort tid bliver kulturen ændret fra skandinavisk ledelse til den mere kontrollerende amerikanske ledelseskultur. Noget tilsvarende skete, da John Scully overtog ledelsen i Apple efter Steve Jobs.” “Det interessante er, at skandinaviske virksomheder jo godt kan vokse sig til verdensledere inden for deres felt, medens de holder fast i deres Skandinaviske ledelsesprincipper. Lego, IKEA og Bestseller er bare et par eksempler på sådanne succeshistorier.” “Det tror vi på, man kan lære af, og derfor har vi skrevet “Return of the Vikings” som en inspiration både for Skandinaviske ledere, der vil holde fast i den nordiske ledelsesstil og for udenlandske ledere, der søger en ledestjerne i en tid præget af hastig forandring og usikkerhed.

Faktaboks:
Henrik Jeberg taler sammen med Chris Shern og Christian Bason i sessionen “NY NORDISK LEDELSE KL. 15.45-16.45.

Læs programmet

Digitalisering skaber ikke værdi alene

Digitalisering skaber ikke værdi alene

Interview med Natasha Friis Saxberg, Head of Technology, Maersk Growth

Hvad er baggrunden for Maersk Growth – og hvordan kan det understøtte “Rettidig omhu”?

 

“Maersk Growth’s formål er at “build the future of trade”, som blev lanceret i januar 2017, som en del af Maersks overordnede indsats for at skabe transformation af transport og logistik og dermed skabe fundamentet for fremtidens handel.”

 

“Vi arbejder med at nedbryde barrierer inden for global handel og supply chains. Gennem vores fire domæner ønsker vi at løse de store udfordringer inden for “Fight food waste”, “Secure Supply Chains”, “Enable trade” og “Next generation logistics””

 

Hvordan styrker digitalisering en virksomheds innovationsevne?

 

“Digitalisering er fundamentet for driften af virksomheder. Man kan ikke operere effektivt internt eller eksternt, hvis ikke processer, kundeoplevelser og forretningsmodeller er digitale. Men man kan ikke digitalisere effektivt uden at revurdere sin forretning. Det er den komplekse del. Digitalisering er blot et middel, men den griber ind i alle elementer i vores organisationer, og det går på tværs af siloer og strukturer og vores måde at gå til markedet.”

 

Hvordan kan digitalisering ændre en virksomheds forretningsmodel?

 

“Digitalisering er et fundament, der svarer til have 220 volts elektricitet i stikkontakten. Om nogle år taler vi ikke om ”digitalt” – det bliver implicit og integreret i alt, hvad vi laver. Alle industrier og virksomheder kan få gavn af at vurdere hvilke forretningsmodeller, der kan styrke deres forretning i fremtiden, for det kræver nye strategier, der går på tværs af værdikæder og ofte også uden for definerede industrier, hvor data er en afgørende faktor og differentiator”.
Digitalisering bliver næsten altid fremstillet som noget positivt – er der ingen bagsider?

 

“Der er positive og negative sider, når man arbejder med digitalisering, men det har ikke noget med digitalisering at gøre. Det kan have noget at gøre med, at man ikke designer arbejdsgange og processer digitalt og derved bygger ovenpå strukturer, der ikke er optimale eller inkompatible med et digitalt paradigme. Hvis man ikke forstår sine kunder og designer efter deres behov, kan man digitalisere alt det, man vil – uden effekt. Fokus skal væk fra digitalisering og over på hvilken værdi, vi ønsker at skabe for vores kunder og derved for vores forretning”.

 

Hvordan står Europa rustet sammenlignet med resten af verden inden for digitalisering?

 

“Europa er kommet igen med IoT og HW udvikling, som ligger mere naturligt til vores historie og DNA, hvor USA (og siden Kina) hidtil har været førende inden for software. Skal man generalisere, så er vi i Europa længere fremme på digitalisering af den offentlige sektor, hvor man i andre dele af verden er længere fremme på de kommercielle områder – især i USA, som er langt fremme i den private sektor”.

Faktaboks:
Natasha Friis Saxberg taler til VL Døgnet, torsdag den 7. juni 2018, kl. 14.15-15.15 i sessionen: INNOVATION OG BIG DATA
Læs programmet

Robotten Sophia åbner VL Døgnet!

Robotten Sophia åbner VL Døgnet!

Credit Hanson Robotics Limited.

VL Døgnet 2018 bliver åbnet af skuespilleren Audrey Hepburn (1929-1993).
Eller rettere: Robotten Sophia fra Hanson Robotics åbner VL Døgnet den 7. juni 2018.
Læs mere her

Robotten Sophia er skabt af HongKong-firmaet Hanson Electronics. Sophia er blandt de mest avancerede robotter i verden, og hun er en digital udgave af Audrey Hepburn. Den (Hun) er i stand til at udføre visuel databehandling og ansigtsgenkendelse. Samtidig er den – eller hun – i stand til at gennemføre samtaler med mennesker. Oprindeligt blev hun designet til at arbejde på et plejehjem for at være selskab for beboerne.

Hun er en ”kognitiv” robot, der kan lære af egne erfaringer samt andre robotter og kan derfor ræsonnere ud fra adgang til store mængder af baggrundsdata. Disse robottyper er så småt begyndt at blive taget i brug, men det ligger endnu et stykke ude i fremtiden, før det bliver dagligdag.

Grænser brydes

“Der kommer til at ske meget i fremtiden inden for robotteknologien, som bliver en integreret del af mennesket.”

“Vi kommer også til at se på verden på en ny måde. Mennesket bliver en Cyborg, hvor grænsen mellem menneske og maskine gradvist udviskes. Vores øjne bliver eksempelvis i stand til at se bedre, vi bliver i stand til at foretage øjeblikkelige analyser af hvad, der er i et lokale, så snart vi går ind i det. Lige nu kan vi kun se en procent af lysspektret, men en robot kan se 60 procent. Det er en kæmpe stor udvidelse af vores evner. Det vil ændre hele vores måde at leve på”, siger futuristen Zoltan Istvan, som er en af de andre indlægsholdere på VL Døgnet.

Burgere uden medarbejdere

Der er mange nye perspektiver i robotterne. Den amerikanske teknologivirksomhed, Momentum Machines Inc., tilbyder en robot, der kan fremstille burgers helt uden brug af medarbejdere på fastfood-restauranten. Den kan frembringe 360 hamburgers i timen. Stifteren lægger ikke skjul på, at den ikke gør medarbejderne mere effektive. Det betyder, at en gennemsnits hamburgerrestaurant kan spare millioner af kroner om året i løn. I USA vil den samlede besparelse være 63 milliarder kroner. Investeringen er tjent hjem på mindre end et år.

Tak til Industriens Fond

Det er Industriens Fond, der har gjort det muligt at invitere Sophia til VL Døgnet. Uden dem havde det ikke været muligt at præsentere en verdensstjerne som hende.

Se mere om Sophia og Hanson Robotics:

 

 

 

Faktaboks:
Sophia åbner VL Døgnet, torsdag den 7. juni 2018, kl. 09.45 og medvirker også i AI-sessionen, kl. 15.45.
Hanson Robotics has deep expertise in the cutting edge of artificial intelligence (AI) technology. The Company’s chief software scientist is one of the foremost leaders in the “artificial general intelligence” (AGI) movement. Where conventional AI reasons with narrow rationality, AGI thinks likes humans do, with subjective inference and emotionality…