Næstformand i EU-kommissionen Frans Timmermanns og Nationalbankdirektør Lars Rohde indleder VL Døgnet

Næstformand i EU-kommissionen Frans Timmermanns og Nationalbankdirektør Lars Rohde indleder VL Døgnet

Næstformand i EU-kommissionen Frans Timmermanns og Nationalbankdirektør Lars Rohde indleder VL Døgnet

 

Med over 40 indlægsholdere er dette års VL Døgn i den helt tunge vægtklasse. Der er indlægsholdere fra det mest af verden, og vitaminer til hovedet i særklasse. Senest har vi fået tilsagn fra Næstformanden for EU-kommissionen Frans Timmermanns og Nationalbankdirektør Lars Rohde om at være talere til VL-døgnet. Læs mere om alle talerne her.

VL Døgnet lægger hårdt ud. Klokken 10.00 vil næstformanden Frans Timmermans for EU-kommissionen tale om Europas fremtid og økonomi med Nationalbankdirektør Lars Rohde. Diskussionen vil blive modereret af Chief Business Columnist John Gapper fra Financial Times.

Lars Rohde er en af de mest markante centralbankdirektører, og der står respekt om ham, siden han slog angrebet tilbage på den danske krone. I januar-februar 2015 var der en voldsom spekulation mod den danske krone, men det lykkedes ham at afvise det opadgående pres, som bl.a. medførte, at den korte rente faldt til minus 0,75 procent.

Frans Timmermans er næstformand i EU-Kommission og tidligere hollandsk udenrigsminister. I Kommissionen er hans primære opgave at kortlægge, hvordan hele EU-systemet kan finde genklang i befolkningerne. At gøre EU relevant i en tid, hvor populisme topper med skarpe udfald mod EU-systemet. Han er en no-nonsense guy, som siger tingene ligeud.

“Lad mig sige det på den måde, at Frans Timmermans er den kommissær, jeg allerhelst vil høre”, siger Jakob Vinde Larsen, Redaktør på udenrigsprogrammet “Verden ifølge Gram” og tidligere EU-korrespondent i DR.

Mød CEO Jais Valeur, Danish Crown til VL Døgnet

Mød CEO Jais Valeur, Danish Crown til VL Døgnet

CEO Jais Valeur, Danish Crown taler til VL Døgnet 2018 i plenumsessionen “Innovation i Europa” sammen med bl.a. David Lloyd fra Alibaba.


Europa har gyldne muligheder, men der skal jagtes

“Vi har nogle unikke muligheder i Europa og Danmark for at fremstille differentierede og unikke produkter. Europa har en blanding af kulturer, specialiteter og mad, som ikke findes andre steder. Det skal vi være endnu bedre til at udnytte. Europas forskellighed er det, som kan give os et konkurrencemæssigt forspring”, siger topchefen Jais Valeur fra Danish Crown.

Danish Crown er ikke udfordret på afsætningen i Europa. De har selv råvarerne og styrer en kompleks værdikæde. Den største strategiske risiko er, at de bliver fastholdt i at være råvareleverandør til andre og ikke selv står for forædlingen. I forhold til detailhandlen er det svært at tjene penge, hvis der kun er fokus på prisen og ikke andet. Til gengæld ser virksomheden gode muligheder indenfor foodservice, hvor der er stor vækst.

Danish Crown har netop indledt et samarbejde med Alibaba, og det kan være medvirkende til at ændre relationen til forbrugerne. Der har været et langt tilløb, og her hjalp det at topchefen selv har erfaringer med Kina.

“Jeg boede i Kina fra 2006 til 2007 og arbejdede for Arla. Derfor har jeg førstehåndserfaring med at samarbejde med kineserne. Endvidere er jeg kinesisk gift. Lige nu sælger vi for fire milliarder kroner om året til det kinesiske marked. Danish Crown har fire salgskontorer i det store land, og vi står for 21 procent af Danmarks samlede eksport til Kina. Derfor er et samarbejde med Alibaba ikke noget, som er opstået tilfældigt. Det er en naturlig udvikling på en lang rejse. Faktisk er Kina nu blandt de fem største markeder for Danish Crown”, siger Jais Valeur og fortæller videre om mulighederne på det kinesiske marked.

 

Forbindelse med kineserne og den danske gris

Det Europæiske råvaremarked er presset, og priserne er faldet markant det sidste halve år. Det fremtidige marked ligger i hele Sydøstasien. Eksempelvis står Danish Crown for en tredjedel af den samlede danske eksport til Japan.

“Vores primære opgave er at skabe en stærk forbindelse mellem den danske gris og det kinesiske marked. Der er fire hjemmemarkeder i Danish Crown: Danmark, Sverige, Polen og UK. Kina er godt på vej til at blive det femte hjemmemarked. Derfor er vi ved at opføre en forædlingsfabrik udenfor Shanghai.

Vi skal længere op i værdikæden og ikke bare sælge råvarer, altså fersk frosset kød til kineserne. Målgruppen er de 25 millioner indbyggere i Shanghai. Det er i forbindelse med dette projekt, at vi kommer i kontakt med Alibaba. De ønsker at styrke deres position indenfor fødevarer, og vi har en række samtaler med dem. Jeg tror det ender med, at vi kan være med til at disrupte markedet for fødevarer omkring Shanghai med kød fra Danish Crown, der købes på nettet og leveres direkte til forbrugerne, siger Jais Valeur.

Fra Kina til Europa

Indenfor internethandel har Alibaba og Kina en afgørende position, og de erfaringer kan med fordel overføres til Europa.

“I Kina er der forbrugere med penge, der er efterspørgsel på europæiske produkter, internethandlen er stærkt voksende, og det åbner nye muligheder. Derfor vil vi gerne afprøve de forretningsmuligheder, noget som med tiden vil kunne overføres til Europa og resten af verden. Det er vores vurdering, at markedet ikke er så modent endnu i vores del af verden. Amazon er ved at træde ind på dagligvaremarkedet i UK og Tyskland. De er der ikke rigtigt endnu. Her er kineserne meget længere med Alibaba. Danish Crowns udgangspunkt er at starte i Shanghai, og hvis det går godt, begynder vi at se nærmere på andre kinesiske storbyer. Deri er en værdifuld læring, som kan bruges i vores strategiudvikling”.

Slagterierne er med i forreste række

Danish Crown bruger mange ressourcer på automatisering. Det er der tradition for indenfor slagteriområdet. Henry Ford opfandt ikke samlebåndet. Det gjorde et slagteri i Cincinatti som de første tilbage i 1870’erne. Slagterierne har altid været med i forreste række med ny teknologi.

“Robotterne kommer også indenfor vores industri, men vi er stadig meget arbejdsintensive, og der er meget manuelt arbejde. Derfor investerer vi meget i robotteknologien. Hele landbrugssektoren har været meget avanceret med at tage digitaliseringen i brug. Der er et stort potentiale i Blockchain-teknologien, hvor man kan sammenkæde det enkelte dyr med forbrugeren. Også Big data er noget, vi bruger, og vil bruge intensivt fremover.

Fremtidens slagteriarbejder vil med tiden blive en robot Det vil styrke konkurrencekraften, hvor vi har været udfordrede på grund af de høje lønninger i Danmark. Vi har råvarerne til at fremstille premium produkter, men de høje lønninger afholder os fra at få det gjort, men jeg tror på, der er gyldne muligheder forude”.

Maven er fuld

Selvom der er gyldne muligheder forude, er der alligevel en opsang fra Jais Valeur til vores del af verden:

“Europa er ikke sulten nok. Vi er for selvtilfredse. Maven er fuld. Der er ikke nogen grund til at gå på jagt”.

Digital succes kræver modige ledere

Dyb forretningsforståelse, stor risikovillighed og fokus på sociale egenskaber er vigtige elementer på den digitale rejse tættere mod...
Mød Danmarks tech. ambassadør Casper Klynge til VL Døgnet

Mød Danmarks tech. ambassadør Casper Klynge til VL Døgnet

Tech-Ambassadør Casper Klynge, Silicon Valley, taler ved VL Døgnet 2018 hvor der er fokus på “Europas Fremtid – mod alle odds ”. 


Dansk tillid giver digital succes

Tech-ambassadør Casper Klynge mener, at Danmark vil vise vejen for resten af Verden ved at være brobygger mellem de teknologiforskrækkede lande og dem, der ikke er det. “De lande, som er mest digitale, vil få en stærkere økonomisk vækst end dem, som ikke er det. Derfor er det vigtigt, at vi i Europa står sammen på dette område. Her mener jeg, at Danmark kan spille en balanceret rolle med henblik på at sikre, at Europa placerer sig rigtigt til at møde fremtidens udfordringer og muligheder”, siger han i interviewet med VL Nyt.

 

Danmark går nye veje

“Der er også en afventende nysgerrighed om, hvad formålet er med mig som verdens første Tech-ambassadør. Det er ikke kun teknologivirksomhederne, som stiller det spørgsmål. Også andre lande er meget interesserede i, at Danmark har valgt at gå nye veje, og det overstiger langt, hvad man kan forvente af et mindre land”, siger Casper Klynge.

Den nye Tech-ambassade bliver brugt til at skabe indflydelse ved at påvirke udviklingsretningen hos teknologigiganterne – i første omgang fra Silicon Valley i Californien, Beijing og København.

“I Europa er der forskellige synspunkter på teknologi. Det er Danmarks chance for at sætte en dagsorden, hvor det er muligheder i teknologien og ikke begrænsningerne, der kommer til at være dominerende. Alle de (teknologiske) revolutioner, som verden har været igennem, har altid medført noget godt på trods af, at der har været megen skepsis, når en teknologi var ny”, siger Casper Klynge og fortsætter:

“Danmark har meget at byde på her. Vi er et af verdens mest gennemdigitaliserede lande, herunder også den offentlige sektor. Her kan Danmark sætte en europæisk dagsorden ved at være brobygger mellem dem, der er teknologiforskrækkede og dem, der er vilde med alt ny teknologi. Danskerne er snusfornuftige, og forstår at udnytte muligheder uden uligheden forøges.”

Teknologien rykker tilbage til Europa

De første to industrielle revolutioner er sket med epicenter i Europa. Herefter er den tredje rykket over Atlanterhavet og til Asien. Til gengæld har Europa gode muligheder for at indtage et globalt lederskab, mener Tech-ambassadøren:

“Det globale lederskab på teknologiområdet skal komme fra Europa. Vi har nogle klare værdier, og vores samfund er åbne. Der er heller ikke problemer med at sætte begrænsninger for monopolerne, skabe forbrugerbeskyttelse og borgerrettigheder. Den kombination betyder, at Europa kan spille en stor global rolle. Derfor kan vi – sammen med teknologivirksomhederne – sætte de rigtige rammer i den digitale tidsalder. ”

 

Danmark i forreste linje

Danmark er med i forreste linje med digitaliseringen. Over 90 procent af kommunikationen mellem borgere og myndigheder sker digitalt. Det meget høje tal skyldes især, at vi stoler på myndigheder:

“Der er nogle strukturelle udfordringer i nogle Europæiske lande. I Danmark har vi digitaliseret det meste af kommunikationen mellem myndighederne og borgerne. De lande, som er mest digitale, vil få en stærkere økonomisk vækst end dem, som ikke er det. Derfor er det vigtigt, at vi i Europa står sammen på dette område. Her mener jeg at Danmark kan spille en balanceret rolle med henblik på at sikre at Europa placerer sig rigtigt til at møde fremtidens udfordringer og muligheder. Det er jo ikke altid et lands men derimod argumentets størrelse, der batter.

Vores CPR-register og den digitaliserede kommunikation mellem borgere og myndigheder gør altid et stort indtryk i udlandet. Over 90 procent af alt den kommunikation er digital. Ingen lande er i nærheden af det. Der har altid været et tillidsforhold mellem borgere og offentlige myndigheder i Danmark. Derfor er det nemmere at digitalisere det danske samfund.

I USA har man større tillid til private virksomheder end til de offentlige myndigheder. Derfor har de svært ved at indhente os på e-governance-området”, afslutter Casper Klynge.