VL Døgnet 2019 – Verdensmålene LIVE – FN Byen torsdag den 6. juni 2019
VL Døgnet 2019 – Verdensmålene LIVE – FN Byen torsdag den 6. juni 2019