Borreby Herreborg, som den står i dag, er bygget i sengotisk/renæssance-stil af Johan Friis i 1556. Han var kansler for tre danske konger og dengang en af de mest centrale embedsmænd i Danmark. Han rejste meget i Europa, tog en universitetsuddannelse fra Køln, og havde et udpræget europæisk udsyn.

Der er derfor en rød tråd fra Kongens kansler frem til i dag, hvor vi på VL Døgnet skal diskutere Europas fremtid.

Borreby blev i 1570 udvidet med endnu en voldgrav, da Christian Friis overtog herregården. Borreby er især kendt fra “Vinden fortæller om Valdemar Daa og hans døtre”, H.C. Andersen’s fortælling om Johan Friis’ nevø, som måtte gå fra Borreby, da hans bestræbelser som alkymist slog fejl.

Borreby blev i 1783 købt af Generalmajor Joachim Melchior Holten Castenschiold og har siden været i familiens eje. I dag drives stedet primært som landbrugsvirksomhed, men også som Danmarks første permanente herregårdsteater, som i 2012 blev indrettet i laden fra 1552. Borreby emmer af historie; den store borg, tingstedet, de mange stalde og ladebygninger, der er skudt op gennem århundreder, voldgravene om givet af de gamle lindealleer, parken og mosen.

Velkommen til Borreby

“Omgivet af dobbelt voldgrav, med skydeskår og skoldehuller, skabt af ufredstid.”

Fotos af Vibe Castenschiold, Borreby Gods.