Arrangementer

VI ER IKKE KUN UDE PÅ AT SKABE EN BEDRE INDSIGT FOR HVER ISÆR
Dansk Selskab for Virksomhedsledelses formål er at fremme kendskabet til og forståelsen for
moderne ledelsesprincipper og derved bidrage til økonomisk fremgang,
sociale fremskridt og almindelig højnelse af levevilkårene i vort land.

 

Arrangementer

VI ER IKKE KUN UDE PÅ AT SKABE EN BEDRE INDSIGT FOR HVER ISÆR
Dansk Selskab for Virksomhedsledelses formål er at fremme kendskabet til og forståelsen for
moderne ledelsesprincipper og derved bidrage til økonomisk fremgang,
sociale fremskridt og almindelig højnelse af levevilkårene i vort land.

 

Arrangementer

VI ER IKKE KUN UDE PÅ AT SKABE EN BEDRE INDSIGT FOR HVER ISÆR
Dansk Selskab for Virksomhedsledelses formål er at fremme kendskabet til og forståelsen for
moderne ledelsesprincipper og derved bidrage til økonomisk fremgang,
sociale fremskridt og almindelig højnelse af levevilkårene i vort land.

 

Arrangementer

VI ER IKKE KUN UDE PÅ AT SKABE EN BEDRE INDSIGT FOR HVER ISÆR
Dansk Selskab for Virksomhedsledelses formål er at fremme kendskabet til og forståelsen for
moderne ledelsesprincipper og derved bidrage til økonomisk fremgang,
sociale fremskridt og almindelig højnelse af levevilkårene i vort land.

 

Arrangementer

VI ER IKKE KUN UDE PÅ AT SKABE EN BEDRE INDSIGT FOR HVER ISÆR
Dansk Selskab for Virksomhedsledelses formål er at fremme kendskabet til og forståelsen for
moderne ledelsesprincipper og derved bidrage til økonomisk fremgang,
sociale fremskridt og almindelig højnelse af levevilkårene i vort land.

 

Information vedr. aflysninger af arrangementer grundet COVID-19

Vi tager ansvar i forbindelse med møder i VL-regi, især i en tid med sundhedsmæssige bekymringer om COVID-19. Derfor har vi i Dansk Selskab for Virksomhedsledelse valgt at AFLYSE ALLE PLANLAGTE FYSISKE ARRANGEMENTER FREM TIL JULI 2020. VL DØGNET HOLDES STADIG DEN 4. JUNI – BLOT SOM EN VIRTUEL SESSION.

Det er vigtigt at understrege, at Selskabets aflysninger ikke gør sig gældende for arrangementer planlagt af og med egen VL-gruppe, men vi anbefaler på det kraftigste, at alle følger Sundhedsstyrelsens udmeldinger nøje: https://www.sst.dk/da/viden/smitsomme-sygdomme/smitsomme-sygdomme-a-aa/coronavirus/spoergsmaal-og-svar

Du bedes venligst rette henvendelse til din VL-gruppeformand vedr. spørgsmål, der omhandler din gruppes arrangementer. Ved spørgsmål, der omhandler Selskabets arrangementer bedes du venligst kontakte VL-sekretariatet på +45 35439292 eller info@vl.dk

Arrangementer

VL holder mange arrangementer. Flere hundrede om året. Alle VL-arrangementer har formålet som omdrejningspunkt:

“Dansk Selskab for Virksomhedsledelses formål er at fremme kendskabet til og forståelsen for moderne ledelsesprincipper og derved bidrage til økonomisk fremgang, sociale fremskridt og almindelig højnelse af levevilkårene i vort land.”

Hovedparten af arrangementerne foregår i de aktive VL-grupper, med og hos medlemmerne. Hver gruppe holder typisk mellem 6 og 8 årlige arrangementer. De fleste møder i form af morgen eller gå-hjem-møder. Mange grupper arrangerer også Døgnmøde eller ture til udlandet for at styrke de personlige relationer, netværket – og sikre at man kommer i dybden med de faglige emner, der alle kredser om ledelse.

Selskabet arrangerer også en række større, højt profilerede tværgående arrangementer,  hvortil alle VL-medlemmer inviteres. Det er for eksempel vor generalforsamling, det årlige VL Døgn, der er Danmarks førende konference for virksomhedsledere, møder med de internationale VL-grupper, de mange formænd for grupperne etc.

På denne side præsenterer vi de tværgående arrangementer, som har været planlagt, men desværre aflyst grundet coronavirus.

Ret gerne henvendelse til sekretariatet på info@vl.dk, hvis du har spørgsmål.

(Arrangementerne er kun for VL-medlemmer.)

 
 
 

 

RESPONSIBLE BUSINESS

– A Competitive Advantage

 
 
 
v
 

Årstemaet 2020

‘Responsible Business – A Competitive Advantage’ følger op på temaet ‘FN’s Verdensmål som konkurrenceparameter’ med et vigtigt perspektiv på verdensmålene.


Responsible Business Case
SIEMENS


Responsible Business Case
DANSKE BANK


Responsible Business Case
ARLA

Responsible Business
VL & InterForce


Responsible Business Case
A.P. MØLLER-MÆRSK A/S


Responsible Business Case
AALBORG PORTLAND

4/6/2020

Virtuelt VL Døgn 2020
RESPONSIBLE BUSINESS
A Post Corona Perspective