VL lancerede på generalforsamlingen den 3. oktober årstemaet ‘FN’s Verdensmål som konkurrenceparameter’ og skyder nu for alvor projektet i gang – men vi har brug for din hjælp.

 

Projektet bliver eksekveret i samarbejde med McKinsey&Company, og vil indebære både analyser og workshops, som vil blive arrangeret på tværs af VL-grupperne i 2019.

Med årstemaet er formålet at fremskynde danske virksomheders anvendelse af FN’s Verdensmål, og hjælpe virksomheden på vej, til at få inkorporeret Verdensmålene i virksomhedens arbejde. Det er VL’s erklærede mål, at VL-netværket skal gå forrest og vise vejen.

Vi håber derfor, at du vil hjælpe os med at besvare et kort spørgeskema, som du gerne skulle have modtaget. Både pr. mail i slutningen af november og igen i går, torsdag 6. december, hvor vor partner, Megafon, sendte en venlig rykker af sted. Spørgeskemaet er ganske kort og besvarelsen vil blive behandlet anonymt. Analysen af besvarelserne vil danne et vigtigt grundlag for vores workshops, som vil blive afholdt i starten af det nye år.

Vi glæder os til at komme i gang med projektet og håber på at se så mange af vores medlemmer som muligt til de mange spændende møder, aktiviteter og ikke mindst workshops i det nye år!

 

(Kontakt venligst Megafon på support@megafon.dk – hvis du har tekniske spørgsmål vedr. spørgeskemaet eller ikke har modtaget det.)

 

Faktaboks Verdensmålene kommer til din virksomhed

Verdensmålene består af i alt 17 mål, som handler om at løse mange af klodens største problemer inden 2030. Med Verdensmålene som udgangspunkt, skal vi – med særlig opfordring til erhvervslivet – bekæmpe klimaforandringer, gøre en ende på ekstrem fattigdom og sult på globalt plan, mindske ulighed, sikre bæredygtig økonomisk vækst etc. FN har således sat fælles kurs.

I dag kan mange af klodens udfordringer virke langt væk, men om 25 år vil de have udviklet sig til enorme problemer. Det er derfor nødvendigt, at erhvervslivet mobiliseres til at handle nu, målretter virksomhedernes prioriteringer og erkender, at noget er vigtigere end andet. Det vil VL hjælpe med.

Formålet med VL’s årstema ‘FN’s Verdensmål som konkurrenceparameter!, er derfor at fremskynde danske virksomheders anvendelse af FN’s Verdensmål ved at vise erhvervslederne mulighederne i stedet for udfordringerne og derved styrke dansk erhvervslivs konkurrenceevne. Det er VL’s erklærede mål, at det er VL-netværket og virksomhedslederne, som skal vise vejen og føre an. VL vil gennem et unikt samarbejde med VL-netværket og McKinsey&Company fokusere på praktisk anvendelse af Verdensmålene, der skal styrke både den enkelte virksomheds konkurrence-evne og samtidig styrke processen mod opnåelse af verdensmålene. Det ambitiøse projekt er sponsoreret af Industriens Fond.