Stor tak for det gamle år.

Tak for din deltagelse og engagement i din VL-gruppe, på VL Døgnet, i ledelsestemaet, i regionale møder, eller hvor du nu har valgt at lægge netop din energi. Dansk Selskab for Virksomhedsledelse og VL-grupperne har aldrig haft så mange arrangementer som i 2018, og ambitionerne er ikke mindre i det nye år. Det er ikke et mål i sig selv at afvikle mange arrangementer, men interessen for at bruge netværket på nye måder er kraftigt stigende. Så hvis du ikke allerede er begyndt at udnytte de tilbud Selskabet byder på uden for din egen gruppe, så er 2019 et godt år at starte.

Når jeg på denne nytårsaften reflekterer over det forgangne år og ser fremad, er det sidste gang i min egenskab af formand for vores netværk. Mit sjette år som formand slutter på generalforsamlingen i 2019, og vil derfor betyde tak for denne gang fra min side.

Det har været en fornøjelse at arbejde med udviklingen af vores stolte netværk med kompetente, inspirerende og sjove bestyrelses- og sekretariatskollegaer, samt masser af frivillige medlemmer. Fokus i min tid har været en trebenet strategi; Bygge et stærkt fundament, udvikle arbejdet med ledelsesfaglighed og styrke eksklusiviteten af Selskabet.

Fundamentet består af et stærkt og kompetent bagvedliggende Selskab, en stærk økonomi, en effektiv kommunikationsplatform og systemer og processer, som kan støtte de enkelte VL-grupper. Det er vi kommet langt med. Hvis du synes, der er noget, der kunne blive endnu bedre, så sig til!

Ledelsesfagligheden handler om udvikling af vores tilbud til dig som medlem, så du gennem nye mødeformater i din egen gruppe, digitale kanaler og gennem Selskabets arrangementer har mulighed for at få ledelsesinspiration.

Jeg kan kun opfordre dig til at udnytte tilbuddene. Uden at kunne bevise det, er jeg sikker på at de, som deltager aktivt, skaber bedre resultater på arbejdspladsen.

Eksklusivitet betyder at VL skal stå klart og tydeligt ift. de mange kommercielle netværkstilbud, der findes i markedet i dag. Vi er ikke kommercielle, og man kan ikke selv melde sig ind. Man skal inviteres. Vi skal have de 4000 topledere og meningsdannere, som præger udviklingen af vores samfund, som medlemmer, på tværs af private og offentlige virksomheder, organisationer, køn, alder og geografi! Vi kunne uden besvær åbne mange flere grupper og øge medlemskredsen. Men det ønsker vi ikke. Vi skal have de rigtige medlemmer, ikke flere medlemmer. Mange grupper gennemfører solide forandringer disse år ved at tage unge ledere ind fra nye sektorer, og i det forgangne år har vi set en tilgang af flere af landets toplederprofiler, både danske og udenlandske. Mere af det!

Men hvad lavede vi egentlig i 2018?

Det gennemgående ledelsestema handlede om et samarbejde med Disruptionrådet og Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen. Over hele landet gik VL-medlemmer i dialog med Ministeren og Rådsmedlemmerne. Et helt anderledes format hvor VL-netværket blev bragt i spil. Hvis man vil i dialog med 4000 ledere og virksomheder i Danmark, er VL en unik platform til netop dette. Det er ikke et generelt tilbud, men en mulighed, vi skal udnytte til medlemmernes fordel. Tak til Stina Vrang Elias, VL13 og Kigge Hvid, VL1 for indsatsen i.f.m. ledelsestemaet.

VL Døgnet havde godt 600 deltagere på Borreby Gods ved Skælskør. VL15 havde sat os i stævne under temaet ”Europas Fremtid – mod alle odds”. Vi fik en eventyrlig og medrivende oplevelse på den smukkeste sommerdag på et historisk sted. Dialogerne om Europas fremtid var intense og deltagerne vurderede arrangementet i absolut topklasse. Tak til VL15 og ikke mindst familien Castenschiold for deres værtskab.

Selskabets digitale infrastruktur har været under udvikling de senere år, og i 2018 kom mange af de resterende VL-grupper ombord på VL-intranettet. På den måde opnåede grupperne at blive GDPR ”compliant” og derudover få adgang til de mange stærke features til at styre gruppernes aktiviteter. Hvis du ikke er bekendt med intranettet, så gå ind på VL.dk og gå ind under sektionen VL-Intranet. Dit VL-liv bliver lige pludselig meget nemmere!

Og så fik vi en VL-gruppe i Beijing. Har du en ledig aften i Beijing, eller i én af de andre byer, hvor vi har VL-grupper, så check, om de har møde. De internationale grupper er generelt glade for besøg.

VL Selskabet fik også tilført nye og flere kræfter i 2018. Lisbeth Knudsen blev valgt ind i bestyrelsen, som herefter udover undertegnede består af følgende medlemmer: Stina Vrang Elias, Næstformand, Mette Dyhr, Anne Mette Dissing-Immerkær, Lisbeth Knudsen, Jesper Lund, Niels Lundorff og Frederik Preisler.

Derudover overtog Ida Bratting Kongsted som adm. direktør for Selskabet efter Bjørn Karsholt, og som en konsekvens af de mange kommende aktiviteter i forbindelse med årstemaet ’FN´s Verdensmål som konkurrenceparameter’, har vi tilknyttet Anne-Sofie Wendelboe som koordinator og Anders Monrad Rendtorff som kommunikationsansvarlig. Velkommen!

Selskabet består herefter af adm. direktør Ida B. Kongsted, sekretariatsleder Pernille Wandel-Petersen, VL-koordinator Anne-Sofie Wendelboe og kommunikationsansvarlig Anders Monrad Rendtorff.

VL går på alle måder styrket ud af 2018!

Hvad kan du som medlem se frem til, og forvente af 2019?

Selskabet oplevede i det forgangne år at modtage en bevilling på næsten 3 mio. kr. fra Industriens Fond. Vi valgte at ansøge om midler til at drive et ledelsestema som initiativ ift. alle VL-medlemmer med FN´s 17 Verdensmål som omdrejningspunkt. Det blev til temaet ”FN´s Verdensmål som Konkurrenceparameter”. I samarbejde med McKinsey&Company, som pro-bono deltager i arbejdet, inviterer vi nu alle medlemmer til workshops over hele landet, hvor du kan lære at anvende Verdensmålene aktivt ift. din egen arbejdsplads. De internationale grupper vil i det nye år få et skræddersyet tilbud, som vil være en kombination af virtuelle og fysiske workshops.

Der vil være inspirerende oplæg vha. konkrete cases og værktøjer, du kan tage med og bruge selv. Dette initiativ vil fylde meget i VL-kalenderen det kommende år frem mod VL Døgnet, som løber af stablen i FN byen den 6. juni 2019 under temaet ”Verdensmålene LIVE!”. Sæt kryds i kalenderen, det bliver stort! Der er plads til maksimalt 600 deltagere, og vi har netop åbnet for tilmeldingen https://vl.dk/event/vl-doegnet-2019/

”Lyset for enden af tunellen er slukket – for at spare på energien” var der engang én, der sagde. Men fokus på klima og alle de andre forhold, der er rummet i FN´s Verdensmål skal ikke ses i det klassiske ”compliance” lys. Erhvervslivets internationale top slog under åbningen af P4G topmødet fast, at Verdensmålene ikke længere er en mulighed – de er vilkår for overlevelse. Det er derfor Selskabets erklærede mål, at VL-netværket og virksomhedslederne mobiliseres nu og viser vejen for aktiv anvendelse af Verdensmålene. Jeg vil gerne opfordre dig til, at du engagerer dig i dette højaktuelle og væsentlige projekt og arbejde. Du har allerede modtaget en mail fra Selskabet, hvor du indbydes til en workshop om emnet. Vælg en dag og et sted i landet, som passer dig, inden din kalender bliver oversvømmet. Der er mange dage at vælge imellem.

Jeg kan ikke komme i tanke om noget tema, som er mere relevant end netop Verdensmålene ift. Selskabets formål. Jeg håber du vil bakke dette initiativ op, ikke mindst for din egen skyld.

Det var ordene. Jeg håber, du finder noget fra Selskabet, du kan bruge i 2019 til at styrke dit lederskab. Og synes du, der er noget, vi kan gøre bedre, så er jeg og bestyrelsen ikke mere end en mail (jww@vl.dk) eller et telefonopkald væk (+45 23475640).

Rigtig Godt Nytår – på Selskabets vegne – og på gensyn!

Jens Wittrup Willumsen
Formand for bestyrelsen