Takket være en bevilling fra Industriens Fond og med McKinsey&Company som sponsor, vil vi på tværs af hele VL-netværket fokusere på konkret anvendelse af FN’s 17 Verdensmål i virksomhederne og derved styrke den enkelte virksomheds konkurrenceevne. Årstemaet 2019 har således titlen: “FN’s Verdensmål som konkurrenceparameter”.

Projektet spænder over analyser og involverende workshops og kulminerer med VL Døgnet 2019, der gennemføres med UNICEF og UNDP som partnere. VL-Nyt vil gennem året bringe nyheder og artikler om og status på emnet.

Interview med Ann Mettler, Direktør for det Europæiske Center for Politisk Strategi (EPSC), Europa-Kommissionen

Af Henrik Ørholst

 

“Europa var et af de første steder i verden, hvor man systematisk satte bæredygtighed på dagsordenen. Det forspring har vi bevaret i forhold til resten af verden, og derfor skaber det nogle konkurrencemæssige fordele sammenlignet med konkurrenterne i resten af verden”, siger Ann Mettler, der er direktør for det Europæiske Center for Politisk Strategi (EPSC), som er Kommissionens egen tænketank og giver strategisk analyse, rådgivning og støtte til Europa-Kommissionsformand Jean-Claude Juncker.

Hvad betyder det at være bæredygtig?

 

“Bæredygtighed er mere end bare et spørgsmål om at være grøn. De mest succesfulde virksomheder er dem, som er i stand til at få bæredygtighed integreret i deres forretningsmodel.

Det afgørende bliver, om energiintensive virksomheder er i stand til at ændre deres forretningsmodeller til at være mere bæredygtige.
De lande, som allerede nu er kommet langt med bæredygtighed, er også mere innovative end dem, som ikke har taget disse skridt. Der er ikke noget, som tyder på, at bæredygtighed koster økonomisk vækst. Det er faktisk mere omvendt”.

Har Europa en tilgang til bæredygtighed, som adskiller sig fra resten af verden?

 

“Europa var et af de første steder i verden, hvor man systematisk satte bæredygtighed på dagsordenen. Det forspring har vi bevaret, og det skaber konkurrencemæssige fordele sammenlignet med konkurrenterne i resten af verden.
Vestas er et godt eksempel på en virksomhed, som var en af de første på dette område. Efterfølgende har de været i stand til at bevare forspringet. Men det kan kun bevares, hvis innovationskraften fastholdes sammen med at være en af de toneangivende virksomheder inden for en given branche.

Et område, som fylder mere og mere på den europæiske agenda, er bæredygtige finansielle virksomheder. Lige nu er der store bestræbelser i retning af at gøre hele det finansielle system bæredygtigt. Her er Europa i front”.

Er Europa foran resten af verden med bæredygtighed?

 

“Det er et stort område. I nogle sammenhænge er Europa i spidsen. I andre er vi ikke. Vi er foran inden for vindenergi og finansiering. Europa har været i stand til at bryde sammenhængen mellem økonomisk vækst og CO2-udledning. I løbet af perioden 2005-2015 steg den økonomiske vækst i EU med 10 procent, mens CO2-udledningen faldt 11 procent. Det er et klart signal: Her er EU foran resten af verden.”

Hvad kan virksomheder gøre for at blive mere bæredygtige?

 

“De kan gennemføre en audit, hvor man gennemgår, hvilke områder i virksomheden, der har potentiale til at gøre den mere bæredygtig. Tilsvarende er det en god ide at få en fælles holdning til, hvad bæredygtighed betyder. Virksomhederne er forskellige, og derfor er det nødvendigt med en særegen tilgang til emnet. Alle virksomheder har en holdning til bæredygtighed i dag. Men der mangler bedre muligheder for at sammenligne sig med andre virksomheder, og her mangler der ofte “hård” data, for at kunne gøre det”.

Hvad med den europæiske erhvervsstruktur?

 

“Mange SME’er var i forreste række med bæredygtighed. Det er ofte nemmere for små virksomheder, fordi de er mere omstillingsparate end store virksomheder. Men i længden er det ikke et spørgsmål om at være en stor eller lille virksomhed, om man har en stærk position inden for bæredygtighed. Det afgørende er lovgivningen og anden regulering. Især i Nordeuropa er man foran Sydeuropa. Så beliggenhed er en anden faktor, som har stor betydning, men også alderen på virksomheden. Ældre virksomheder er oftest ikke så bæredygtige som nye.

Men tiderne er skiftet. Nu gælder det for Europa og europæiske virksomheder om at være produktive og at udnytte ressourcerne bedst muligt på en bæredygtig måde, hvis vi vil være med på den lange bane.“

Faktaboks

Verdensmålene kommer til din virksomhed

Verdensmålene består af i alt 17 mål, som handler om at løse mange af klodens største problemer inden 2030. Med Verdensmålene som udgangspunkt, skal vi – med særlig opfordring til erhvervslivet – bekæmpe klimaforandringer, gøre en ende på ekstrem fattigdom og sult på globalt plan, mindske ulighed, sikre bæredygtig økonomisk vækst etc. FN har således sat fælles kurs. I dag kan mange af klodens udfordringer virke langt væk, men om 25 år vil de have udviklet sig til enorme problemer. Det er derfor nødvendigt, at erhvervslivet mobiliseres til at handle nu, målretter virksomhedernes prioriteringer og erkender, at noget er vigtigere end andet. Det vil VL hjælpe med. Formålet med VL’s årstema ‘FN’s Verdensmål som konkurrenceparameter!, er derfor at fremskynde danske virksomheders anvendelse af FN’s Verdensmål ved at vise erhvervslederne mulighederne i stedet for udfordringerne og derved styrke dansk erhvervslivs konkurrenceevne. Det er VL’s erklærede mål, at det er VL-netværket og virksomhedslederne, som skal vise vejen og føre an. VL vil gennem et unikt samarbejde med VL-netværket og McKinsey&Company fokusere på praktisk anvendelse af Verdensmålene, der skal styrke både den enkelte virksomheds konkurrence-evne og samtidig styrke processen mod opnåelse af verdensmålene. Det ambitiøse projekt er sponsoreret af Industriens Fond.