Dansk Selskab for Virksomhedsledelse (VL) og McKinsey har indgået et samarbejde om, hvordan virksomheder og organisationer kan bringe FN’s verdensmål LIVE og gøre dem til et konkurrenceparameter.

Initiativet bakkes op af Industriens Fond, som bidrager med 2,8 millioner kroner.

Den 3. oktober 2018 lanceres VL’s årstema.

Årstemaet og samarbejdet med Industriens Fond giver VL mulighed for på tværs af alle VL-grupperne, gennem analyse, landsdækkende workshops og opsamling af data, at hjælpe til at tilvejebringe og implementere FN’s 17 Verdensmål som et konkurrenceparameter for danske virksomheder.

“Når vi vælger at samarbejde med VL om at sætte verdensmålene på agendaen, så er det fordi, det er Danmarks mest toneangivende netværk med et stærkt fagligt fokus. Men også fordi, deres formål og arbejdsmetode passer godt til fondens virke og er sammenfaldende med fondens intentioner på bæredygtighedsområdet,” siger adm. direktør Mads Lebech fra Industriens Fond.

Undersøgelser viser, at der stadig er plads til forbedringer for danske virksomheders arbejde med verdensmålene. En af de store udfordringer er at få målene synliggjort for dansk erhvervsliv, gøre dem til en del af forretningen og desuden løbende måle på hvad det betyder for dansk erhvervsliv.

“Verdensmålene harmonerer godt med danske værdier og erhvervslivets styrker. Derfor skal vi være med, når kloden efterspørger nye løsninger,” siger Mads Lebech om de muligheder der ligger i de sytten verdensmål.

Udover at være løsning på økonomiske, sociale og miljømæssige udfordringer er Verdensmålene et unikt redskab til at åbne op for nye markeder, udvikle nye produkter, ansætte unge talenter og styrke virksomhedens eller organisationens brand.

“VL ønsker at skabe involvering, der kan sætte Verdensmålene på erhvervslivets agenda. Dermed bliver verdensmålene til et konkurrenceparameter, som kan give en motiverende og forpligtende plads i virksomhedernes forretningsgrundlag. Det har aldrig været vigtigere, at erhvervsledere er deres ansvar bevidst og Verdensmålene giver anledning til at handle og dermed skabe nye veje til bæredygtig velstand,” siger formand Jens Willumsen fra Dansk Selskab for Virksomhedsledelse (VL).