VL-årstemaet blev lanceret af direktør Ida Bratting Kongsted på årsmødet den 3. oktober på DTU, og planlægningen af de kommende workshops, der leder op til VL Døgnet, er i fuld gang.

‘FN’s Verdensmål som konkurrenceparameter’ er blevet til gennem fundingen fra Industriens Fond, som støtter det unikke samarbejde med VL-netværket, CBS, DTU, Global Compact og McKinsey & Company. McKinsey står bag eksekveringen af projektet, der skal udmunde i en praktisk anvendelig guide for implementering af målene. Vi starter med en analyse og følger op med workshops, kommunikation og videndeling, ligesom FN/UNICEF danner rammen om VL Døgnet 2019. Formålet er at fremskynde anvendelsen af FN’s Verdensmål som konkurrenceparameter og derved fremme dansk erhvervslivs konkurrenceevne.

Det er et ambitiøst projekt, der alene kan gennemføres via støtten fra Industriens Fond, som har missionen om at fremme dansk erhvervslivs konkurrenceevne, der afspejles fornemt i VL’s formål:

”Dansk Selskab for Virksomhedsledelses formål er at fremme kendskabet til og forståelsen for moderne ledelsesprincipper og derved bidrage til økonomisk fremgang, sociale fremskridt og almindelig højnelse af levevilkårene i vort land.”

Vi håber, at I som medlemmer aktivt vil involvere jer og arbejde med årstemaet: FN’s Verdensmål som konkurrenceparameter. Se og hør mere om lanceringen i videoen nedenfor: