Nummer tre møde med Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen var også en succes. Der var fuldt hus, og ministeren fik noget at tænke over. Ofte er der to forskellige verdener: Slotsholmen og omegn – og der hvor toppen af dansk erhvervsliv oplever udfordringerne med at sikre arbejdskraft nu og i fremtiden. Årstemamøderne binder de to verdener sammen.

 “En ting er at sidde med i Disruptionrådet og tænke de store tanker, en anden ting er at omsætte tanker til praksis i en travl hverdag. Udgangspunktet for møderækken er at give Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen en fornemmelse af, hvordan danske virksomheder ser nutidens og fremtidens arbejdsmarked. Møderne skal være små og uformelle, såedes at debatten kan ske åbent og fortroligt for alle deltagerne”, sagde næstformanden Stina Vrang Elias som åbning på mødet den 26. september i København.

Udover Beskæftigelsesministeren, medvirkede CEO Marianne Dahl Steensen Microsoft Danmark, CEO Claus Møller Siemens A/S og Professor Thomas Ritter CBS.

Kigge Hvid fra JA og Stina Vrang Elias, Tænketanken DEA, var moderatorer på arrangementet, hvor interessen var stor og spørgslysten overvældende.

Højdepunkterne:

1.
“Arbejdet i Disruptionrådet skal være for hele Danmark og ikke kun for dem med en høj udannelse. Til første møde var der otte ministre med, og de fleste af os tænkte; Ja – de er nok kun med første gang. Men det holdt ikke stik. De har været med til alle møderne.” (Kigge Hvid, JA)

2.
“Det går rigtigt godt i Danmark. Økonomien går godt. Beskæftigelsen sætter Danmarksrekord hver måned. Der er 30.000 flere i beskæftigelse end i 2008, der tidligere var det bedste år nogensinde. Når vi taler om disruption, så er udgangspunkt ikke en brændende platform. Vores udgangspunkt er det modsatte. Som Beskæftigelsesminister er jeg meget stolt af, at der er flere og flere, som går fra passiv forsørgelse til at være en del af arbejdsmarkedet eller en del af uddannelsessystemet. Det er den bedste socialpolitik; at man bliver en del af et arbejdsfællesskab.” “Flertallet på Christiansborg (90 mandater) mener ikke, at der noget problem. Men virksomhederne oplever igen og igen, at der mangler ledige hænder.” (Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen)

3.
“Rammevilkårene er stærke lige nu på det danske arbejdsmarked. Hos Microsoft i Danmark kommer medarbejderne fra 48 forskellige nationaliteter. Den danske Flexicurity-model er stærk, men omfatter primært danskerne. Det er en udfordring for os. Mange af vores medarbejdere er kun i Danmark i få år. Det er en forældet tanke at forvente, at medarbejdere vælger at slå sig ned i Danmark permanent. Der er brug for mere fleksibilitet i forbindelse med de danske arbejdspladser og ikke kun arbejdsmarkedet. Især er det en udfordring for os i de videnstunge virksomheder.”(CEO Marianne Dahl Steensen Microsoft Danmark). 

4.
“Der er et paradoks mellem behovet for udenlandsk arbejdskraft og den frygt, der er for den. Der er mange små barrierer, som gør det danske arbejdsmarked ufleksibelt. I stedet for afløses det af spørgsmålet om værdiskabelse. Lad være med at være bekymrede, se i stedet på, hvad vi kan skabe sammen. Det udgangspunkt vil fjerne det negative.” (Professor Thomas Ritter, CBS)

5.
“Der er nogle strukturelle udfordringer på det danske arbejdsmarked. Der er 43 PhD studerende indenfor stærkstrømsområdet på DTU. Mindre end fem er fra Europa. Derfor har vi en stor udfordring i at gøre dem danske, således at de kan bruge den uddannelse, de har fået her. En anden udfordring er, at 75 procent af dem, der får en studentereksamen er piger, men de læser ikke på ingeniøruddannelserne. Hvis vi ønsker at ansætte en kvindelig ingeniør, kommer de fra Polen eller fra Rusland. Der er ingen danskere.” (CEO Claus Møller Siemens A/S).