Interview med Christian Vollerslev (VL 83, NYC), kommerciel direktør i Dentsu Aegis Network

Christian Vollerslev er kommerciel direktør for en af verdens største medie- og marketingkoncerner, Dentsu Aegis i NYC. Siden 2014 har han boet i storbyen, og det betyder, at han har et stærkt blik for styrker og svagheder i både USA og Europa.   “USA henter inspiration fra digitalisering i Kina, mens samfundsmodellen bliver inspireret af Europæiske forhold, også fordi vi kommer fra den samme kulturkreds”, siger han til VL Nyt.

 

Hvordan ser en dansker i NYC på Danmark – og Europa?

“Europa er mange ting. For amerikanerne er det en mulighed og en udfordring. De amerikanske virksomheder holder meget øje med hvad, der sker i Europa, da det har stor indflydelse på hvad, der kommer til at ske her. Ikke mindst som dansker holder man et vågent øje med hvad, der sker på den anden side af Atlanterhavet.”

“Den nye lovgivning om databeskyttelse, der trådte i kraft ved udgangen af maj, vil få afgørende indflydelse på mange store amerikanske virksomheders forretningsmodel. EU-kommissionens love og regler har også meget stor betydning for hvad, der sker her.”

Har Europa stor betydning for det amerikanske samfund?

“De store hjemmemarkedsbaserede virksomheder har ikke det samme internationale fokus, som de virksomheder, der arbejder globalt. De internationale virksomheder er meget orienterede mod Europa. Mere end Asien, som står for størstedelen af den økonomiske vækst. Det hænger sammen med, at en europæisk lovgivning vil påvirke USA mere end tilsvarende ændringer i Kina og det øvrige Asien.”

“Til gengæld spejder de amerikanske virksomheder i retning af Asien med hensyn til teknologi. Inden for digitalisering sker der rigtig meget i Kina, og der foregår meget, som kan påvirke USA’s virksomheder og økonomi. Det digitale økosystem er længere foran i Asien end i resten af verden.”

“USA henter således inspiration fra digitalisering i Kina, mens samfundsmodellen bliver inspireret af Europæiske forhold, også fordi vi kommer fra den samme kulturkreds”.

Hvordan ser en almindelig amerikaner på Europa og Danmark?

“Danmark er et lille eventyrland for mange amerikanere. Det er Kongehuset, H.C. Andersen, NOMA og dansk design. Til gengæld trækker vores øgede grad af fremmedfjendtlighed ned. Det er en skamplet, som ikke må blive større.”

På hvilke områder adskiller Danmark sig markant?

“Erhvervsmæssigt er der nogle stærke danske virksomheder; NovoNordisk – fordi diabetes og sundhedsområdet fylder så meget i debatten. USA har verdens højeste sundhedsomkostninger.  Og i betragtning af, at mange amerikanere er overvægtige, er det verdens største marked for diabetesbehandling.”

“Et andet område er kreativitet, leg og børn, hvor amerikanere godt ved, at Lego er dansk, men de ved til gengæld ikke, at det står for “LEg GOdt”.

“Et tredje område er vores kultur og vores gastronomi og selvfølgelig Kongehuset.”

“Jeg må indrømme, at jeg er blevet mere royal efter, jeg er flyttet til NYC. Kongehuset skaber et billede af Danmark, som styrker image. En økonomisk kalkule viser hurtigt, at det kan betale sig at bruge penge på et monarki.”

Kan vi lære noget af amerikanerne i Europa?

“Først og fremmest skal vi lære, at der ikke skal være et glasloft. Vi har alt for mange begrænsninger i det, vi gør. Jeg savner ikke “Janteloven” herovre. Når jeg ser mine talentfulde kolleger folde sig ud med en præsentation, så bliver jeg stolt over, hvad de kan. Det er nemmere at forløse et potentiale hos en gennemsnitlig amerikansk medarbejder. end hos en gennemsnitlig europæisk medarbejder. Den amerikanske medarbejder har det store perspektiv og drømmen om at gøre noget endnu bedre og viljen til at tage ansvar for eget liv.”

“Der er store fordele ved det danske sociale sikkerhedsnet, men nogle gange glemmer danskerne at tage ansvar for egne handlinger. I USA er der en stolthed ved at have et job. Det gælder uanset, om man sidder i toppen eller i bunden af organisationen. Alle i USA er stolte af at have et job, og det gælder uanset hvilket et job, det er. Det gælder også, hvis de har mere end to timers transport til jobbet hver vej.”

Hvad kan amerikanerne lære af europæerne?

“Amerikanerne kan lære noget om autencitet af europæerne; at være mindre overfladiske og have mere fokus på indholdet. Tempoet er højt her i NYC sammenlignet med europæiske byer, og det betyder, at man glemmer det vigtigste. Det kan også være noget så enkelt som sund fornuft. Når en amerikansk topchef siger noget, bliver det i højere grad accepteret uden at stille spørgsmål. Det vil aldrig ske i en dansk virksomhed, hvor det er naturligt at stille spørgsmål til autoriteterne.”

Findes der en succesfuld europæisk forretningsmodel?

“Amerikanerne elsker tyske biler. Der er ikke den samme stolthed ved at køre i en amerikansk bil. Her kan amerikanerne lære noget af tyskernes kvalitetsbegreb. Det gælder både i kulturen og i form af en branding-identitet. Udadvendthed og åbenhed er markant større i USA, men det bliver på bekostning af det dybere. Her kan amerikanerne lære noget af Europa. Det amerikanske samfund er opbygget på netværk og immigranter, derfor er det ikke lykkes at forankre det i identitet og nærvær.”

FAKTABOKS:  Verden ifølge Christian Vollerslev:

“USA er data’s uregulerede legeplads! Der kræves kun simpelt samtykke og derfra er der fri leg for virksomhederne, hvilket kan være ret farligt for forbrugernes sikkerhed.”

“USA’s succes begrænses af politik og jura! Det politiske system betyder, at ingen tør begrænse de store giganter Alphabet (Google), Facebook og Amazon, de ved, at de er alt for store, og at de hver især har monopol på deres område, men man ved, hvad man har, og ikke hvad man får, og i en global verden, hvor Kina er længere fremme rent digitalt, er der ingen Amerikanske politikere, der tør være den, der begrænser en amerikansk virksomhed for at gøre plads til en kinesisk.”

“Europa og EU er dobbeltmoralske. Vi er ofte efter amerikanerne og anklager dem for ikke at betale skat i vores lande, men faktum er, at mange virksomheder har hovedsæde i lande som Irland og Luxembourg, hvor de også undlader at betale skat, vi bor rydde op i egen have først.”

“Asien er længere fremme digitalt fordi de er “Mobile First”. Væksten kommer fra mobile og ikke fra stationære computer, modsat USA hvor den digitale infrastruktur er elendig. Det er en kæmpe udfordring for store amerikanske virksomheder at så snart man kommer udenfor de store byer, er datahastigheden så lav, at apps og hjemmesider skal nedjusteres hereafter; “dump it down factor”.”