Interview med Cheføkonom Torsten Sløk, Deutsche Bank, New York, VL83

Cheføkonom Torsten Sløk fra Deutsche Bank i NYC (VL 83) har fingeren på pulsen i forhold til den globale økonomi, og han er bekymret for Donald Trumps økonomiske politik. Derfor forventer han, at den vil udløse en recession i 2020, og det kan forhindre et genvalg af den siddende præsident. Recessionen bliver ikke så dyb i USA som i Europa.

Hvordan kommer dollarkursen til at udvikle sig resten af året?

“Dollaren burde være meget svagere, end den er nu. Det skyldes først og fremmest valget af Donald Trump i november 2016. Det har udløst en stor politisk usikkerhed, og især udsigten til en handelskrig presser dollaren samtidig med, at den amerikanske præsident er interesseret i at holde en lav dollarkurs for at styrke eksporten. Renteforskellen er ikke længere den væsentlige forklaring på dollarkursen.”

“Donald Trumps økonomiske politik er ikke traditionel konservativ. Selvom den amerikanske rente er steget, er det stadig ikke noget, som falder i investorernes smag. Donald Trumps økonomiske politik er uansvarlig med en meget lempelig finanspolitik.”

“USA har bragt sig i en sårbar position, og er således det eneste land, hvor den statslige gæld er stigende ifølge IMF. Det er i høj grad er med til at presse inflationen op i USA.”

Hvordan vil du vurdere Donald Trumps økonomiske politik?

“Lettelsen af skatten nu, hvor arbejdsløsheden er under fire procent, er den dårligst timede nogensinde i verdenshistorien. Normalt skal man give skattelettelser, når arbejdsløsheden er ti procent. Ikke fire procent. Der er ikke nogen ledig kapacitet, og derfor vil skattelettelserne øge lønstigningerne. Det kan være en af forklaringerne på udlandets bekymringer om udsigten til en højere inflation. De kurstab, der opstår her, kan få investorerne til at fravælge investering i amerikanske værdipapirer eller, at der er forventninger om en højere risikopræmie ved investeringen.”

“En rentestigning vil køle den amerikanske økonomi ned og bane vej for en recession. Den vil komme i første halvår 2020. Lige nu er renten tre procent på tiårige amerikanske statsobligationer, og det værste er, at FED ikke kan igangsætte en ny version af QE, hvor de sætter gang i seddelpressen. Indtil vi når frem til 2020, vil den amerikanske økonomi blive overophedet, og renten stiger. Herefter vil renten falde som en konsekvens af recessionen.”

Hvor dyb bliver recessionen i 2020?

“Den bliver ikke særlig dyb. Her er det interessant at bemærke, at der skal være præsidentvalg igen i november 2020. Derfor kan det blive svært at blive genvalgt som præsident med udgangspunkt i en økonomi i tilbagegang. For Donald Trump er den økonomiske politik planlagt efter at holde væksten i gang indtil efter det kommende præsidentvalg.”

“Den ekspansive finanspolitik, vi har set i forbindelse med Midtvejsvalget, hvor der også har været fuld blus på alle kedler, for at vise hvor godt de går i den amerikanske økonomi, har påvirket den amerikanske økonomi mindre end forventet. Indtil videre har der ikke været hverken stigende inflation eller rentestigninger. Udfordringen er, at der er to cykler; en politisk og en økonomisk. Der er en politisk logik i den økonomiske politik, men der er ikke nogen økonomisk logik.”

“Det farligste er, at FED ikke har mere ammunition til at rette skuden op igen, og politikerne har heller ikke mulighed for at føre en ekspansiv finanspolitik. Skrækscenariet bliver, at det bliver svært at få vækst igen, og den amerikanske økonomi ender med den samme svagelighed som Japan har haft siden 1990’erne.”

Hvor bekymret er du i dag?

“Jeg er ret bekymret i dag. Det politiske ønske om at holde gang i den amerikanske økonomi vil automatisk bane vej for en stigende inflation og dermed også renten. Med en økonomisk vækst på 2,8 procent i USA de kommende to år vil arbejdsløsheden fortsætte med at falde, og det giver en overophedning af økonomien.”

“Recessionen bliver ikke så hård som 2008-tilbageslaget, som var udløst af en finansiel krise og subprime-lån. Recessionen kommer derfor til at minde om det, som vi oplevede tilbage i 1970’erne, men den bliver en af de lette. Det er inflationen, som bliver jokeren i den økonomiske udvikling. Der er relativt få, som forventer en stigende inflation i dag, men det bliver her, at forklaringen findes for den kommende recession.”

“Den vil kun vare to kvartaler, men den vil være efterfulgt af en periode, hvor det er svært at få gang i økonomien igen. Men hvis vi kigger mod Europa, bliver det en endnu længere periode, det vil tage at komme ovenpå. Også den demografiske sammensætning i Europa minder meget om Japan, og det kan være med til at holde økonomien nede. Europa vil blive endnu hårdere ramt end USA, også fordi vækst-og stabilitetspakken i Europa siger, at det statslige underskud kun må udgøre tre procent af BNP. Kinas økonomi vil tabe luft om 4-5 år, hvor væksten bliver mindre. Før eller siden vil der blive prikket hul i den kinesiske vækstboble.”

Hvorfor er aktiekurserne ikke steget mere i USA, end de har gjort?

“Indtjeningen er god i amerikanske virksomheder, og der har været voldsomme kursstigninger i de sidste fem år, som en konsekvens af, at renten på obligationer var så lav. Derfor søgte investorerne over i aktier. Nu er afkastet på obligationer på vej op, og det betyder, at investorerne vil søge tilbage hertil. Og P/E er også blevet for høj på amerikanske selskaber”