Interview med Mathias Severin Boyer, Senior Representative China, Danske Bank og VL100

VL100, Beijing er den nyeste VL-gruppe. Den har stiftende møde den 29. august 2018 i Beijing, og der er allerede nu 28 medlemmer. En  af initiativtagerne Mathias Severin Boyer, Danske Bank er på besøg i København og kigger derfor forbi hos Selskabet i Bredgade. Han mener, der på sigt er plads til flere VL-grupper i Kina.

 

Hvorfor skal der etableres en VL-gruppe i Beijing?

“Det har undret mig, at der ikke har været en VL-gruppe i Beijing før nu. VL 71 i Shanghai var den første udenlandske VL-gruppe og dermed den første i Kina. Hvor Shanghai er det kommercielle centrum i Kina, befinder den politiske magt sig i Beijing. Det minder på nogle måder meget om Washington DC, hvor den politiske magt er at finde, mens business er i NYC.”

“Dog med den caveat, at der er en del forretningsmæssige aktiviteter i Beijing også, så skilningen står ikke lige så skarpt som i USA. Der er blandt andet en række danske virksomheder med deres Kinesiske hovedsæde i Beijing og omegn.”

“Dertil kommer, at Beijing netop nu er er ved at blive sammenlagt med byen Tianjin og Hebei Provinsen for at danne  en gigantisk metropol med 120 millioner indbyggere.”

“Gruppen har en stor bredde med medlemmer fra mange brancher. Der er både store og mellemstore kendte danske virksomheder repræsenteret, og der er samtidig ejerledere, der har et investeringsselskab. Et af medlemmerne er leder af det danske kulturinstitut i Kina. Beijing er et af de få steder i verden, hvor Danmark har en stærk spids inden for kulturområdet. Den danske Ambassadør er også medlem.”

“Vi er stadig på udkig efter flere medlemmer. Ikke mindst kvinder. Her adskiller vi os ikke fra de øvrige VL-grupper, der ønsker flere kvindelige medlemmer”.

Hvad er planerne for gruppens arbejde?

”Gruppens medlemmer har lang erfaring med Kina. De fleste medlemmer har boet i Kina i mange år. Når danskere arbejder i udlandet, er det typisk i et kortere tidsrum, men her bliver de hængende meget længere. Omkring halvdelen af medlemmerne har været i landet i mere end ti år, og det giver er anden forståelse af hvad Kina er for en størrelse”

“Det første år skal vi bruge på at lære hinanden at kende, og derfor har formandsgruppen bestående af Klaus Petersen, Anders Ellemann Kristensen og Peter Glinvad og jeg brugt meget tid på at sikre, at vi får et stort fremmøde på det stiftende møde den 29. august 2018.

Hvordan vil den nye gruppe bidrage med vidensdeling i VL?

“Kina spiller en stor rolle for dansk erhvervsliv. Vi ønsker at fortælle den positive historie om hvad, der sker i Kina lige nu. Det er den tredje VL-gruppe i Kina, og det viser lidt om hvor vigtigt, landet er for Danmark. Der er 65 medlemmer i de tre grupper. Der er således en stor viden, som kan aktiveres. Det kan være til gavn for de danske VL-medlemmer.

Videndelingen skal ske med udgangspunkt i Kina, som er på størrelse med EU. Men Kina er mange ting. Der er vidt forskellige dialekter fra nord til syd. Der er også meget store kulturelle forskelle. Så bare fordi man har boet ti år i Beijing betyder det ikke, at man ved, hvordan kulturen er i den anden ende af landet. VL 100 får med de andre 2 grupper en meget lang rækkevidde.

Sammen med de to øvrige søstergrupper i Kina skal vi dele viden med hinanden. Det er derfor også tanken at vi i VL 71, VL 100 og VL 116, kan deltage i hinandens arrangementer . Derudover håber jeg, at de kinesiske og ikke mindst de asiatiske grupper kan gå sammen om fælles arrangementer, hvor hele VL bliver inviteret så vi kan dele viden om hvad der foregår i dette spændende hjørne af verden.

Vil der være brug for flere VL-grupper i Kina?

“Det kunne tænkes, at der i fremtiden vil være brug for flere VL-grupper i Kina. Her bør man se i retning af Taiwan, som også er inde i en rivende udvikling. Der er ikke nok danske virksomheder endnu. Det samme gør sig gældende for Vestkina. Tiden vil vise, om der i Iøbet af de næste ti år bør etableres yderligere VL-grupper i Kina.”

“Over 5 procent af Danmarks eksport går til Kina, og det viser, hvor vigtigt landet er for danske virksomheder. Det betyder, at stadig flere danskere vil rejse til Kina, og derfor er det sandsynligt, at der vil være basis for flere VL-grupper. Det er samtidig en god måde at skabe sammenhold med andre virksomhedsledere”

Hvad er dine succeskriterier?

“Ved at bruge redskaberne som selskabet har stillet til rådighed vil vi arbejde på at få en høj mødeprocent, og en gruppe der kan fungere ved effektiv anvendelse af VL-intranettet og de øvrige kommunikationskanaler. Møderne skal være unikke og afspejle, at gruppen har hjemsted i Beijing. Vi ønsker at trække på egne ressourcer og eksterne indlæg. Netop Beijing har mange eksperter med utraditionelle synspunkter. Det skal vi benytte os af.”

“Medlemmerne er meget travle. Det kan betyde, at man ikke altid kan deltage, men det adskiller sig ikke fra, hvad andre grupper i resten af VL slås med.”

“Det er vigtigt, at der ved årsmøder, juleafslutning med videre er et højt fremmøde, men til de almindelige møder kan det være nødvendigt at se gennem fingre med fremmødet. Med 28 medlemmer i gruppen er vi godt på vej”.