Interview med adm. direktør Ida Bratting Kongsted

 

Ida Bratting Kongsted har stået i spidsen for Dansk Selskab for Virksomhedsledelse i fire måneder, og stopper nu op for at se fremad. Udgangspunktet for hendes arbejde som adm. direktør er tre ledestjerner. Den første er: “Selskabet forpligter”, som er Selskabets strategi, den anden er, at et medlemskab af VL er et blåstempel, og den tredje, at Formandsrollen i de enkelte grupper styrkes.

 

Hvilket aftryk vil du gerne sætte på VL?

”At Selskabet forpligter. Når man har særlige ressourcer og evner, skal man til gengæld levere et stykke arbejde. Vi kender det fra “Adel forpligter”, hvor de særlige privilegier modsvares af pligter den anden vej. Det betyder også, at Selskabet skal tættere på grupperne. Men ikke så tæt at grupperne bliver frataget deres autonomi, som er et helt særligt kendetegn for VL.”

Hvordan vil du involvere dig i grupperne?

”Ikke direkte. Min kontakt med de enkelte grupper går primært via formændene. Mit ønske er at komme tæt på de ca. 120 formænd og herigennem løfte en dialog, der kan være med til at udvikle VL i sin helhed. Vi skal have en tættere dialog mellem formændene og Selskabet. Her skal alle touch points tages i brug. Det skal være mere attraktivt og lettere at påtage sig arbejdet som formand. Ligeledes vil jeg gerne være med til at skabe et netværk mellem formændene, så de kan trække på hinanden. Det betyder samtidigt, at formændene rigtig gerne skal sidde i stolen 2-3 år. Medlemsundersøgelsen viser klart, at de mest tilfredse grupper er dem, hvor der er en engageret formand i spidsen. Derfor er et af de vigtigste initiativer i mange år netop styrkelsen af formandens rolle.”

Skal VL være større?

”Nej tværtimod. Det nuværende antal medlemmer afspejler fint dansk erhvervsliv. “Lige børn leger bedst” gælder også i VL. Ved at sikre overliggeren på VL Døgnet og de øvrige arrangementer vil det automatisk betyde, at det primært er relevant for den strategiske topledelse at blive medlemmer.  Kigger vi på Selskabets oprindelig formål https://vl.dk/selskabet/  afspejler det ligeledes dette synspunkt.”

Er VL en forening for gamle mænd?

”Nej. Det er et Selskab for erhvervsaktive ledere, der vil gøre en forskel. Men det kræver typisk en vis alder, før man er kvalificeret til medlemskab af VL. Derfor har jeg også fokus på næste generation af topledere. “ME-generationen” og diversitet generelt – dvs. flere generationer repræsenteret i hver gruppe, hvordan VL tiltrækker de kvalificerede kvinder? Hvordan VL forholder sig til internationale topchefer – som i flere sammenhænge præger vores store virksomheder etc.”

”Vi bør også starte en diskussion af, hvornår et potentielt medlem er relevant i VL, og omvendt hvornår VL er relevant som netværk i den enkeltes dagligdag. Der er brug for at skelne mellem hvem, der er spændende indlægsholdere på et møde, og hvem, der er kvalificeret som medlem. Der skal være et ledelsesmæssigt fællesskab og øjenhøjde med de øvrige medlemmer.”

Hvad er udbyttet ved et medlemskab af VL?

”Det er Danmarks mest eksklusive netværk. Det er en faktor i sig selv, der gør, at vi kan række ud og altid få højt kvalificerede og placerede personer, private som offentlige til at stille op. F.eks. er VL’s årstema, hvor vi samarbejder med Disruptionrådet helt unikt, og det er der ingen andre, der kan tilbyde.”

”Det vigtigste udbytte er dog den tætte dialog og fortrolighed, der er i grupperne. VL er eksklusivt for de få og et blåstempel. Det forpligter.”