Interview med Henrik Jeberg, Silicon Valley

 

Advant Partners Henrik Jeberg er en af de danskere, der har taget det store spring – og bor nu i Californien, hvor han er aktiv inden for Hi Tech. Sammen med Chris Shern har han skrevet bogen “Return of the Vikings”, hvor de går tæt på skandinavisk ledelse, og hvordan rødderne går mere end 1000 tilbage. Det viser sig, at vores ledelsesform er meget udbredt i Silicon Valley’s Startup-virksomheder, men i takt med at de vokser, overtager amerikanske ledelsesprincipper.
Hvorfor har du udgivet en bog med titlen “Return of the Vikings”?

 

“Chris Shern, som er min medforfatter på bogen, og jeg har begge arbejdet med ledelse i mange forskellige internationale sammenhænge. Bogen udspringer af vores samtaler om nordisk ledelse sammenlignet med resten af verden. Det har vi brugt mange timer på. Jeg er selv dansk, men Chris er amerikaner og har arbejdet i flere skandinaviske lande og har derfor et andet perspektiv end jeg selv, som er opvokset i kulturen. På den baggrund er vi nået frem til, hvad det helt specielle er ved nordisk ledelse.”

“Chris bruger udtrykket “This is your time”, fordi de nordiske lande de seneste år har oplevet en stigende indflydelse inden for ledelse, film, TV, kunst, arkitektur, musik, mad og ikke mindst Tech Start-ups. Det er samtidig noget man ser, når danskere, svenskere og nordmænd rejser ud i verden for at starte et nyt liv, så klarer de sig relativt godt.”

“Vi ser også, at man finder skandinaviske ledere i store globale virksomheder. Det er ikke alene fordi, de er dygtige eller heldige. Det er også deres kulturelle bagage, som gør forskellen. Derfor gik vores tanker 1000 år tilbage, hvor vikingerne fra de nordiske lande rejste ud og erobrede verden. Først som krigere. Senere som handelsmænd.”

“Det ligger dybt i vores skandinaviske kultur, at det er nødvendigt at rejse ud for at dygtiggøre sig. Vores lande er små, og derfor er det nødvendigt at rejse til de store lande for at finde nye muligheder.”

“”Return of the Vikings” fortæller om, hvad Nordic Leadership er, og hvordan vores kultur fungerer set fra udlandet. De fleste undersøgelser, der foretages globalt af OECD; UN; The Economist etc., har altid skandinaviske lande i toppen, når man opgør livskvalitet, tillid, erhvervsmiljø og BNP. Et-eller-andet må vi altså gøre rigtigt.”

 

Er der ting i den skandinaviske kultur, som går 1000 år tilbage i tiden, og som er en del af vores liv?

 

“Mod, ærlighed, troskab, tillid, stor tiltro til, at andre mennesker gør det rigtige og overholder aftaler. Bagsiden er, at danskere nogle gange bliver snydt, fordi de tror for meget på andre mennesker. Skandinaver vil ikke betale den omkostning, der er ved IKKE at stole på andre mennesker. Det er meget dyrt. Det amerikanske samfund fungerer på en anden måde. Amerikanere pynter på deres CV, således at det kommer til at se prangende ud. I Danmark falder hammeren hårdt, hvis der er nogen, som har overdrevet med deres CV. Det betyder, at man i USA har adskillige virksomheder, som lever af at baggrunds-checke nye medarbejdere for at sikre, at de er dem, de siger, de er.”

“I USA bruger man store summer på kontrol og på at sikre sig, at der ikke er snyd. Det gør man ikke i Danmark. Det er den danske tillidskultur, der har medført, at SKAT ikke fangede svindlerne med udbytteskattelempelser. Det var næppe sket i USA, fordi der ville være så mange kontrolmekanismer, der havde fanget det.”

“Det er meget udbredt i USA med kameraer i forruden af bilen for at undgå at blive draget til ansvar for skader ved trafikuheld. Ulykker med personskader kan ruinere dig, hvis du bliver gjort ansvarlig, hvis der ikke er en forsikring, der dækker. I de nordiske lande er sygehusene offentligt finansierede, og derfor kommer man altid under behandling, hvis der sker en ulykke. Sådan er det ikke i USA.”

Når der findes en skandinavisk ledelsesform, findes der så en europæisk ledelsesform?

 

“Den findes ikke. Der er nogle fællestræk mellem de Europæiske lande, men der er store forskelle mellem landene. Vi skelner lidt i spøg om, hvorvidt man er nord eller syd for målebægergrænsen, altså om man bruger målebæger, når der skænkes en drink. I nord går vi ind for at gøre tingene korrekt og som aftalt, medens det i syd er lidt mere på slump eller Laissez Faire, om du vil. Tilsvarende er der en stor magtdistance i store dele af Europa, hvor man bruger titlerne, når andre tiltales, og man stiller ikke spørgsmål ved en ordre fra en foresat. Sådan gør vi ikke i Skandinavien.” “I Frankrig er forskellen meget tydelig, når der skal ansættes ledere. De skal komme fra de rigtige skoler og universiteter, før de kommer i betragtning. Det bliver tilsvarende forventet, at hvis man kommer fra en velhavende familie, så har man gået på elitens uddannelsessteder. Det betyder, at der ikke er den frie kommunikation, som vi kender hjemmefra.”

 

Hvad kan man bruge “Return of the Vikings” til?

 

“Det er en bog, som kan give ledere inspiration til at fastholde deres skandinaviske ledelsesstil. Danskere med karriere i udlandet holder kun fast i de skandinaviske ledelsesprincipper til et vist niveau. Når de nærmer sig toppen, forsvinder den kulturelle bagage hjemmefra – ofte på grund af pres fra organisationen.” “Startup-ledelse herovre har mange fælles træk med skandinavisk ledelse. I den første tid i en virksomhed er organisationen flad, og alle er tæt på hinanden. Der er ikke forskel på høj og lav, og der er ingen hemmeligheder. Når venturekapitalen dukker op, bliver det anderledes. Så bliver grundlæggeren skiftet ud med en CEO, så kommer der processer og procedurer, som kommer fra den store virksomhed. På meget kort tid bliver kulturen ændret fra skandinavisk ledelse til den mere kontrollerende amerikanske ledelseskultur. Noget tilsvarende skete, da John Scully overtog ledelsen i Apple efter Steve Jobs.” “Det interessante er, at skandinaviske virksomheder jo godt kan vokse sig til verdensledere inden for deres felt, medens de holder fast i deres Skandinaviske ledelsesprincipper. Lego, IKEA og Bestseller er bare et par eksempler på sådanne succeshistorier.” “Det tror vi på, man kan lære af, og derfor har vi skrevet “Return of the Vikings” som en inspiration både for Skandinaviske ledere, der vil holde fast i den nordiske ledelsesstil og for udenlandske ledere, der søger en ledestjerne i en tid præget af hastig forandring og usikkerhed.

Faktaboks:
Henrik Jeberg taler sammen med Chris Shern og Christian Bason i sessionen “NY NORDISK LEDELSE KL. 15.45-16.45.

Læs programmet