Interview med Natasha Friis Saxberg, Head of Technology, Maersk Growth

Hvad er baggrunden for Maersk Growth – og hvordan kan det understøtte “Rettidig omhu”?

 

“Maersk Growth’s formål er at “build the future of trade”, som blev lanceret i januar 2017, som en del af Maersks overordnede indsats for at skabe transformation af transport og logistik og dermed skabe fundamentet for fremtidens handel.”

 

“Vi arbejder med at nedbryde barrierer inden for global handel og supply chains. Gennem vores fire domæner ønsker vi at løse de store udfordringer inden for “Fight food waste”, “Secure Supply Chains”, “Enable trade” og “Next generation logistics””

 

Hvordan styrker digitalisering en virksomheds innovationsevne?

 

“Digitalisering er fundamentet for driften af virksomheder. Man kan ikke operere effektivt internt eller eksternt, hvis ikke processer, kundeoplevelser og forretningsmodeller er digitale. Men man kan ikke digitalisere effektivt uden at revurdere sin forretning. Det er den komplekse del. Digitalisering er blot et middel, men den griber ind i alle elementer i vores organisationer, og det går på tværs af siloer og strukturer og vores måde at gå til markedet.”

 

Hvordan kan digitalisering ændre en virksomheds forretningsmodel?

 

“Digitalisering er et fundament, der svarer til have 220 volts elektricitet i stikkontakten. Om nogle år taler vi ikke om ”digitalt” – det bliver implicit og integreret i alt, hvad vi laver. Alle industrier og virksomheder kan få gavn af at vurdere hvilke forretningsmodeller, der kan styrke deres forretning i fremtiden, for det kræver nye strategier, der går på tværs af værdikæder og ofte også uden for definerede industrier, hvor data er en afgørende faktor og differentiator”.
Digitalisering bliver næsten altid fremstillet som noget positivt – er der ingen bagsider?

 

“Der er positive og negative sider, når man arbejder med digitalisering, men det har ikke noget med digitalisering at gøre. Det kan have noget at gøre med, at man ikke designer arbejdsgange og processer digitalt og derved bygger ovenpå strukturer, der ikke er optimale eller inkompatible med et digitalt paradigme. Hvis man ikke forstår sine kunder og designer efter deres behov, kan man digitalisere alt det, man vil – uden effekt. Fokus skal væk fra digitalisering og over på hvilken værdi, vi ønsker at skabe for vores kunder og derved for vores forretning”.

 

Hvordan står Europa rustet sammenlignet med resten af verden inden for digitalisering?

 

“Europa er kommet igen med IoT og HW udvikling, som ligger mere naturligt til vores historie og DNA, hvor USA (og siden Kina) hidtil har været førende inden for software. Skal man generalisere, så er vi i Europa længere fremme på digitalisering af den offentlige sektor, hvor man i andre dele af verden er længere fremme på de kommercielle områder – især i USA, som er langt fremme i den private sektor”.

Faktaboks:
Natasha Friis Saxberg taler til VL Døgnet, torsdag den 7. juni 2018, kl. 14.15-15.15 i sessionen: INNOVATION OG BIG DATA
Læs programmet