VL-årstema 2018: “Disruption – Ledelse på fremtidens arbejdsmarked” – Der kommer snart invitationer

Regeringen har rakt ud efter VL som et ’Sounding Board’ til Disruptionrådet for i fællesskab at gribe mulighederne, identificere udfordringerne og gøre noget ved dem. Med andre ord: VL kan også med Årstemaet sætte præg på Danmarks fremtid.

Det er en fornem opgave, som VL går i gang med, og som vi støtter med udgangspunkt i Selskabets formål:

Dansk Selskab for Virksomhedsledelses formål er at fremme kendskabet til og forståelsen for moderne ledelsesprincipper og derved bidrage til økonomisk fremgang, sociale fremskridt og almindelig højnelse af levevilkårene i vort land.

På mødet den 17. maj vil Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen tale om fremtidens mest markante muligheder og udfordringer, og der vil blive stillet skarpt på lederens rolle i en tid, hvor fremtiden er uforudsigelig som aldrig før. Mødet foregår i København.

Dette og de fem kommende møder, som holdes i september i hhv Aalborg, Aarhus, København og Kolding faciliteres af Næstformand for VL-bestyrelsen Stina Vrang Elias og Kigge Hvid, der begge er medlemmer af Disruptionrådet. Det skal ikke være monolog, men dialog. Derfor er der et begrænset antal pladser til hvert af møderne. Mere herom følger snarest.

Mødet er en slags optakt til VL Døgnet, hvor fem af Døgnets indlægsholderne også er medlem af Disruptionrådet.

Disruption er den nye virkelighed

Ledelsesmæssigt betyder den disruptive virkelighed, at fortidens faste ansættelser afløses af medarbejdere, som ansættes i midlertidige stillinger, på fleksible kontrakter, som eksternt tilknyttet eller på kontrakt uden løn.

Arbejdslivet er ganske enkelt blevet mere uforudsigeligt – og derved også for lederen, som arbejder i krydsilden med forventningspres fra flere sider.

Det betyder ikke, at der foregår mindre styring, men snarere at styringen er blevet mindre gennemsigtig og mere uformel.  Det betyder, at du som leder i stigende grad befinder dig i et krydspres, hvor der skal eksekveres på organisationens nødvendige mål om at være forandringsparat, og derved konkurrencedygtig samtidig med, at man ikke nødvendigvis har formel autoritet i forhold til medarbejderne.

Regeringens Disruptionråd og temaerne

Regeringens Disruptionråd skal overordnet arbejde med fem temaer:

  1. Nye teknologier og forretningsmodeller
  2. Fremtidens kompetencer
  3. Frihandel og udenlandsk arbejdskraft
  4. Tidssvarende, smidige og gunstige rammevilkår
  5. Flexicurity 4.0

Alle temaer behandles to gange af rådet, som mødes over hele landet. VL’s møder tager udgangspunkt i rådets møder og arrangeres separat som nævnt ovenfor.  Det er tillige ambitionen, at årstemaet drøftes i samtlige gruppe én gang i løbet af 2018-2019.

 


Læs Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen’s brev til VL-grupperne her.

 

Læs også Formandens nytårshilsen her.