Gitte Hesselholt er Regional Vice President for Mölnlycke (Bruxelles) og har en karriere i en stribe større globale virksomheder. Hun blander sin egen ledelsescocktail med udgangspunkt i danske værdier og ledelsesprincipper. Involvering, delegering, lavt hierarki er nødvendigt, når nye teknologier kræver hurtige beslutninger. Her er Danmark et forbillede for resten af Europa. 

Hun vil tale om “Ledelse på et globalt marked” klokken 15.45-16.45 på VL Døgnet. Du kan tilmelde dig her.

Hvad er global ledelse for dig?

 

“Global ledelse findes ikke. Ledelse er et miks, hvor en leder er forankret i de værdier, hvor man er opvokset, hvorefter man plukker løs fra de steder, hvor karrieren har udviklet sig. I mine ledelsesprincipper er der altid noget klart dansk, som er fundamentet for min måde at lede på, selvom de fleste af mine jobs har været udenfor Danmark. Min opvækst har været dansk, og det sætter sit præg. De danske værdier skinner klart igennem på den måde, jeg leder på.”

 

”Mine børn har haft en helt anden opvækst og har derfor gået på internationale skoler. De har venner fra hele verden, og selvom de er danske – og hvis de bliver ledere – så vil de lede på en anden måde, end jeg har gjort. De vil være mere globale end mig og min generations ledere.”

 

”En leder vil altid være forankret i den kultur, hvor man kommer fra. Jeg er derfor mere dansk end mine børn er.”

 

Findes europæisk ledelse?

 

”Nej. De fleste virksomheder er lokalt forankrede. Især indenfor healthcare er der meget ringe grad af internationalisering. Derfor er det vigtigste at få ansat stærke lokale ledere. Inden for Mölnlyckes forretningsområder, er der ikke noget globalt marked. Det er lokalt. Derfor er det et spørgsmål om at få afbalanceret ledelsesstilen mellem den lokale og den danske måde at lede på. Nogle gange skal man gå på kompromis med hvem, der tager beslutningerne. I Bruxelles kigger alle på dig og forventer, at du tager beslutningen. Du har autoriteten, og dine medarbejdere forventer, at du tager beslutningen. I Danmark går det ikke at give ordre. I Belgien er det modsat. Her forventer man det. Til gengæld er der opblødning undervejs, hvor man i dag ikke kommer langt med den autoritative stil. Danske værdier er på forkant i Europa indenfor ledelse.”

 

”Europæisk ledelse er et kludetæppe af forskellige ledelsesprincipper, hvor ledere tager det med fra det land, de har arbejdet i og sammensætter det til sin egen unikke ledelsescocktail.”

Har vi noget at byde på i Europa ledelsesmæssigt sammenlignet med USA og Kina?

 

”Ja, ledelse i Kina er meget autoritet, og motivation er et spørgsmål om løn. De elementer har vi også i Europa; men slet ikke på det niveau. Det skal man respektere, og det kræver forståelse for konteksten. Til gengæld er der brug for at skabe mere åbenhed som i den danske ledelsestradition. USA har mere hierarkiske virksomheder end i Danmark. Samtidig har man ikke det samme sociale sikkerhedsnet som i Danmark. En fyring kan være katastrofal, fordi bl.a. sundhedsforsikringen bortfalder. Derfor er man mindre villig til at tage chancer indenfor ledelse.”

 

Hvilket godt ledelsesråd vil du give VL-medlemmerne?

 

”Hold fast i dine værdier fra dansk ledelse. Involvering, delegering, lavt hierarki er fremtidens ledelsesprincipper også uden for Danmarks grænser. Det er nødvendigt for at kunne tage hurtige beslutninger. Derfor er det nyttigt at være eksplicit omkring, hvorfor en bestemt beslutning er taget, og hvorfor det er den bedste i den konkrete situation – og så skal du mikse din egen ledelsescocktail.”