“AI kan løse mange af vores udfordringer hurtigere, end vi kan forestille os. Et af de store spørgsmål bliver, om AI også kan udvikle sig til en bevidsthed, hvor robotten begynder at være religiøs og udvise følelser. Det bliver muligt, medmindre vi som mennesker vælger at sætte foden ned over for det, som kan blive en trussel mod menneskeheden”, siger Zoltan Istvan

Zoltan Istvan er en af hovedtalerne på VL Døgnet og taler i eftermiddagens session: “AI & Fremtidens ledelse”.
Læs mere om Døgnet.

Hvordan vil kunstig intelligens påvirke ledelse?

 

Siden vi indgik aftalen om et indlæg på VL Døgnet, er interessen for AI eksploderet. Der er mere i medierne end nogensinde før, og politikerne er også begyndt at vågne op. Det er ikke så sært. Det kommer til at påvirke hele vores liv, og derfor også hvordan virksomheder skal ledes.

I Japan er en robot ved at blive valgt som borgmester. Det er et af de første eksempler på, at AI glider ind og overtager ledelsesopgaver.

”AI og Algoritmer er ikke korrupte, og der bliver altid taget objektive beslutninger, uden at pressionsgrupper kan påvirke beslutningsprocesserne. Særinteresserne er væk, og det bliver altid det bedste for helheden.

 

Terminatorfilmene med Arnold Schwarzenegger er et skræmmebillede af fremtiden; vil det ske?

 

“Der er ingen garanti for, at det kommer til at ske. I løbet at de næste tyve år vil der blive udviklet implantater, som forbinder vores hjernebølger med AI.

Den første terminatorfilm blev indspillet i 1984, og det har vist sig, at de var meget visionære i forhold til den fremtid, der venter os. Vi skal være forsigtige med teknologiens udvikling, således at maskinerne aldrig bliver klogere end os. Det kan vi undgå ved, at vores hjerner bliver sammenkoblet med AI”.


Behøver det at gå så galt?

 

Nej. Men det afhænger af lovgivningen og regulering. Her spiller terminatorfilmene en stor rolle, da de fleste politikere kender filmene og skyggesiden ved, at AI overtager magten. Derfor vil der være en stor vilje til at gribe ind over for, at AI ikke udvikler sig i farlig retning.

Regeringerne i USA, Rusland og Kina arbejder alle med AI fra et militært udgangspunkt, og her er det – endnu engang –  skræmmende, hvis maskinerne finder ud af, at de ikke længere har brug for mennesket.

Vi kommer også til at se på verden på en ny måde. Mennesket bliver en Cyborg, hvor grænsen mellem menneske og maskine gradvist udviskes. Vores øjne bliver eksempelvis i stand til at se bedre, vi bliver i stand til at foretage øjeblikkelige analyser af hvad, der er i et lokale, så snart vi går ind i det. Lige nu kan vi kun se en procent af lysspektret, men en robot kan se 60 procent. Det er en kæmpestor udvidelse af vores evner. Det vil ændre hele vores måde at leve på.

Kan AI sammenkobles med den menneskelige hjerne?

 

Vi får udvidet vores hjerner med AI således, at teknologien bliver en umiddelbar forlængelse af os selv. Vi vil altid være connected. Dermed bliver AI en del af den menneskelige evolution, hvor vi bliver gradvist klogere og mere effektive.

Teknologien bruges til at omforme hjernebølgerne til noget, som en computer kan forstå. Ved hjælp af algoritmerne vil teknologien være i stand til at vide, hvad du tænker, før du gør det.

Det kan også betyde, at vi bliver i stand til at uploade alle vores tanker og viden, når vi dør og dermed lever vi videre i form af en slags kunstig intelligens. Der bliver investeret voldsomme beløb i Silicon Valley i interface mellem den menneskelige hjerne og AI. Hvis vi er i stand til at koble os sammen med AI, vil det samtidig være det, som gør, at vi undgår bagsiden af AI.  

Den teknologi har vi allerede. Det amerikanske militærs piloter har eksempelvis hjelme, der gør dem i stand til at reagere hurtigere, fordi hjernebølgerne er i stand til kommunikere med flyet. Dermed er piloterne i stand til at reagere hurtigere.

Men det mest interessante bliver, at vi kan blive virtuelle personer, som lever i skyen, altså vores hjerne kommer til at leve videre.  Den store udfordring bliver, at den biologiske hjerne ikke er så hurtig som AI. Vi tænker en tanke ad gangen. AI tænker 10.000 tanker på en gang, og derfor er den i stand til at nå frem til en løsning på komplicerede problemer meget hurtigere end et menneske.

Elon Musk forventer, at i løbet af 4-5 år vil der være produkter på markedet, som kan forbinde hjernen med  AI.

 

Vil AI påvirke uddannelsessektoren?

 

Vi skal til at gentænke uddannelsessystemet. I stedet for at gå på universitetet, downloader vi viden til vores hjerner i stedet for. Der kommer til at ske meget inden for de næste ti år. Vi kommer til at opleve en teknologisk udvikling, der både bliver kraftigere og meget mindre.

FAKTABOKS

Zoltan Istvan har netop skrevet artiklen; “Becoming Transhuman: The Complicated Future of Robot and Advanced Sapient Rights”, https://www.cato-unbound.org/2018/04/13/zoltan-istvan/becoming-transhuman-complicated-future-robot-advanced-sapient-rights