Interview med CEO Jais Valeur, Danish Crown

“Vi har nogle unikke muligheder i Europa og Danmark for at fremstille differentierede og unikke produkter. Europa har en blanding af kulturer, specialiteter og mad, som ikke findes andre steder. Det skal vi være endnu bedre til at udnytte. Europas forskellighed er det, som kan give os et konkurrencemæssigt forspring”, siger topchefen Jais Valeur fra Danish Crown.

Jais Valeur taler til VL Døgnet 2018 i plenumsessionen “INNOVATION I EUROPA” sammen med bl.a. David Lloyd fra Alibaba.

Europa har gyldne muligheder, men de skal jagtes

 

Danish Crown er ikke udfordret på afsætningen i Europa. De har selv råvarerne og styrer en kompleks værdikæde. Den største strategiske risiko er, at de bliver fastholdt i at være råvareleverandør til andre og ikke selv står for forædlingen. I forhold til detailhandlen er det svært at tjene penge, hvis der kun er fokus på prisen og ikke andet. Til gengæld ser virksomheden gode muligheder indenfor foodservice, hvor der er stor vækst.

Danish Crown har netop indledt et samarbejde med Alibaba, og det kan være medvirkende til at ændre relationen til forbrugerne. Der har været et langt tilløb, og her hjalp det, at topchefen selv har erfaringer med Kina.

“Jeg boede i Kina fra 2006 til 2007 og arbejdede for Arla. Derfor har jeg førstehåndserfaring med at samarbejde med kineserne. Endvidere er jeg kinesisk gift. Lige nu sælger vi for fire milliarder kroner om året til det kinesiske marked. Danish Crown har fire salgskontorer i det store land, og vi står for 21 procent af Danmarks samlede eksport til Kina. Derfor er et samarbejde med Alibaba ikke noget, som er opstået tilfældigt. Det er en naturlig udvikling på en lang rejse. Faktisk er Kina nu blandt de fem største markeder for Danish Crown”, siger Jais Valeur og fortæller videre om mulighederne på det kinesiske marked.

Forbindelse med kineserne og den danske gris

Det Europæiske råvaremarked er presset, og priserne er faldet markant det sidste halve år. Det fremtidige marked ligger i hele Sydøstasien. Eksempelvis står Danish Crown for en tredjedel af den samlede danske eksport til Japan.

“Vores primære opgave er at skabe en stærk forbindelse mellem den danske gris og det kinesiske marked. Der er fire hjemmemarkeder i Danish Crown: Danmark, Sverige, Polen og UK. Kina er godt på vej til at blive det femte hjemmemarked. Derfor er vi ved at opføre en forædlingsfabrik udenfor Shanghai. Vi skal længere op i værdikæden og ikke bare sælge råvarer, altså fersk frosset kød til kineserne. Målgruppen er de 25 millioner indbyggere i Shanghai.

Det er i forbindelse med dette projekt, at vi kommer i kontakt med Alibaba. De ønsker at styrke deres position indenfor fødevarer, og vi har en række samtaler med dem. Jeg tror det ender med, at vi kan være med til at disrupte markedet for fødevarer omkring Shanghai med kød fra Danish Crown, der købes på nettet og leveres direkte til forbrugerne”, siger Jais Valeur.

Fra Kina til Europa

Indenfor internethandel har Alibaba og Kina en afgørende position, og de erfaringer kan med fordel overføres til Europa.   “I Kina er der forbrugere med penge, der er efterspørgsel på europæiske produkter, internethandlen er stærkt voksende, og det åbner nye muligheder. Derfor vil vi gerne afprøve de forretningsmuligheder, noget som med tiden vil kunne overføres til Europa og resten af verden. Det er vores vurdering, at markedet ikke er så modent endnu i vores del af verden. Amazon er ved at træde ind på dagligvaremarkedet i UK og Tyskland. De er der ikke rigtigt endnu. Her er kineserne meget længere med Alibaba. Danish Crowns udgangspunkt er at starte i Shanghai, og hvis det går godt, begynder vi at se nærmere på andre kinesiske storbyer. Deri er en værdifuld læring, som kan bruges i vores strategiudvikling”.

Slagterierne er med i forreste række

Danish Crown bruger mange ressourcer på automatisering. Det er der tradition for indenfor slagteriområdet. Henry Ford opfandt ikke samlebåndet. Det gjorde et slagteri i Cincinatti som de første tilbage i 1870’erne. Slagterierne har altid været med i forreste række med ny teknologi.

“Robotterne kommer også indenfor vores industri, men vi er stadig meget arbejdsintensive, og der er meget manuelt arbejde. Derfor investerer vi meget i robotteknologien. Hele landbrugssektoren har været meget avanceret med at tage digitaliseringen i brug. Der er et stort potentiale i Blockchain-teknologien, hvor man kan sammenkæde det enkelte dyr med forbrugeren. Også Big data er noget, vi bruger, og vil bruge intensivt fremover.”

“Fremtidens slagteriarbejder vil med tiden blive en robot Det vil styrke konkurrencekraften, hvor vi har været udfordrede på grund af de høje lønninger i Danmark. Vi har råvarerne til at fremstille premium produkter, men de høje lønninger afholder os fra at få det gjort, men jeg tror på, der er gyldne muligheder forude”.

Maven er fuld

Selvom der er gyldne muligheder forude, er der alligevel en opsang fra Jais Valeur til vores del af verden: “Europa er ikke sulten nok. Vi er for selvtilfredse. Maven er fuld. Der er ikke nogen grund til at gå på jagt”.