Rigtig Godt Nytår!

……….og stor tak for det gamle år. Sidste år opfordrede jeg til engagement. Engagement i din VL-gruppe og i Selskabets aktiviteter. Så langt vi kan se tilbage er 2017 det år, hvor flest VL-medlemmer deltog i fællesarrangementer i Selskabet. Det er én af vores målsætninger at skabe stærke netværksplatforme, som bliver brugt af medlemmerne. Det er godt at se, at det så faktisk sker. Tak for engagementet. Man kan heller ikke blive andet end glad, når man ser medlemmernes tilfredshed med medlemskabet af både Jeres grupper og af Selskabet. Det er historisk højt………ud af de tre gange, vi har spurgt til medlemstilfredshed 🙂

Men alt er, som det plejer….., der er fortsat plads til forbedringer!

Dansk Selskab for Virksomhedsledelse er Danmarks topledernetværk nummer et. Men vi kan desværre se, at medlemssammensætningen i stigende omfang ikke stemmer overens med målsætningerne. Hver VL-gruppe skal have en diversificeret sammensætning af topledere på tværs af brancher af private og offentlige organisationer, kvinder, mænd, yngre og ældre ledere. Derudover siger Selskabets vedtægter, at vi skal have deltagelse af nøglepersoner, som spiller en aktiv rolle i den offentlige meningsdannelse.

Det er ikke situationen i alt for mange VL-grupper. Vi skal have skruet op for diversiteten og for prioritering af dem, som bærer og udvikler samfundet og gør en forskel. Det giver stærkere grupper og et stærkere og mere eksklusivt Selskab!

Andelen af kvinder er lav og vokser for langsomt. Vi har en underrepræsentation af topledere fra offentlige organisationer og en overrepræsentation af ledere fra liberale erhverv/konsulentvirksomheder. Ledere fra private virksomheder er ikke overraskende størst. Mere overraskende er det måske, at grupperne ikke rekrutterer mange topledere fra de største private virksomheder.

Der er en eksistentiel udfordring. Hvis vi også fremover vil være Danmarks stærkeste topledernetværk, så skal vi alle tage skeen i den anden hånd og gøre noget anderledes. Så tag dialogen i din egen gruppe, og beslut jer for, hvordan I prioriterer den løbende udskiftning af medlemmer. For at tiltrække de stærkeste medlemmer skal I måske kigge på jeres gruppes vedtægter. Er mødeformaterne tilstrækkeligt interessante og giver de den fleksibilitet der skal til for at rumme de allestedsnærværende meningsdannere og de tunge topledere m/k?

 

Fik vi noget ud af 2017?

Vi synes, vi nåede meget i 2017, når vi selv skal sige det! CBS var værter for VL Døgnet.  Det faldt sammen med deres 100 års jubilæum, og det blev en herlig sommerdag på Frederiksberg, med over 700 deltagere som både oplevede de tunge klassiske talere, og de unge ”disruptive” talere. Tak til CBS for et engagerende VL Døgn med både skoleskema og spisefrikvarter!

I det forgangne år lancerede vi for første gang et samlet Årstema: “Design af ledelse”. Under denne overskrift afholdt vi – under Christian Bason’s lederskab – medlemsmøder i både Øst- og Vestdanmark, vi fulgte op med dialogværktøjer til grupperne og bandt det hele sammen med konferencen til vores Årsmøde. Målet var, at alle medlemmer skulle i berøring med og forhåbentlig inspireres af emnet gennem mindst ét af vores initiativer. Vi kom nok tæt på!

Efter meget fødselsbesvær fik vi også lanceret VL´s nye Intranet. Hovedparten af grupperne anvender det nu til medlemsadministration, og over 80% af medlemmerne er aktive. Så hvis du er én af de sidste 20% så gå over i din browser og skriv VL.dk og klik dig ind under fanebladet VL-intranet. Det er her, miraklerne sker 🙂

VL´s internationale ekspansion fortsatte i 2017. Nye grupper blev etableret i både Moskva og Sydkina (Hong Kong/Guangzhou), og vi har nu 17 udenlandske grupper.

 

Men nu er det 2018, så hvad er det, du kan forvente af dit medlemskab?

Vi har valgt at satse meget på Jer, som er gruppeformænd. I er nemlig præmisskabende for, at de enkelte VL-grupper fungerer godt og leverer på formålet med VL. Vi gennemfører et antal arrangementer med formændene, hvor I forhåbentlig både inspireres og får værktøjer til arbejdet. Vi starter med en Formandslounge i januar i hhv. København, Kolding og Aalborg, og i forbindelse med VL Døgnet afholdes et formandsarrangement på Herlufsholm aftenen før VL Døgnet. Jeg håber, vi får rigtig mange formænd at se til arrangementerne.
Kontakt gerne VL-sekretariatet på mailto:info@vl.dk, hvis I har spørgsmål til arrangementerne.

 

Årstema

Arbejdet med et Årstema holder vi fast i. Konceptet for Årstemaet 2018, som drives af Stina Vrang Elias og Kigge Mai Hvid, tager udgangspunkt i et samarbejde som regeringen og Disruptionrådet gennem Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen og Beskæftigelsesministeriet har foreslået. Vi arbejder med en model, hvor VL skal bruges som et parallelt ”Sounding Board” ift. Disruptionrådet. De ønsker en dialog med erhvervslivet om de tanker, vi gør os om Rådets emner. Emnerne som behandles er:

  • Nye teknologier og forretningsmodeller.
  • Fremtidens kompetencer.
  • Frihandel og udenlandsk arbejdskraft.
  • Tidssvarende, smidige og gunstige rammevilkår.
  • Flexicurity 4.0.

Jeg synes, det er vores opgave at stille op. Vores formål i Dansk Selskab for Virksomhedsledelse lyder:

Dansk Selskab for Virksomhedsledelses formål er at fremme kendskabet til og forståelsen for moderne ledelsesprincipper og derved bidrage til økonomisk fremgang, sociale fremskridt og almindelig højnelse af levevilkårene i vort land.

Når man fra landets ledelse ønsker dialog om, hvordan man skaber de bedste remmer for Danmark, så stiller vi naturligvis op. Jeg regner med jeres engagement!

 

VL Døgnet på tur…….igen

VL Døgnet rykker endnu engang uden for København, når vi torsdag den 7. juni 2018 åbner slotsportene for VL Døgnet 2018 på Borreby Herreborg ved Skælskør på Vestsjælland. VL15 har sat os alle i stævne med temaet ”Europas Fremtid – mod alle odds”. Programmet indeholder en perlerække af danske og udenlandske indlægsholdere, der alle giver deres perspektiv på ledelse i Europa mod alle odds. Med dette højaktuelle emne tør vi godt love, at det endnu en gang bliver et VL Døgn, som bliver både tankevækkende og inspirerende. Husk at melde dig til:

https://vl.dk/event/vl-doegnet-2018/Vi fortsætter også i 2018 med at styrke relationen til de udenlandske VL-grupper. Paris-gruppen inviterer eksempelvis alle VL medlemmer til et stormøde den 22. januar 2018 i Paris. Check programmet ud på Intranettet – under fanebladet Diskussioner: https://intranet.vl.dk. Med 17 udenlandske grupper er der gode muligheder for danske VL-medlemmer til at få inspiration og netværk i udlandet. Så hvis du planlægger ophold i udlandet, så check på intranettet om den lokale gruppe afholder VL-møde. Deltag og udvid dit netværk!

Afslutningsvis vil jeg gerne takke vores direktør Bjørn Karsholt for et solidt stykke arbejde for Selskabet de seneste 5 år. Bjørn fratræder stillingen 1.2.2018, men vil være tilknyttet i en periode efterfølgende for at sikre en god overgang. Samtidig vil jeg gerne ønske Ida Bratting Kongstad velkommen som ny direktør fra 1.2.2018. Vi glæder os til samarbejdet.

Det var ordene. Jeg håber, du finder noget fra Selskabet, du kan bruge i 2018 til at styrke dit lederskab. Og synes du, der er noget, vi kan gøre bedre, så er jeg og bestyrelsen ikke mere end en mail (jww@vl.dk) eller et telefonopkald væk (+45 23475640).

 

Rigtig Godt Nytår – på bestyrelsens vegne – og på gensyn.

Jens Wittrup Willumsen
Bestyrelsesformand