Resultatet af den seneste medlemsundersøgelse kan bruges til at gøre din VL-gruppe endnu bedre. VL88 er en af de grupper, som bruger den til at få et overblik over ‘hvordan det går’.

‘Med en gennemsnitlig tilfredshed med udbyttet af VL88-medlemsskab på 4,78 (med 5,00 som højeste score) kunne vi på vort sidste VL88-møde ønske hinanden tillykke med resultatet af medlemsundersøgelsen. Det viser dog, at vi har plads til forbedringer inden for networking. Derfor sætter vi nu ‘networking uden for møderne’ på agendaen for hvert møde, siger formanden Niels Lundorff, som bruger resultatet af medlemsundersøgelsen aktivt. 

Stadig et ‘gap’

Der er stadig et ‘gap’ mellem det, medlemmerne forventer af deres gruppe og det, der opleves i grupperne. Der er plads til forbedringer

inden for både inspiration og sparring om ledelse, orientering om erhverv- og samfundsforhold, ideudvikling og faglige udfordringer. Den opfattede væsentlighed og udbytte af de omtalte temaer har stor indflydelse på den samlede oplevelse af et medlemskab af VL-gruppen.

Se resultatet for din gruppe

Du kan hente resultaterne om netop din VL-gruppe under fanebladet ‘Dokumenter’ på intranettet: https://intranet.vl.dk/index.php. Du kan også sammenligne resultatet for din gruppe med resultatet for de øvrige grupper, samt se udviklingen fra undersøgelsen i 2015.