Nu er der en hvid plet mindre på VL-verdenskortet. Der er netop blevet etableret en gruppe i Moskva. Millionbyen er Ruslands økonomiske dynamo. Byen står for 25 procent af det russiske BNP. Christian Riegels Hjorth er formand for VL76, og han har samlet 13 medlemmer. Der er stor forskel på at drive virksomhed i Danmark og Rusland. VL-gruppen er stedet for danske executives, der har behov for at diskutere dagligdagen og at få tips og gode råd til, hvordan hverdagen bliver lidt nemmere i en anderledes kultur.

Hvem er medlemmerne af gruppen i Moskva?

Primært danskere, som ikke nødvendigvis er ansat i danske virksomheder. L’Oreal, KPMG og Phillip Morris er nogle af de udenlandske virksomheder, som er begunstiget med danske ledere. Den danske ambassadør og en lokal topchef fra Coloplast er også medlemmer. Der er ikke nogen målsætning om, at gruppen skal være stor. Det vigtigste er, at vi har en solid og dedikeret gruppe, og at vi har tillid til hinanden. Det skal være det primære – og ikke om vi er 13 eller 33 medlemmer. Det er en betingelse, at der er en eller anden form for tilknytning til Danmark. Ellers kan alle executives blive optaget.

Hvordan foregik det første møde?

Noget af det vigtigste i en VL-gruppe er opbygning af tillid. Men det har vi allerede blandt medlemmerne i gruppen, eftersom vi kender hinanden fra det danske miljø i Rusland. Derfor kunne vi gå direkte til de formelle ting (vedtægterne og nedsættelse af styregruppe), som det kræver at stifte en VL-gruppe. Vi var ti ud af 13 medlemmer med til det stiftende møde, hvor vi også diskuterede, hvilke temaer, vi gerne vil tage op i det kommende år. Vi aftalte at mødes seks gange om året, og mødeorganiseringen går på skrift fra medlem til medlem.

Hvordan er det at være dansk leder i Rusland?

På en række områder er det meget anderledes. I Danmark har vi en meget lav magtdistance, hvor der i Rusland er en mere vertikal magtstruktur, så man skal være mere ”leder” end i Danmark. Det forventes ganske simpelt af medarbejderne. Det er dog herligt at opleve, hvordan især de yngre russiske medarbejdere trives med den frihed, som en dansk ledelsesstil giver.

Hvor er den største forskel mellem Rusland og Danmark?

En meget slående forskel er betydningen af relationer og referencer i de to lande. Hvor man i Danmark umiddelbart stoler på sine medmennesker, myndigheder og samarbejdspartnere, så stoler russerne i udgangssituationen især på den nærmeste familie og venner. Derfor at det særligt vigtigt at opbygge gode personlige relationer til ens samarbejdspartnere, og det kan tage tid – men uden tillid har al forretning jo svært ved at lykkes, uanset, hvilket land man agerer i.

VL-medlemmerne

Her er oversigt over hvem, der er med i hvilke grupper.