Danske virksomheder er ikke gearet til fremtiden. Som organisationer halter de bagefter, når det drejer sig om de afgørende kompetencer, der vurderes vigtige for at opnå succes (se faktaboks).

Sådan lyder konklusionen i en ny undersøgelse; ”Fit for fremtiden? VL medlemsundersøgelse 2017”, der er foretaget af CBS og Megafon for Dansk Selskab for Virksomhedsledelse i forbindelse med det forestående VL Døgn. Du får dit personlige eksemplar på VLDøgnet af de tre undersøgelser. “VL-Medlemsundersøgelsen” er den første.

 

Selvsikre ledere – dårlig organisation

De samme ledere, der bedømmer deres egne organisationer til at være i bedste fald ”gennemsnitlige”, har imidlertid en ganske anderledes positiv og selvsikker vurdering, når de i samme undersøgelse bliver bedt om at vurdere deres eget niveau i forhold til de syv nøglekompetencer. Her siger toplederne, at de selv ligger ”højt” eller ”meget højt”.

 

Intet glansbillede

Selv om topchefernes selv-vurdering indeholder et vist element af selvovervurdering, så er det grundlæggende et problem, hvis toplederen er på den grønne gren højt hævet over medarbejderne:

 

De glemte talenter

Under en tredjedel af toplederne tilkendegiver nemlig, at der i deres organisation i meget høj eller høj grad fokuseres på aktiv talentledelse og på at skabe en base af fremtidige ledere.

På samme måde er det kun hver tredje af de adspurgte ledere, der mener, at deres virksomhed kan forsvare sig mod disruption eller skabe disruption inden for egen branche.

 

Faktaboks

VL Døgnet har i år fokus på netop ledelseskompetencer, og undersøgelse viser tydeligt, at der er brug for i højere grad at styrke virksomhederne i forhold til fremtidens kompetencekrav.

De kompetencer, der vurderes til at være særligt vigtige, er at være datadrevne, kommunikerende, samfundsorienterede, forandrings-duelige, strategiske, talentudviklende og kundeorienterede.