Interview med Kim Christian Hvidkjær, CEO, Simply-CRM.com

 

Det nye intranet er udviklet for at styrke samarbejdet i og mellem grupperne, og det er baseret på den nye danskudviklede og brugervenlige CRM-platform Simply (www.simply-crm.com). Det nye intranet gør således den praktiske administration nemmere – og det sikrer medlemmerne endnu mere værdi af deres medlemskab af VL.

 

Hvornår går det nye intranet i luften?

 

Intranettet testes i skrivende stund for at sikre, at opsætningen og de forløb, der er indbygget, fungerer efter hensigten.  VL77 er den første prøvegruppe. Den 6. april bliver alle medlemmer orienteret om lanceringen, som sker den 17. april. Den 13. april lukker det gamle intranet, hvorefter der ikke vil være adgang til gruppens filer og arrangementer. Medlemmerne og deres kontaktinformation bliver overført automatisk, og fremtidige (ikke historiske) arrangementer flyttes manuelt til det nye intranet.

 

Hvordan bliver lanceringsforløbet?

 

Samtlige medlemmer modtager en velkomst-email. Her vil der være guide til, hvordan de foretager opdatering af deres oplysninger. Første gang et medlem logger på, vil man blive ledt til en side, hvor kontaktinformation og billede kan indtastes. Endvidere kan man vælge kodeord og sikkerhedsspørgsmål.

 

Hvad kan det nye system i forhold til det gamle?

 

Det er mere brugervenligt, og der er langt bedre dialog-værktøjer. Samtidigt vil der være en bedre automatisering af processerne med tilmelding til VL-møderne og andre af de tidskrævende administrative ting. Det er bl.a. registrering af mødeprocenter, rykkere og andet, ligesom det er vores tanke at udvide dette over tid i takt med tilbagemeldinger og ønsker fra VL-grupperne Der bliver endvidere oprettet en stribe INTERESSEGRUPPER. Styrken i det ligger i, at interessegrupper etableres på tværs af grupperne. Det vil være muligt at drøfte og debattere emner, der er relevante og aktuelle for dem. Det skaber interaktion og relationer på tværs af grupperne.

Hvis du har forslag til interessegrupper, må du gerne skrive til Vlfeedback@simplycrm.dk

 

Hvem står for optagelserne i interessegrupperne?

 

Det bliver en slags virtuel VL-gruppe. Der udpeges en formand, som får ansvaret for gruppen og dermed også for, hvem der bliver optaget. Det vil være nødvendigt med nogle optagelseskriterier for at sikre relevante medlemmer. Det bliver den enkelte gruppeformand for interessegruppen, der afgør dette.

 

Hvilken information vil et medlem af VL få via det nye intranet?

 

Der vil være nyheder om, hvad der er sket i din gruppe siden sidst og fra interessegrupperne og endelig også fra Selskabet. Hver gruppe har endvidere sit eget diskussionsforum. Her bestemmer den enkelte gruppe selv, hvad de ønsker at drøfte i de nye virtuelle rum.

 

Hvordan kan gruppeformanden bidrage til en succesfuld implementering?

 

I starten er det det vigtigste, at alle medlemmerne kommer med på den nye platform. Det bliver en af formanden for VL-gruppernes vigtigste opgaver efter den 17. april. Simplys side deltager gerne i gruppemøder og gennemgår det nye VL Intranet. Det er vigtigt, at medlemmerne kommer med, og derfor har vi en standardiseret rykkerproces for de medlemmer, som ikke er kommet med i første omgang.