VL er i gang med at sætte dagsordenen med årstemaet “Design af ledelse”. Årstemaet skal være omdrejningspunkt for de tværgående medlemsmøder og samtidig være til inspiration for grupperne.

Christian Bason skrev sidste år bogen “Form Fremtiden”. Bestyrelsesformand Jim Hagemann Snabe skrev forord til bogen. Det følger hermed i en opdateret og forkortet version:

“En gang imellem bryder vi de givne antagelser og bruger nysgerrigheden og kreativiteten til at designe nye løsninger, der udfordrer det bestående og åbner nye muligheder. Denne udvikling er kendt fra naturen, hvor forbedringerne drives af mutationer baseret på tilfældigheder.

Når vi mennesker designer nye løsninger, kalder vi det ikke mutation, men derimod innovation. Og ideelt set sker innovationen ikke ved tilfældigheder som i naturen, men derimod gennem en målrettet designledelse.

Ofte forbinder vi ordet design med det synlige og æstetiske ved et fysisk produkt – hvordan produktet opleves. Vi taler om et godt design, et klassisk design, et moderne design – ja selv et dansk design. Men design handler i virkeligheden om meget mere end det synlige ved et produkt.

Holistisk problemløsning

Designledelse er en proces, der forudsætter evnen til at forstå et givent problem samt evnen til at designe et system, der løser problemet holistisk. Ikke blot det ydre – men det hele. Og det gælder, uanset om vi beskæftiger os med simple mobile betalinger eller komplekse transportsystemer baseret på selvkørende biler, der ikke forurener.

For at skabe et godt design kræves meget mere end et lækkert ydre. Det er hele oplevelsen – og ideelt set også produktets indflydelse på omgivelserne – der bør designes.

Bæredygtige løsninger

I en verden med syv milliarder mennesker, et stigende forbrug og begrænsede ressourcer vokser behovet for at designe nye løsninger på mange af vores væsentlige problemer. Og kun gennem holistisk designledelse kan problemerne løses bæredygtigt. En kontinuerlig forbedring af et givent produkt, så det fx ikke forurener så meget, er naturligvis ønskværdigt. Men for at skabe en løsning, der i stedet bidrager positivt til miljøet, kræves et design, der tager hele livscyklussen med i betragtning, og som udfordrer antagelsen om, at der nødvendigvis må være et spild. Sådanne løsninger skabes kun gennem målrettet og holistisk designledelse”.

Læs mere om bogen: http://www.gyldendalbusiness.dk/products/9788702159400.aspx

Christian Bason

Adm. direktør, Dansk Design Center