Kære VL-medlem,

Godt Nytår! Så står der pludselig 2017 på datolinjen. Jeg håber, at der har været tid til at nyde helligdagene. Nu er vi så på vej op i tempo igen.

Vi er medlem af samme forening, Dansk Selskab for Virksomhedsledelse, og jeg vil med denne hilsen kort dele mit billede af, hvor vi står ved indgangen til 2017.

Et bedre og stærkere VL

Medlemmerne har givet bestyrelsen mandat til at arbejde for et stærkere topledernetværk med klar fokus på ledelse – både gennem de større fælles arrangementer og de enkelte VL grupper’s møder. Vi er optaget af at give alle medlemmer bedre forudsætninger for at udøve ledelsesgerningen, ligesom vi gerne vil deltage i debatten om, hvordan vi driver organisationer gennem de store forandringer, som er blevet et grundvilkår.

Du spiller som medlem en væsentlig rolle for, at vi alle kan lykkes. Ikke mindst gennem aktiv deltagelse i din egen VL-gruppe. Netop din medvirken er nødvendig, for at gruppen bliver et stærkt forum for udviklende dialog med en udfordrende og stimulerende medlemssammensætning.

Mange grupper har i 2016 arbejdet intensivt med at øge kvaliteten af deres møder. Her har medlemsundersøgelsen fra november 2015 været et vigtigt redskab i værktøjskassen. En af udløberne af undersøgelsen blev til den lille bog “Tak og Tone”, som vi har opfordret alle til at bruge til refleksion, dialog og handling.

Men vi er ikke i mål endnu. Jeg håber, at du vil gøre dit for, at vi kommer nærmere i 2017.

Der vil i efteråret blive søsat endnu en medlemsundersøgelse, som skal give os alle mere indsigt i, hvor langt vi er kommet i arbejdet for at skabe det topledernetværk, som vi alle forventer.

Internationale grupper

Selskabets tilbud til de internationale grupper er ikke så godt, som vi ønsker det. Det har vi i bestyrelsen nu sat fokus på. For at komme tættere på denne problemstilling tog jeg i 2016 imod en invitation fra VL88 og besøgte gruppen i november i Warszawa. Gruppen havde arrangeret et fantastisk inspirerende program med møder hos en række danske og polske virksomheder med dansk ledelse. Konklusionerne var mange, og jeg tog talrige gode inputs med hjem. Én af ideerne er, at VL skal se på mulighederne for at facilitere VL-møder på tværs af landegrænser.

Årstema

VL skal sætte dagsordenen inden for dansk ledelse. Derfor har vi besluttet, at lancere et årstema, som skal være krumtappen i mange af vores aktiviteter. Det gælder både de tværgående medlemsmøder, gruppemøderne og ikke mindst vores kommunikation. På generalforsamlingen fremlagde adm. direktør Christian Bason, Dansk Design Center (VL42), som er sat i spidsen for dette initiativ, de første indledende tanker om årets tema: “Design af ledelse”.

Design er mere end bare en pæn stol. Design er en tilgang til innovation og ledelse, som virksomheder og organisationer kan bruge til at skabe innovative organisationer, og dermed skabe nye produkter, services og forretningsmodeller – og succes

Fantastisk VL Døgn i Horsens

2016 var også et år med mange gode arrangementer i VL. Her i begyndelsen af året er det især værd at tænke tilbage på sidste års VL Døgn. Det blev en stærk manifestation i utraditionelle rammer. Stor tak til Horsens-grupperne og alle deltagerne.

Selskabets kommunikationsstrategi er ved at blive omsat til praksis. Vi arbejder på at blive synlige på flere platforme og på at gøre vores kommunikation stærkere. VL Nyt er blevet strammet op, og et nyt intranet bliver rullet ud nu. Jeg håber, du bliver glad for de nye tiltag og vil give os feed-back på det, du oplever.

I 2017 bliver det endnu bedre at være medlem af VL.

I starten af det nye år vil intranettet være fuldt implementeret. Der vil være mange nye funktionaliteter, som vil gøre det nemmere at kommunikere i gruppen, mellem grupperne og i forhold til Selskabet.

Den 28. februar og den 8. marts holdes morgenmøde i hhv. København og Kolding, hvor ledelsestemaet lanceres. Morgenmøderne efterfølges af formandsmøder samme dag.

Den 1. juni holdes VL Døgnet 2017, det foregår på CBS, som i år fejrer 100-års jubilæum. Overskriften er “Back to School – Kompetencer for fremtiden”. Husk at tilmelde dig.

Til efteråret planlægger vi endnu flere arrangementer.

Tak til mange

Til slut vil vi gerne takke for det gode samarbejde med de enkelte grupper, formændene og ikke mindst med sekretariatet. Vi ser frem til et spændende 2017.

Godt Nytår til dig og dine.

P.v.a. Bestyrelsen i Dansk Selskab for Virksomhedsledelse

Jens Wittrup Willumsen
Bestyrelsesformand