Af: Henrik Ørholst

VL skal sætte dagsordenen inden for dansk ledelse. Hvert år vil der blive fastlagt et årstema, som skal være en del af Selskabets aktiviteter. Direktør Christian Bason fra Dansk Design Center er af bestyrelsen sat i spidsen for dette initiativ. I 2017 er årstemaet Design af Ledelse.

 

Design er, hvad du leverer.

“Design af ledelse er et spørgsmål om at skabe det rigtige miks mellem forretningsmodel, systemer, produkter, services og medarbejderne. Det er i det krydsfelt, man har kontakten med omverdenen og dermed kunderne. Det er her, vi finder “sandhedens øjeblik”, hvor der skabes en oplevelse i et effektivt samspil”, siger direktør Christian Bason, direktør for Dansk Design Center, og formand for årstemaets arbejdsgruppe 2017.

 

Design af ledelse er meget mere end design.

“I dag er mange danske virksomheder ved at genopdage, hvordan succes ikke kun afhænger af at designe overlegne produkter, men også af at designe sammenhængende, værdiskabende brugeroplevelser”, siger Christian Bason.

 

Det er ikke kun traditionelle designorienterede virksomheder, som har brug for Design af Ledelse.

“Leo Pharma som sætter brugeren ”Sarah” i centrum for sin strategi, Coloplast som har skabt et helt nyt design DNA, og Danske Bank som har disruptet sin egen branche og gjort MobilePay til en ny standard, er stærke eksempler. Også små og mellemstore virksomheder og offentlige institutioner kan have gavn af Design af Ledelse. Thürmer Tools har taget design og Design af Ledelse til sig i sine bestræbelser på at omfavne fremtidens produktionsteknologi. Helsingør kommune uddanner elever, lærere og ansatte i skoleforvaltningen i design som tilgang til at løse globale udfordringer”, fortsætter Christian Bason.

 

Design af Ledelse i VL-regi:

I foråret 2017 holdes to medlemsarrangementer med overskriften “På sporet af Design af Ledelse” i hhv. København og Kolding (28. februar og 8. Marts 2017).

Design af Ledelse bliver også flettet ind i VL Døgnet ”Back to School” på CBS’ den 1. juni 2017. Her vil vi blandt andet introducere medlemmerne til en ”dialogpakke”, som de kan bruge til en temadrøftelse i de enkelte grupper.

VL-medlemmer inviteres derudover gennem en ”kronik-stafet” til at formidle refleksioner og erfaringer vedrørende Design af Ledelse.

Temaet afsluttes med et større afsluttende medlemsarrangement, hvor der er fokus på dialog og erfaringer fra det år, der er gået, og endelig evalueres værdien af et VL-årstema på generalforsamlingen i 2017.

 

Arbejdsgruppen bag VL-temaet udgøres af:

Stina Vrang Elias, adm. direktør, DEA og næstformand i VL’s bestyrelse.

Christian Bason, adm. direktør, Dansk Design Center.

Jakob Stengel, Managing Partner, Case Rose InterSearch.

Lene Dammand Lund, rektor, Det Kongelige Akademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering.

Mette Østergaard, chefredaktør, TV2 NEWS.