På vegne af bestyrelsen og styregruppen glæder det mig at invitere dig til VL Døgnet den 1. juni 2017 på CBS i København.

I dag præsenterer vi programmet og sætter hermed navn på udvalgte talere. Du kan se programmet nu. I løbet af det nye år løfter vi sløret for endnu flere prominente talere.

Under titlen “Back to School – Kompetencer for fremtiden” danner CBS i sit 100 års jubilæumsår rammen om en vidensdag med fokus på fremtidens udfordringer og muligheder. Hele Campus inddrages i arrangementet og bringer dig tæt på de studerende, professorerne og de stærke formidlere, der alle vil fylde dig med den nyeste viden.

Udover at deltage i Key Note Sessions vil du følge et individuelt skoleskema med forelæsninger og seminarer, som vil ruste dig til at identificere de kompetencer, der bliver brug for i morgendagens voldsomt omskiftelige verden.

Glædelig Jul, Godt Nytår og Velkommen “Back to School”

Med venlig hilsen/Kind regards

Jens Wittrup Willumsen
Formand