Interview med nyt bestyrelsesmedlem: Anne Mette Dissing-Immerkær

Anne Mette Dissing-Immerkær har travlt. Hun er headhunter hos Amrop og er netop valgt som nyt medlem af VL’s bestyrelse. Det er en styrkelse af bestyrelsen, fordi hun konstant er i tæt kontakt med ledere fra både det offentlige og private samt fra ind- og udland. Det giver hende en unik mulighed for hele tiden at have fingeren på pulsen.

VL skal være relevant

“VL skal være relevant. Der er mange forskellige uformelle netværk, målrettede grupper og tilbud. Derfor skal et medlemskab af VL være et vigtigt redskab i en topleders værktøjskasse. Vi skal have skabt en følelse af, at en succesfuld topleder skal være medlem af VL”, siger Anne Mette Dissing-Immerkær..

VL er udfordret

“For at forblive relevante for de enkelte medlemmer er det nødvendigt, at der løbende gennemføres generationsskifte, og at der herigennem sikres en høj diversitet i bred forstand. Det vil sige, at den rette kombination af erfaring, alder, køn, branche og nationalitet er i fokus. Jeg tror, at der bør skiftes 1-2 medlemmer ud hvert år”, siger Anne Mette, og fortsætter med at sætte fingeren på et ømt punkt:

Udenlandske erhvervsledere skal også være med i VL

“Vi må erkende, at vi ikke har været gode nok til at få de udenlandske topchefer ind i VL-grupperne. Vi har en forpligtelse til at invitere disse til netværket. Med flere udenlandske erhvervsledere vil grupperne ligeledes blive udfordret på den homogenitet, der præger mange grupper, og derved sikre udvikling og fornyelse”, siger Anne Mette.

Mit bidrag

”Jeg håber, at når min valgperiode udløber om seks år, vil jeg kunne se tilbage på en periode, hvor vi sammen har skabt et mere mangfoldigt netværk. En af mine målsætninger er at bringe flere utraditionelle kandidater i spil. Som rådgiver har jeg en bred berøringsflade med dansk erhvervsliv, hvilket gør mig i stand til at inddrage perspektiver fra en række forskellige funktioner og brancher. Jeg tror på, at det er vigtigt, at der ligeledes i bestyrelsen er en bred repræsentation fra både rådgivere og praktikere, for netop at få flest mulige perspektiver på diverse problemstillinger og udviklingsområder. Min erfaring er, at rådgivere og praktikere supplerer hinanden rigtig godt.”