Nye initiativer fra bestyrelsen får VL i overhalingsbanen, men det var også et tilbageblik på året. 300 VL-medlemmer havde sat kryds i kalenderen den 3. oktober. VL-årsmødet bestod af to dele: Generalforsamlingen og arrangementet: “Danmarks udfordringer set udefra”.

TAK OG TONE.

Flere grupper oplever udfordringer med engagement, mødefrekvens og generationsskifte. Derfor udgives bogen “Tak og Tone” med inspiration til, hvorledes den gode gruppe holdes i gang.

Bogen blev uddelt til deltagerne og sendes til uddeling på din gruppes næste møde. Vi kalder det en stille hvisken til refleksion og aktion. Læs citaterne her.

Kommunikation i flere trin.

Kommunikation er vigtigt. Også for VL. Først fik vi styr på design. Det var sidste år. Nu har vi fokus på indhold. Her kan du se frem til en flerstrenget kommunikation, der består af internet, intranet, VL Nyt, LinkedIn, temamøder og ikke mindst en App.

Intranettet på vej.

I disse dage undergår det ny intranet de sidste tests. Det er svært med sikkerhed at sige, hvornår alt er endeligt på plads. Dog forventer vi, at det sker her i 2. halvår.

Det nye sort.

“Årstema” er den nye sort i VL. For at skabe en sammenhæng i aktiviteterne foreslås det, at der skal være et samlet årstema, som er “Designledelse”.  Det skal være til inspiration for grupperne og alle former for VL-møder. Stina Vrang Elias og Christian Bason er i spidsen for dette projekt. Det endelige indhold af årets tema er ikke fastlagt, og vi holder jer løbende orienteret om udfoldelsen.

Stockholm, Schweiz og Singapore

På Årsmødets sidste del fortalte President & CEO Birgitte Bonnesen fra Swedbank, CEO Tom Knutzen fra Jungbunzlauer og Jyllands-Postens korrespondent i Asien Jan Lund om, hvordan de så på Danmark fra deres udkigspost i hhv. Stockholm, Schweiz og Singapore. Nogle spændende timer med Ole Krohn fra TV2 Business som moderator.

Jan Lund har skrevet en klumme i Jyllands-Posten om arrangementet.
Den kan du læse her.

Og til slut.

Der var et godt regnskab for 2015/2016 og tilsvarende budget for 2016/17, som kan ses her i præsentationen. Jens M. Howitz kunne ikke genvælges til bestyrelsen i henhold til vedtægterne. Nyt bestyrelsesmedlem er Anne Mette Dissing-Immerkær. Jens Wittrup Willumsen blev genvalgt som formand.

 

David Perrin var forbi og tog en stribe stemningsbilleder. Dem kan du se her.