”I refuse to join any club that would have me as a member,” sagde Groucho Marx, da han blev spurgt, om han ville være medlem af en klub. På VL-årsmødet fik du bogen ‘TAK OG TONE’, eller du modtager den direkte fra formanden i din gruppe. Bogen er et supplement til vedtægterne. Her er et uddrag: 

Udvalgt og indvalgt

“VL er et forum, hvor folk med indlysende kvaliteter mødes. Meritter og moral har banet vejen. Forenklet kan man sige
– VL er eksklusivt, men ikke ekskluderende. Vores grundtanke bygger netop på at lade det nytænkende, det innovative og samfundets nye veje blive diskuteret og tolket.
Lukker vi alle ind, udvandes vi. Lukker vi alle ude, udtørrer vi.
Dette blot for at minde de enkelte grupper om, at de har et kollektivt ansvar for den samlede kvalitet.”

Generationsskifte

I mange grupper er det nødvendigt at gennemføre et generationsskifte. Det kan være hårdt at tage afsked med mangeårige medlemmer.

Uanset om det er en organisation eller en VL-gruppe, så er fornyelsen nødvendig. Vi må også i en forening kende vores besøgelsestid. Det bedste er, at fornyelsen sker løbende, hvor der kommer 2-3 nye medlemmer ind hvert år, og et tilsvarende antal træder ud. Vi skal lære af hinanden på tværs. Det gælder, uanset om det er alder, køn, fag eller noget helt fjerde,” siger bestyrelsesmedlem Mette Dyhr.

Kriterier skal være transparente

Det er nødvendigt at gøre en indsats for at sikre grupperne den helt rigtige sammensætning. Derfor skal det gøres transparent hvilke kriterier, der anvendes for nye medlemmer.  

Det gælder for alle medlemmer, og de medlemmer, som ikke lever op til dem, bør træde ud af gruppen. Derfor anbefaler vi at gruppens vedtægter opdateres hvert år af gruppens formandskab. Samtidig skal de være tilgængelige for gruppens medlemmer på intranettet.  

Den anbefalede vedtægtsmodel findes på www.vl.dk. Den kan også fås hos Sekretariatet på info@vl.dk.  

Flere nye kreative og offentlige erhverv

Medlemsundersøgelsen fra foråret viser, at der blandt VL’s medlemmer er for få kvinder (18 %), og at der er et fald i offentlige ledere og ledere fra de kreative virksomheder og organisationer.  

Kun gennem en mangfoldig gruppesammensætning bliver møderne interessante for alle. Derfor anbefaler vi at udarbejde en ønskeliste over potentielle medlemmer, som kan bidrage med nye og spændende synspunkter.  

Skriv også gerne til info@vl.dk hvis gruppen har brug for ideer til nye medlemmer.