“De store og kendte danske virksomheder, LEGO, A.P. Møller-Maersk og Danfoss, er der ingen i Schweiz, der forbinder med Danmark”, siger Tom Knutzen fra Jungbunzlauer Suisse AG. Han er en af talerne på VL Årsmødet den 3. oktober 2016.

Af: Henrik Ørholst

Som optakt til VL Årsmødet den 3. oktober har VL Nyt interviewet CEO Tom Knutzen, Jungunzlauer Suisse AG om, hvordan man i Schweiz ser på Danmark.

Hvad forbinder man i Schweiz med Danmark?

”Forbavsende lidt. Danskere ved mere om Schweiz end omvendt. De, der så kender Danmark, betegner os som liberale og åbne. Men Danmark er kendt for design og møbelkunst.”

”De erhvervsfolk, der arbejder sammen med danskere, betegner os som innovative og entreprenante.”

”Den danske debat om flygtninge er også nået til alpelandet, og derfor er der nogle få, som nævner, at holdningerne til udlændinge har ændret sig.”

”De store og kendte danske virksomheder, LEGO, A.P. Møller-Maersk og Danfoss, er der ingen, der forbinder med Danmark.”

Er Danmark et forbillede på nogle områder?

”Schweiz og Danmark skiftes til at være nummer et på listen over de mest lykkelige nationer. Men der er store forskelle.”

”Hernede er børnepasning en privatopgave. Derfor bliver en tredjedel af alle småbørn passet af bedsteforældrene. Det betyder, at kvinderne ikke er ude på arbejdsmarkedet i samme omfang som i Danmark. Derfor er schweizerne bagud med diversitet og børnepasning. Jeg har mødt nogle, som synes, at Danmark gør det helt rigtige med ligestilling på arbejdspladsen.”

Hvilke udfordringer står Danmark med?

”At skabe en bæredygtig vækst og bevare velfærdssamfundet, men også at bevare dansk kultur i et globaliseret samfund.”

”Der bliver brugt alt for meget tid på at fordele den værdi, der skabes i samfundet. Det er vigtigere at skabe værdi end at fordele den. ”

”Når de erhvervsmæssige vilkår er de rigtige, vil det skabe en afsmittende effekt i resten af samfundet. Danmark skal væk fra diskussionen om enkeltgruppers del af kagen. Kig på helheden i stedet for.”

Hvad ville den schweiziske forbundsregering ændre i Danmark, hvis de skulle stå i spidsen for landet?

”De ville ændre de offentlige institutioner, så de var mere orienteret mod det, der er godt for samfundet og virksomhederne. Men de ville også slå ned på skatten. For at bevare dynamikken i samfundet skal der være mere til den enkelte, når skatten er betalt.”

”Forsvarspolitikken ville de også se nærmere på. Et land skal kunne forsvare sig selv og ikke forvente, at der er andre, som griber ind, når der er en trussel mod nationen.”