Som optakt til VL-årsmødet har VL-nyt talt med en af talerne; Jyllands-Postens korrespondent Jan Lund, Singapore om, hvordan Singapore ser på Danmark.

Af; Henrik Ørholst

Hvad forbinder man med Danmark med Singapore øjne?

Velfærdssamfund (som ikke er noget attraktivt), ældrepleje, vindmøller og grøn energi, fodboldspilleren Peter Schmeichel, Skandinavien, vikinger og medlem af EU (vistnok).

Er Danmark et forbillede på nogle områder?

Danmark er et forbillede på undervisning (den kreative side) og ældreplejen – og til dels på områder, hvor Singapore også er stærke som ikke-korrupt og et nemt sted at drive business. Desuden studerer Singapore hvordan, det er lykkedes Danmark at vende den faldende fødselskurve.

Hvilke udfordringer står Danmark med?

Set med Singapore øjne er Danmarks udfordringer lig med EU’s: Først og fremmest manglende vækst og savnet af langsigtede strategier. Danmark kan ikke ses uafhængigt af EU. Kriserne i Grækenland og det sydlige Europa smitter direkte af på opfattelsen af Danmark.

Hvad vil Singapores regering ændre i Danmark, hvis de skulle stå i spidsen for landet?

Personskatten ville omgående blive banket ned. Staten finansieres på andre måder.

Underskud på statsfinanserne vil også være helt utænkeligt. Flygtninge-indvandrer-asylpolitikken vil omgående blive skrottet. Der vil – som i Singapore – blive fastsat præcise kvoter og tal på hvem, der lukkes ind, hvor mange, hvor længe og på hvilke vilkår.

Alle nedsættende religiøse ytringer i det offentlige rum vil blive forbudt, og loven strikt håndhævet.

Man ville formentlig gøre som i Singapore og indføre etnisk betingede kvoter i de almennyttige boligbyggerier, så man undgår ghettoer. og man ville dramatisk skærpe straffene for voldelige forbrydelser og uden undtagelse smide fremmede kriminelle ud af landet efter overstået straf.

Men Singapores regering vil overhovedet ikke ændre noget hos nogen. Det er et grundelement i nationens selvforståelse, at man ikke blander sig i andres interne forhold.

 

 

 

Jan Lund

Asienkommentator, Jyllands-Posten, Singapore

Jan Lund er forfatter, korrespondent, klummeskribent og rådgiver i Asiatiske forhold. Han har tidligere været udenrigsredaktør for Jyllands-Posten og skriver stadig til dette medie om især asiatiske forhold.