Af: Henrik Ørholst

90 pct. af alle danske virksomheder er mikro-virksomheder med under 10 ansatte, og de bliver aldrig større. Er det en udfordring for dansk økonomi og dansk velfærd? Det er et af de spørgsmål, vi stiller de tre danskere fra henholdsvis Sverige, Schweiz og Singapore, som på VL-årsmødet den 3. oktober kommer med deres syn på, hvordan Danmark kommer videre.

Danmarks erhvervsklima ligger i top, alligevel er det en kendsgerning, at vi i Danmark ikke er i stand til at skabe nye store virksomheder. Det er blot en af Danmarks udfordringer (nu).

For mange små virksomheder

Når vores erhvervsstruktur er sammensat af mange små- og mellemstore virksomheder, får vi ikke den konkurrencekraft, der er nødvendig for at betale for den fremtidige velfærd.

“Det ses tydeligt i den danske erhvervsdemografi, der udvikler sig trægt, og hvor over 90 pct. af alle virksomheder er mikro-virksomheder med under 10 ansatte. De små virksomheder er en vigtig del af den danske økonomi, da de bidrager med innovative løsninger, udsætter eksisterende virksomheder for et konkurrencepres samt udgør den største andel af erhvervsbeskæftigelsen i Danmark. Men det er en udfordring for danske økonomi, at der ikke er flere små virksomheder, der vokser sig store”, fremgår det af Erhvervstyrelsens rapport: “Store virksomheders betydning for den danske øknomi og potentialet ved at flere virksomheder vokser sig store”, som blev publiceret i foråret.

Dansk økonomi er tæt sammenvævet med den globale økonomi, og ikke mindst udviklingen i Kina, USA og EU er af afgørende betydning for Danmark.

Derfor er det nærliggende at stille os selv sørgsmålet om, hvad vi kan gøre for at skabe flere nye store danske virksomheder. Med andre ord hvordan kan danske ledere blive klar til at udnytte forandringerne, forny sig og skabe den nødvendige innovation og fremtidige vækst?

På mødet efter generalforsamlingen på mandag den 3. oktober vil President & CEO Birgitte Bonnesen, Swedbank, Sverige, CEO Tom Knutzen, Jungbunzlauer Suisse AG, Schweiz og Asien-korrespondent Jan Lund, Jyllands-Posten, Singapore hver give deres internationale syn på Danmarks udfordringer.

Tom Knutzen

CEO Jungbunzlauer Suisse AG

Tom Knutzen har siden 2012 været CEO for ingrediensvirksomheden Jungbunzlauer i Schweiz. Tidligere var han CEO i Danisco og har haft en række fremtrædende ledende stillinger i store danske virksomheder.

Birgitte Bonnesen

President and CEO, Swedbank, Sverige

Birgitte Bonnesen er President and CEO for den svenske storbank Swedbank, Sverige. Som topchef står hun i spidsen for 13.542 ansatte. Birgitte Bonnesen har været ansat i Swedbank i næsten 30 år og blev i februar i år udnævnt som fungerende topchef.

Jan Lund

Asienkommentator, Jyllands-Posten, Singapore

Jan Lund er forfatter, korrespondent, klummeskribent og rådgiver i Asiatiske forhold. Han har tidligere været udenrigsredaktør for Jyllands-Posten og skriver stadig til dette medie om især asiatiske forhold.

Vi mangler de store virksomheder

Erhvervsstyrelsens rapport er baseret på en undersøgelse af de store danske virksomheder med mere end 1000 ansatte i perioden 2000-2012. De store virksomheder står for omkring 15pct. (2012) af den samlede erhvervsbeskæftigelse. Og de store virksomheder står for halvdelen af den danske eksport, der således er fundamentet for samfundsøkonomien. Samtidig er de store virksomheder mere produktive end de mindre.

“Analysen viser, at store virksomheder generelt er mere internationale orienterede og eksporterer mere end mindre virksomheder. Derudover viser anslysen, at de er mere produktive end små virksomheder. Det skyldes bl.a., at de kan udnytte deres stordriftsfordel. Endelig har de store virksomheder i højere grad mulighed for at specialisere sig og dermed været i stand til at placere sig anderledes i de værdikæder, de indgår i end mindre virksomheder. Det ses bl.a. ved, at store virksomheder har en højere upmarket andel end mindre virksomheder. Yderligere betaler de mere i skat og betaler højere lønninger til deres ansatte”, fremgår det af Erhvervsstyrelsens analyse: https://erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/media/erhvervsstyrelsens_analyse_af_store_virksomheder_-_sammenfatning.pdf