Af; Henrik Ørholst

VL 83, New York har inviteret Mogens Lykketoft til at tale om dansk ledelse. Det var VL medlemsundersøgelsen, som satte skub i det unikke arrangement. Formanden for gruppen, Søren Hastrup fortæller fra NYC om optakten til mødet.

 

For nogle måneder siden mødtes de udenlandske VL-grupper med VL bestyrelsen i København på et skype-møde. Det skabte rammer for en ny dialog, og det gav anledning til mange tanker om, hvordan de andre udenlandske VL-grupper fungerer. Udgangspunktet for diskussionen var medlemsundersøgelsen, der var foretaget både i forhold til VL som helhed, men også for de enkelte grupper.

 

Stort udbytte af medlemsundersøgelsen
“Også VL 83 (NYC) havde et stort udbytte af undersøgelsen, hvor vi havde mulighed for at sammenligne med de øvrige grupper. Det gav en livlig diskussion, hvor vi havde lejlighed til at forholde os til Dansk Selskab for Virksomhedsledelses mission, vision, og hvad ledelse i det hele taget er for noget. Det blev til en interessant aften ikke mindst fordi, det er meget anderledes i USA, hvor de kulturelle rammer betyder, at det er noget andet at være leder her end i Danmark”, fortæller Søren Hastrup, der er formand for gruppen og han fortsætter

 

“Det udkrystalliserede sig i en snak om vores næste generalforsamling i gruppen, der skal holdes i maj 2016. Normalt tager det mindre end 15 minutter, og derfor var det nærliggende at stille spørgsmålet; “Hvad skal vi så lave bagefter?”. Meget hurtigt nåede vi frem til at, vi skal sætte ledelse på dagsordenen, og at der skulle inviteres en ekstern gæst. Meget gerne en person der har været leder både i Danmark og udlandet. Vi ønskede at få belyst, hvordan det er at være leder med en dansk baggrund. Med dette møde var det vores målsætning at få belyst, hvordan de to ting spiller sammen, og hvad man skal være bedst til for at få succes som dansk leder? Vi ønskede at komme ind på det karrieremæssige, og hvad det betyder for livsstilen at være påvirket af to forskellige kulturer. ”

 

Vi satser meget på at få en god inspiration fra Mogens Lykketoft, der har en spændende karriere i både dansk og international politik, hvor især hans rolle som formand for FN’s generalforsamling er interessant at høre mere om”, siger formanden for VL 83.

 

Velkommen den 3. maj 2016
Indtil videre er der 20-25 mennesker tilmeldt, og de vil meget gerne invitere andre VL-medlemmer med til mødet. Hvis du er i NYC den 3. maj, er du meget velkommen. VL83 forventer, at det vil være det største møde i VL 83. Udover egne medlemmer vil der også være en stribe deltagere fra konsulatet i NYC.

 

Smagsprøve
VL 83, NYC har inviteret potentielle medlemmer til gruppen med til arrangementet, så de kan få en smagsprøve på VL.
Derudover er VL 84 (den internationale gruppe i Danmark) inviteret – både som gæster, hvis de er i byen på dagen – og også virtuelt, hvor gruppens medlemmer kan følge med fra Danmark, idet streaming af arrangementet planlægges.

“Hvad er Dansk ledelse?” – 3. maj 2016 i NYC

After a good long meeting with the Danish VL Chairman and his team in March, we are presenting the topic of “Hvad er Dansk Ledelse?”

Other than being an interesting subject, it is literally part of the “global” VL mission statement. We thought, we should investigate! To help us, we have recruited some of the best and brightest from the group to lay out an agenda. This includes a ‘local’ guest speaker Mogens Lykketoft who currently serves at the President of the UN assembly. Wow, what a way to finish the year.

As you should know:

There is only one place in the World you can be so global but yet local – The VL 83 meeting place in NYC!

Skriv til Søren Hastrup: Soren@telestogroup.com, hvis du er i New York på dagen.